Hoep Noord Nieuwspagina

03-02-05 Senioren Weideveld trekken hun bezwaren in <nieuw>
03-02-05 Afslag Hoep <nieuw>
01-02-05 Geen ruimte voor opschuiven gebouw <nieuw>
14-01-05 Nesserlaan gaat anders heten <nieuw>
13-01-05 Tunnel persen in één nacht bouwnoviteit in Schagen <nieuw>
12-01-05 33 appartementen op veld bij De Bron <nieuw>
12-01-05 Restauratie van hooivijzel Nes nabij <nieuw>
05-01-05 'Nesserlaan' eerst en dan pas huizen <nieuw>
28-12-04 Verkoop laatste fase hoep noord van start gegaan
28-12-04 Bouwcompagnie gaat bouwen nabij De Bron
17-11-04 Beëindiging inspraakprocedure conceptontwerp-uitwerking “Hoep-Noord Neszone”
17-11-04 Ontwerpuitwerking “Hoep-Noord Neszone”
17-11-04 Beeldkwaliteitplan Neszone en aanpassing Welstandsnota
26-10-04 Strijd om behoud van authentieke hooivijzel
15-09-04 Inspraak concept 'Ontwerpuitwerking Hoep-Noord Neszone'
07-09-04 Stil rond Nesserlaan
28-07-04 Moeras houdt Hoep-Noord schoon
13-07-04 Achterpaden verzakt
16-06-04 WNF-woning in Hoep-Noord
09-06-04 Tunnel kost 1,8 miljoen euro
29-05-04 'Ik heb nooit haagbeuken gehad'
27-04-04 Fase 3b en fase 4 spoedig in verkoop
23-04-04 Drempels op Hoep
08-04-04 Koningslinde bij De Bron
31-03-04 Opnieuw discussie Nesserlaan
19-03-04 Jurgen Smit in Hoep-Noord
18-02-04 Kunst in Hoep-Noord
25-03-04 Modern waterbeheer in nieuwe jaren-30-wijk
26-05-03 Run op sociale koopwoningen in Hoep Noord
19-05-03 Archeologische studie zet Hoep Noord op kaart
17-05-03 Wooncompagnie slikt verlies in Hoep Noord
22-04-03 Werfwoningen in Hoep Noord nu al overtekend
12-04-03 Appartementen aan de Vliedlaan
10-03-03 Archeologen lokaliseren sporen terpboerderij Nes
13-02-03 Verlies Wooncompagnie in Hoep Noord
31-01-03 Fietstunneltje onder N241 bij Hoep geopend
17-01-03 Oplevering Schager tunnel N241 later vanwege vorst
11-09-02 Bouwweg in Hoep Noord ter discussie
10-09-02 Volker Wessels zoekt vervuiler van Hoep Noord
05-09-02 Schagen niet aansprakelijk voor saneringskosten in Hoep Noord
30-08-02 Stijl van sociale woningen in Hoep Noord botst met buurt
27-08-02 Toekomstige bewoners van Hoep verontrust door milieuschandaal
23-08-02 Milieuschandaal in Hoep Noord schokt Schagen
17-08-02 Onrust in Hoep Noord over bouw van sociale woningen
16-08-02 Jeugd Hoep Noord in de bres voor verkeersveiligheid
15-08-02 Voorloper Westfriese Omringdijk opgegraven
01-08-02 Stormloop op vrije kavels in Hoep
21-03-02 Tuinwerker aktief in Hoep Noord

Meer nieuws in het nieuwsarchief


Senioren Weideveld trekken hun bezwaren in
(bron: Noordhollands Dagblad, 03-02-2005)

De bewoners van seniorencomplex Weideveld in Schagen trekken hun bezwaren tegen de bouw van 33 appartementen op het grasveld voor hun neus in.

Woordvoerder G. Vis: "Ons blijven verzetten heeft geen zin meer. Bouwcompagnie voldoet aan alle voorwaarden. Dan kunnen we wel doorgaan met protesteren, maar we hebben geen poot om op te staan. Het is een gesloten boek voor ons." Vis heeft gisteren het college en de raadsfracties schriftelijk in kennis gesteld van het standpunt.

