Uitnodiging Koninginnedagactiviteiten 2005(26-04)

Hierbij willen wij iedereen (en vooral alle kinderen) op 30 april a.s. uitnodigen om aanwezig te zijn bij de opening van de nieuwe speeltuin aan het Zwin door wethouder E. Hoekstra, gevolgd door de onthulling van de recent geplaatste kunstwerken in onze wijk. Tot slot zal er dan nog de mogelijkheid zijn tot het drinken van een borrel of het deelnemen aan de kinderactiviteiten

Het programma:
14.30 uurOverdracht van de speeltuin aan het Zwin door wethouder E. Hoekstra aan de kinderen van Hoep Noord
14.30 - 14.45 uurOnthulling van de beelden "Engel"van Caius Spronken in het water aan de Spreng, "Meisje met katten" aan de Miede achter zorgcentrum de Bron en "Jongen met hond" (beiden van Rob Houdijk) bij de grote speeltuin aan de Vaart.
14.45 - 16.00 uurKoninginneborrel in zorgcentrum de Bron
Beschilderen van het grote paneel achter de speeltuin aan de Vaart door de kinderen
Koninginnedagspelletjes (ook bij de grote speeltuin aan de Vaart)

Tijdelijk ongemak op de website (02-03)

De website is kortgeleden van server verhuisd. De nieuwe server biedt ons meer mogelijkheden. Er wordt hard gewerkt aan een totaal vernieuwde site. Hiermee zal het eenvoudiger worden om de site met inzet van meerdere mensen actueel te houden. Ook zal de discussiepagina vervangen worden door een forum die meer overzicht en mogelijkheden zal bieden.

Vanwege de verhuizing is het tijdelijk niet mogelijk om nieuwe berichten aan de discussiepagina toe te voegen. Hier ligt nog een technische uitdaging die we aan moeten gaan. Dit heeft echter nog wat tijd nodig, dus vragen we om jullie geduld. Het kan ook zijn dat de menubalk niet werkt. Klik dan op de link "Zie je geen menu?" om door de website te navigeren.

Excuses voor de ongemakken, maar we zijn er van overtuigd dat het straks allemaal de moeite waard zal blijken. Blijf regelmatig terugkomen om te kijken hoe ver we zijn!

Senioren Weideveld trekken hun bezwaren in (03-02)
bron: Noordhollands Dagblad

De bewoners van seniorencomplex Weideveld in Schagen trekken hun bezwaren tegen de bouw van 33 appartementen op het grasveld voor hun neus in.

Woordvoerder G. Vis: "Ons blijven verzetten heeft geen zin meer. Bouwcompagnie voldoet aan alle voorwaarden. Dan kunnen we wel doorgaan met protesteren, maar we hebben geen poot om op te staan. Het is een gesloten boek voor ons." Vis heeft gisteren het college en de raadsfracties schriftelijk in kennis gesteld van het standpunt.
Lees hier verder...

Afslag Hoep (03-02)
bron: Noordhollands Dagblad

Er worden vooralsnog géén verkeersmaatregelen genomen bij de afslag Hoep naar Kogerlaan in Schagen. De gemeente heeft gekeken hoe gevaarlijk en onveilig de situatie is vanwege verzakking van het wegdek. Volgens wethouder Jong stelt de onderhoudsdienst echter dat geen sprake is van een onveilige situatie.

Geen ruimte voor opschuiven gebouw (01-02)
bron: Noordhollands Dagblad

"Ik snap dat de bewoners van Weideveld teleurgesteld zijn over het feit dat er een gebouw voor hun woningen neergezet wordt. Maar men moet wel begrijpen dat dit van meet af aan de bedoeling is geweest." Met die woorden probeerde wethouder H. Jong gisteren de angel uit de discussie over de bouw in Hoep Noord weg te nemen.

Hij sprak op de informatieavond over de bouw van 33 koopappartementen op het grasveld tussen de Kogerlaan en het naast De Bron gelegen wooncomplex Weideveld. De senioren die hier wonen, vinden dat het nieuwe gebouw te dicht op Weideveld komt te staan. "We voelen ons opgesloten. Het uitzicht verdwijnt", betoogde woordvoerder G. Vis. Zijn voorstel om de nieuwbouw tien meter op te schuiven gaat het echter niet halen. Er is geen ruimte voor en als die er wel zou zijn dan worden weer de belangen van bewoners van de Kogerlaan geschaad.

Planontwikkelaar Bouwcompagnie stelt dat er voldoende rekening met de bewoners van Weideveld wordt gehouden door het parkeerterrein op een andere plaats te situeren en door het ontwerp van het woongebouw zo rank mogelijk te houden. Het plan voldoet nu aan alle voorwaarden van het bestemmingsplan. De bewoners van Weideveld kondigden aan hun verzet voort te zetten.

Nesserlaan gaat anders heten (14-01)
bron: Noordhollands Dagblad

De Nesserlaan als naam van de nieuwe ontsluitingsweg aan de oostkant van Schagen, is slechts een werktitel. En niet de definitieve straatnaam.

Dit stelt het college van Schagen, dat er recent opnieuw op geattendeerd is dat de naam Nesserlaan te veel lijkt op de in de wijk Groeneweg gelegen Essenlaan. Enkele jaren geleden trok een groep bewoners uit de Essenlaan al schriftelijk aan de bel bij B en W, daar zij vreesden voor toekomstige verwarring tussen beide straatnamen.

Het dagelijks bestuur zal zich nader beraden over een gepaste naam voor deze weg, op het moment dat de planologische inrichting van het nieuwe uitbreidingsgebied Nes Noord verder uitgewerkt wordt. Mogelijk wordt bij de nieuwe straten die dan ontstaan ook een bepaald thema gekozen.

Het college wil, vooruitlopend op gewijzigde wetgeving, de bevoegdheid inzake straatnaamgeving naar zich toetrekken. Dat past volgens B en W ook in het duale stelsel. Er volgt hierover een raadsvoorstel.

Tunnel persen in één nacht bouwnoviteit in Schagen (13-01)
bron: Noordhollands Dagblad

De tunnel onder het spoor tussen de Beethovenlaan in de wijk Groeneweg en De Schaar in Hoep Noord was jaren terug al in de eerste plannen van deze nieuwbouwwijk opgenomen. Met de voltooiing van dit deel van Schagen aanstaande, komt de onderdoorgang er nu toch. Vanaf juli kan de fietser of wandelaar er gebruik van maken.
Lees hier verder...

33 appartementen op veld bij De Bron (12-01)
bron: Noordhollands Dagblad

Bouwcompagnie hoopt in augustus dit jaar een start te maken met de bouw van 33 appartementen in de vrije sector in de hoek van de Kogerlaan en De Miede in Schagen. De bouwpoot van de Wooncompagnie wil eind maart, begin april de verkoop starten. Doelstelling is om het grootstc dee1 voor een prijs onder de twee ton aan te bieden.
Lees hier verder...

Restauratie van hooivijzel Nes nabij (12-01)
bron: Noordhollands Dagblad

De Boerderijenstichting 'Vrienden van de Stolp' heeft een positief advies afgegeven voor restauratie van de karakteristieke hooivijzel naast de boerderij van de familie Helsloot aan de Nes in Schagen. P. Helsloot zal nog deze week zijn voorstel tot ombouw naar een woonbestemming (met terugkeer van het authentieke uiterlijk) bij het Schager college indienen.
Lees hier verder...

'Nesserlaan' eerst en dan pas huizen (05-01)
bron: Noordhollands Dagblad

Er zal geen huis worden gebouwd in Nes-Noord voordat er een weg ligt van de Frans Halsstraat naar de provinciale weg N241.

Die toezegging deed wethouder H. Jong gisteravond tijdens een vergadering van de raadscommissie grondgebiedszaken. De commissie behandelde een memo van Jong over het gebied waar de nieuwe woonwijk moet verrijzen. Voor alle fracties was dat aanleiding om nog eens te benadrukken dat een oostelijke ontsluitingsweg van Schagen er zo snel mogelijk moet komen.
Lees hier verder...

Verkoop laatste fase hoep noord van start gegaan (28-12)
bron: Bouwfonds

Bouwfonds is gestart met de verkoop van fase 3c.