De Schagenaar hoopt nog wél een paar goede afspraken met de gemeente en Bouwcompagnie te kunnen maken. "Er zijn toch bewoners van Weideveld die doordat ze een gebouw voor zich krijgen, erover prakkiseren om te gaan verhuizen. We willen weten of er wat voor hen gedaan kan worden. Ook willen we inspraak over het hofje dat na voltooiing van de bouw ontstaat." Wethouder H. Jong meldde maandagavond aan de politiek dat de gemeente de bouwvergunning zal verstrekken. "Bouwcompagnie staat te popelen om te beginnen."


Afslag Hoep
(bron: Noordhollands Dagblad, 03-02-2005)

Er worden vooralsnog géén verkeersmaatregelen genomen bij de afslag Hoep naar Kogerlaan in Schagen. De gemeente heeft gekeken hoe gevaarlijk en onveilig de situatie is vanwege verzakking van het wegdek. Volgens wethouder Jong stelt de onderhoudsdienst echter dat geen sprake is van een onveilige situatie.


Geen ruimte voor opschuiven gebouw
(bron: Noordhollands Dagblad, 01-02-2005)

"Ik snap dat de bewoners van Weideveld teleurgesteld zijn over het feit dat er een gebouw voor hun woningen neergezet wordt. Maar men moet wel begrijpen dat dit van meet af aan de bedoeling is geweest." Met die woorden probeerde wethouder H. Jong gisteren de angel uit de discussie over de bouw in Hoep Noord weg te nemen.

Hij sprak op de informatieavond over de bouw van 33 koopappartementen op het grasveld tussen de Kogerlaan en het naast De Bron gelegen wooncomplex Weideveld. De senioren die hier wonen, vinden dat het nieuwe gebouw te dicht op Weideveld komt te staan. "We voelen ons opgesloten. Het uitzicht verdwijnt", betoogde woordvoerder G. Vis. Zijn voorstel om de nieuwbouw tien meter op te schuiven gaat het echter niet halen. Er is geen ruimte voor en als die er wel zou zijn dan worden weer de belangen van bewoners van de Kogerlaan geschaad.

Planontwikkelaar Bouwcompagnie stelt dat er voldoende rekening met de bewoners van Weideveld wordt gehouden door het parkeerterrein op een andere plaats te situeren en door het ontwerp van het woongebouw zo rank mogelijk te houden. Het plan voldoet nu aan alle voorwaarden van het bestemmingsplan. De bewoners van Weideveld kondigden aan hun verzet voort te zetten.


Nesserlaan gaat anders heten
(bron: Noordhollands Dagblad, 14-01-2005)

De Nesserlaan als naam van de nieuwe ontsluitingsweg aan de oostkant van Schagen, is slechts een werktitel. En niet de definitieve straatnaam.

Dit stelt het college van Schagen, dat er recent opnieuw op geattendeerd is dat de naam Nesserlaan te veel lijkt op de in de wijk Groeneweg gelegen Essenlaan. Enkele jaren geleden trok een groep bewoners uit de Essenlaan al schriftelijk aan de bel bij B en W, daar zij vreesden voor toekomstige verwarring tussen beide straatnamen.

Het dagelijks bestuur zal zich nader beraden over een gepaste naam voor deze weg, op het moment dat de planologische inrichting van het nieuwe uitbreidingsgebied Nes Noord verder uitgewerkt wordt. Mogelijk wordt bij de nieuwe straten die dan ontstaan ook een bepaald thema gekozen.

Het college wil, vooruitlopend op gewijzigde wetgeving, de bevoegdheid inzake straatnaamgeving naar zich toetrekken. Dat past volgens B en W ook in het duale stelsel. Er volgt hierover een raadsvoorstel.


Tunnel persen in één nacht bouwnoviteit in Schagen
(bron: Noordhollands Dagblad, 13-01-2005)

De tunnel onder het spoor tussen de Beethovenlaan in de wijk Groeneweg en De Schaar in Hoep Noord was jaren terug al in de eerste plannen van deze nieuwbouwwijk opgenomen. Met de voltooiing van dit deel van Schagen aanstaande, komt de onderdoorgang er nu toch. Vanaf juli kan de fietser of wandelaar er gebruik van maken.