Aan de oostzijde van Schagen, omringd door het weidse polderlandschap, bevindt zich dit unieke nieuwbouwproject. De woningen in dit project worden gekenmerkt door een klassieke uitstraling, schuine daken met forse dakoverstekken, luifels en erkers. En dat met de stedelijke sfeer van Schagen binnen handbereik. Gelegen aan de Vliedlaan en De Wetering worden 14 robuuste 2-O-1 kappers van het type Mimosa met eigen garage gerealiseerd. Aan De Wetering worden 6 sfeervolle eengezinswoning, type Jasmijn gerealiseerd. Tenslotte wordt er nog een woning van het type Lotus gerealiseerd

De inschrijving sluit op 30 december 2004.

Bouwcompagnie gaat bouwen nabij De Bron (28-12)
bron: Bouwcompagnie

Het project bestaat uit 33 vrije sector koopappartementen met minimaal 3 en maximaal 4 kamers. De appartementen variëren in grootte van 90 tot 132 m². De appartementen worden gesitueerd nabij het zorgcomplex De Bron. De kopers kunnen een zorgrelatie aangaan met De Bron en zijn daarom met name ideaal voor ouderen en mindervaliden. De bouw start medio 2005 en zal eind 2006 eindigen. Eén en ander is echter afhankelijk van het verkrijgen van een bouwvergunning alsmede de verkoop resultaten. (70% verkocht voor aanvang van de bouw).
Lees hier verder...

Woningbouw aan de Vliedlaan (07-11)
bron: Gemeente Schagen

De Vliedlaan in het nieuwe uitbreidingsplan Hoep-Noord wordt voor een behoorlijke tijd gedeeltelijk afgesloten voor het doorgaande verkeer. De afsluiting is vanaf de kruising Vliedlaan-De Wetering tot Vliedlaan-De Slenk. Naar verwachting duurt de afsluiting tot 1 mei 2006, ruim anderhalf jaar dus. Een alternatieve route kan gevonden worden via de Kogerlaan.

De afsluiting is nodig vanwege de bouw van circa 50 woningen door Bouwfonds. Bouwfonds gaat aan beide zijden van de weg huizen realiseren. Met het oog op de veiligheid is gekozen voor een volledige afsluiting. Voor de bewoners en bezoekers zal de bouwperiode enige niet te vermijden overlast met zich mee brengen. Bouwfonds tracht uiteraard de overlast tot een minimum te beperken.

Overig nieuws
De volgende berichten zijn onlangs aan de nieuwspagina toegevoegd:
  17-11 Beëindiging inspraakprocedure “Hoep-Noord Neszone”
  17-11 Ontwerpuitwerking “Hoep-Noord Neszone”
  17-11 Beeldkwaliteitplan Neszone en aanpassing Welstandsnota
  26-10 Strijd om behoud van authentieke hooivijzel
  15-09 Inspraak concept 'Ontwerpuitwerking Hoep-Noord Neszone'
  07-09 Stil rond Nesserlaan
  28-07 Moeras houdt Hoep-Noord schoon
  13-07 Achterpaden verzakt
  16-06 WNF-woning in Hoep-Noord
  09-06 Tunnel kost 1,8 miljoen euro

Aantal leden van de kopersvereniging:

288Fotopagina grondig verbouwd

Het geheel is wat overzichtelijker gemaakt en er staan weer nieuwe foto's bij.

Bekijk ook de nieuwe foto's van de bouw van Fase 3a!

Heb je zelf ook leuke foto's en wil je ze met je toekomstige buren delen? Meld je aan bij de webmaster.Nieuwe luchtfoto's

Klik op onderstaande foto's of op de menubalk om de nieuwe luchtfoto's te bekijken. Met dank aan Henri van de Kamer.


Help mee aan up to date houden website!
De website is weer een beetje tot leven is gekomen. Maar het kan nog veel beter natuurlijk. Heb je iets te melden? Mail het dan naar hoepnoord@quicknet.nl. Zodat we met z'n allen een website hebben waar regelmatig nieuws te vinden is. 


Discussie punten verwijderen
Op de discussie pagina staan berichten welke niet meer van toepassing zijn. Je kan een mailtje sturen met het verzoek om je eigen bericht te laten verwijderen. 


Vul Uw emailadres in
om onze nieuwsbrief te ontvangen!

AanmeldenAfmelden

Stuur voor vragen of opmerkingen een email naar hoepnoord@quicknet.nl
Copyright © 2000-2004 Schagen.net
Laatst bijgewerkt: 26 april 2005