Althans, dat is de planning die de betrokken partijen gemeente Schagen, ProRail (de NS-divisie die verantwoordelijk is voor infrastructuur), aannemer Dekker Krabbendam en TBI Beton en Waterbouw Haverkort voor ogen hebben. Nu de klus is aanbesteed, willen de partijen er haast achter zetten.

Want het traject naar realisatie was er één van de lange adem. De eerste offerte van de NS ging uit van 2,8 miljoen euro, waar de gemeente 'slechts' 1,2 miljoen euro voor uitvoering van dit plan beschikbaar had en wilde stellen. Uiteindelijk vonden de partijen elkaar in een bedrag van 1,8 miljoen euro. Schagen betaalt dit forse bedrag uit drie potjes: 675.000 euro uit de exploitatie van Hoep Noord, 511.378 euro uit de risicoreserve grondexploitatie en het restant uit de toekomstige exploitatie van het nieuwe uitleggebied Nes Noord.

De aannemer wil volgende week een bouwstart maken, waarbij met heien begonnen wordt aan de zijde van de Beethovenlaan. De meeste prefab segmenten van de tunnel worden in Bergen op Zoom gefabriceerd waarna ze per vrachtwagen naar Schagen komen. Hiermee denkt men de bouwoverlast voor een flink deel te kunnen beperken. Er worden sowieso bij de woningen in de buurt die eventuele trillingsschade zouden kunnen krijgen, vooraf metingen uitgevoerd.

De aannemer bouwt een tunnel die qua hellinghoek goed bereikbaar wordt voor gehandicapten, door goede verlichting veiligheid moet uitstralen en die zal voldoen aan het politiekeurmerk veilig wonen.

Dat het zogenaamde spoorkruisende deel van de tunnel in één nacht onderdoor geperst wordt richting het eilandje aan De Schaar, is volgens ProRail nog niet eerder in Nederland uitgevoerd.

De NS kan hierdoor buitendienststelling van de treinen ook tot een minimum beperken. Volgens planning valt alleen in de nacht van 17 op 18 april de treinenloop uit.


33 appartementen op veld bij De Bron
(bron: Noordhollands Dagblad, 12-01-2005)

Bouwcompagnie hoopt in augustus dit jaar een start te maken met de bouw van 33 appartementen in de vrije sector in de hoek van de Kogerlaan en De Miede in Schagen. De bouwpoot van de Wooncompagnie wil eind maart, begin april de verkoop starten. Doelstelling is om het grootstc dee1 voor een prijs onder de twee ton aan te bieden.

Op het grasveld, gelegen voor het aanleunwoningencomplex voor senioren Weideveld, rustte al een bouwbestemming. Het door architectenbureau BBHD ontworpen gebouw voltooit straks de drie-eenheid met De Bron en datzelfde Weideveld, stelt J. Berghout van de Bouwcompagnie.

Het is niet zo dat de nieuwe appartementen bij De Bron horen. De doelgroep waarop gericht wordt, is in principe senioren. Afhankelijk van het verkoopresultaat in dit marktsegment kunnen echter ook anderen in aanmerking komen. Berghout: "Zoals de Wooncompagnie zegt: iedereen mag door elkaar wonen. De markt bepaalt."

Wel is het zo dat er vanuit het nieuwe gebouw een loopbrug komt met Weideveld en De Bron. Er komen ook twee liften in het complex en de appartementen zijn geschikt voor gehandicapten. Directeur J. Bommer van zorgkoepel Nye Scagha is zeer tevreden met de fysieke verbinding die gerealiseerd wordt. "Wij kunnen mensen die daar behoefte aan hebben zorg en dienstverlening zoals alarmering aanbieden. Een goede zaak."

Bouwcompagnie heeft de bouwvergunning reeds aangevraagd bij de gemeente Schagen. Er is ook vooroverleg geweest met de kopersvereniging Hoep Noord, aldus Berghout. Die stelt dat dit bouwproject voor de corporatie een gedeeltelijke compensatie biedt voor eerdere onrendabele investeringen in deze nieuwbouwwijk. Op de 70 Werfwoningen en 76 Spoorzichtwoningen, beide categorie sociale bouw, moest bij elkaar zo'n 6,4 miljoen euro worden toegelegd. "Dit bouwproject dekt de lading dus niet."

Aannemer Scholten Andijk realiseert in zo'n zestien maanden bouwtijd negen verschillende woningtypen, waarin ook individuele bouwwensen kunnen worden neergelegd. De oppervlakte varieert tussen de 90 en 146 vierkante meter, straks verkrijgbaar vanaf zo'n € 180.000. Het ondergronds parkeren heeft Bouwcompagnie niet kunnen waarmaken. In plaats daarvan wordt aan de linkerzijde van de nieuwbouw, meteen links van de aanvoerweg in de wijk, een wat verlaagde parkeerplaats (31 plekken) gemaakt. Hiervoor moet een artikel 19-procedure doorlopen worden. Even verderop komen twee invalidenparkeerplaatsen.


Restauratie van hooivijzel Nes nabij
(bron: Noordhollands Dagblad, 12-01-2005)

De Boerderijenstichting 'Vrienden van de Stolp' heeft een positief advies afgegeven voor restauratie van de karakteristieke hooivijzel naast de boerderij van de familie Helsloot aan de Nes in Schagen. P. Helsloot zal nog deze week zijn voorstel tot ombouw naar een woonbestemming (met terugkeer van het authentieke uiterlijk) bij het Schager college indienen.

Hiermee lijkt deze kwestie voor de familie Helsloot toch nog tot een goed einde te komen. Schagenaar Helsloot wilde na de fraaie restauratie van zijn stolpboerderij aan de Nes nu - na aankoop van de grond van projectontwikkelaar Vliedlande - de hooivijzel helemaal opknappen. Waartoe hij al eerder een verzoek bij de gemeente indiende. Het college dreigde echter roet in het eten te gooien. In het conceptontwerp Hoep Noord/ Neszone was de hooivijzel plotseling verdwenen, om plaats te maken voor een door Wissing Stedenbouw ingekleurde nieuwbouwwoning. Helsloot maakte daartegen bezwaar (omdat hij al zijn hooivijzelwoningplan had) en vervolgens verdiepte VVD-raadslid J. Bouwes zich ook in de materie. Hij ontdekte onder meer dat het ontwerp strijdig was met de uitgangspunten van 'handhaving van de karakteristieke bebouwing langs de landelijke Nes'.

Al in de raadscommissie van mei 1998 had de politiek namelijk geadviseerd de bestemming 'agrarisch' van het perceel Nes 18 (boerderij) te wijzigen in een woonbestemming. Met behoud van de hoofdvormen van deze Noord-Hollandse stolp, inclusief bijbehorende erf met hooivijzel. In de Welstandsnota Schagen wordt ook gesteld dat gestreefd wordt naar instandhouding van de kenmerkende aspecten van de boerderijen en de wijze waarop deze zich in het landschap manifesteren.

Voorwaarde
Het college ging uiteindelijk om, op voorwaarde van een positief advies van de Boerderijenstichting. Dat advies is nu binnen, aldus Helsloot. Die blij is 'dat er nu een beetje schot in komt'. "Ik wil heel graag dat de hooivijzel weer een uitstraling krijgt die bij de boerderij past. Ik zal het college deze week gelijk aanschrijven." Helsloot laat het raamwerk (de palen) staan. Hij wil bij de restauratie gebruikmaken van oude geeltjes, gepotdekselde zwart geteerde planken, karakteristieke houten deuren en kozijnen en oude dakpannen.

Ingezonden stuk VVD-raadslid Jan Bouwes


'Nesserlaan' eerst en dan pas huizen
(bron: Noordhollands Dagblad, 05-01-2005)

Er zal geen huis worden gebouwd in Nes-Noord voordat er een weg ligt van de Frans Halsstraat naar de provinciale weg N241. Die toezegging deed wethouder H. Jong gisteravond tijdens een vergadering van de raadscommissie grondgebiedszaken. De commissie behandelde een memo van Jong over het gebied waar de nieuwe woonwijk moet verrijzen. Voor alle fracties was dat aanleiding om nog eens te benadrukken dat een oostelijke ontsluitingsweg van Schagen er zo snel mogelijk moet komen.

Hoewel eerder het jaartal van 2006 werd genoemd, zei Jong niet dan al met de bouw van de nieuwe wijk te kunnen beginnen. De procedures en de noodzakelijk onderhandelingen duren eenvoudigweg langer.

Voor de meeste fracties was dat het sein om bezorgdheid te uiten over het uitblijven van de 'Nesserlaan', zoals de nieuwe ontsluitingsweg al wordt genoemd. Zo meende de VVD dat er al voldoende uitspraken en notities liggen om de weg onmiddellijk aan te leggen. De PvdA stelde dat er volstaan zou kunnen worden met een globale aanduiding van waar de woningen komen, zodat de weg daar dan tussendoor gelegd zou kunnen worden.

Maar de meeste raadsleden steunden toch de wethouder in zijn opvatting dat er eerst een stedenbouwkundige onderbouwing moet komen voor er met de ontsluitingsweg kan worden begonnen.


Verkoop laatste fase hoep noord van start gegaan
(bron: www.bouwfonds.nl 28-12-2004)

Bouwfonds is gestart met de verkoop van fase 3c.

Aan de oostzijde van Schagen, omringd door het weidse polderlandschap, bevindt zich dit unieke nieuwbouwproject. De woningen in dit project worden gekenmerkt door een klassieke uitstraling, schuine daken met forse dakoverstekken, luifels en erkers. En dat met de stedelijke sfeer van Schagen binnen handbereik. Gelegen aan de Vliedlaan en De Wetering worden 14 robuuste 2-O-1 kappers van het type Mimosa met eigen garage gerealiseerd. Aan De Wetering worden 6 sfeervolle eengezinswoning, type Jasmijn gerealiseerd. Tenslotte wordt er nog een woning van het type Lotus gerealiseerd

De inschrijving sluit op 30 december 2004.Bouwcompagnie gaat bouwen nabij De Bron
(bron: Bouwcompagnie, 28-12-2004)
 

Het project bestaat uit 33 vrije sector koopappartementen met minimaal 3 en maximaal 4 kamers. De appartementen variëren in grootte van 90 tot 132 m². De appartementen worden gesitueerd nabij het zorgcomplex De Bron. De kopers kunnen een zorgrelatie aangaan met De Bron en zijn daarom met name ideaal voor ouderen en mindervaliden. De bouw start medio 2005 en zal eind 2006 eindigen. Eén en ander is echter afhankelijk van het verkrijgen van een bouwvergunning alsmede de verkoop resultaten. (70% verkocht voor aanvang van de bouw).

Interieur
De 33 appartementen zijn ontworpen door Maarten Overtoom van het Schagense architectenbureau BBHD. Bij het ontwerp bieden we per appartement de mogelijkheid te kiezen uit een viertal varianten, waarbij er gekozen kan worden voor één of meerdere slaapkamers. “De klant kiest voor maatwerk” staat hierbij voorop. Elk appartement beschikt over één parkeerplaats welke is gereserveerd voor dit mooie complex. De woningen zijn energiezuinig en hebben een moderne uitstraling. Er is veel zorg besteed aan de kwaliteit en uitstraling van de woningen.

Omgeving
Het appartementencomplex wordt gesitueerd naast het zorgcentrum De Bron en voor het appartementencomplex Weideveld aan de Miede. Het complex heeft een gebogen vorm, het buigt als het ware met de zon mee. Voor het complex blijft een groenzone aanwezig die stedenbouwkundig essentieel is voor de wijk.

 
Bouwcompagnie gaat bouwen nabij De Bron

Verkoopprijzen
De verkoopprijzen zijn nog niet definitief vastgesteld, er zijn diverse typen die variëren in prijs. De vijf topfloor appartementen zijn groter en hebben een dakterras vanaf 40 m² tot ca. 120 m².

De verkoop start nadat de bouwvergunning is verkregen en de aannemer is geselecteerd. U kunt zich wel als geïnteresseerde melden bij het secretariaat van Bouwcompagnie.


Beëindiging inspraakprocedure conceptontwerp-uitwerking “Hoep-Noord Neszone”
(bron: Gemeente Schagen, 17-11-2004)

Burgemeester en wethouders van Schagen maken ingevolge de inspraakprocedure conceptontwerpuitwerking “Hoep-Noord Neszone” bekend dat op 2 november 2004 een eindverslag van de inspraak op dit beleidsvoornemen is vastgesteld.

Het eindverslag ligt vanaf 18 november 2004 gedurende twee weken op werkdagen van 8.00 tot 12.00 uur en ’s middags op afspraak voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis aan de Laan 19 (bureau Bouwzaken/kamer 1.28) te Schagen. Met de ter inzageligging van het eindverslag is de inspraakprocedure beëindigd. Binnen vier weken na deze beëindiging kunnen ingezeten van de gemeente en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen hun beklag doen over de uitvoering van de inspraakprocedure. Het beklag dient schriftelijk plaats te vinden en te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 8, 1740 AA te Schagen.


Ontwerpuitwerking “Hoep-Noord Neszone”
(bron: Gemeente Schagen, 17-11-2004)

Burgemeester en wethouders van Schagen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 17 van de voorschriften van het bestemmingsplan “Hoep-Noord” bekend, dat met ingang van donderdag 18 november 2004 gedurende een termijn van vier weken, dus tot en met woensdag 15 december 2004 ter inzage ligt, de ontwerpuitwerking “Hoep-Noord Neszone”.

In deze uitwerking wordt gevolg gegeven aan de uitwerkingsopdracht aan burgemeester en wethouders zoals in artikel 12 van het voornoemde bestemmingsplan is omschreven. De uitwerking omvat de gronden met de bestemming “woongebied” aan de Nes, de Vliedlaan en aan weerszijden van de Slenk en de hoek Nes-Provincialeweg N241. Langs de Nes en de Slenk zal het woongebied worden gekenmerkt door vrijstaande woningen in een lage dichtheid (ruime kavels). Langs de Vliedlaan worden vrijstaande woningen op smallere kavels toegestaan.

Op de hoek Nes-Provincialeweg N241 wordt het woonmilieu gekenmerkt door een haakvormig woongebouw dat aansluit bij de bebouwing langs de Nes en die langs de Provinciale weg, waardoor een gesloten front naar de N241 wordt gewaarborgd. Dit woongebouw wordt uitgevoerd met een geïntegreerde geluidswering. De ontwerpuitwerking “Hoep-Noord Neszone” ligt gedurende de voornoemde termijn op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur ter inzage in het gemeentehuis aan de Laan 19 (bureau Bouwzaken/kamer 1.28) te Schagen. Desgevraagd wordt gedurende tenminste drie aaneengesloten uren per week de gelegenheid geboden om na telefonische afspraak (doorkiesnummer 0224-210479) de ontwerpuitwerking in te zien buiten de voornoemde werkuren. Gedurende de termijn van de terinzageligging kunnen belanghebbenden bij burgemeester en wethouders schriftelijk zienswijzen tegen de ontwerpuitwerking naar voren brengen. De zienswijze moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 1740 AA te Schagen.


Beeldkwaliteitplan Neszone en aanpassing Welstandsnota
(bron: Gemeente Schagen, 17-11-2004)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het beleidsvoornemen bestaat om ten behoeve van de woningbouwontwikkeling aan de Nes (de Neszone aan de noordkant van het woongebied Hoep-Noord) in Schagen een beeldkwaliteitplan vast te stellen en in verband daarmee de gemeentelijke welstandsnota aan te passen.

Dit beleidsvoornemen houdt verband met de uitwerking “Hoep-Noord Neszone” (zie de bekendmaking daarover). In het beeldkwaliteitplan zijn uitgangspunten en randvoorwaarden voor het ontwerpen van de woningen vastgelegd. Bouwplannen zullen voor wat betreft ontwerp en architectuur aan deze uitgangspunten en randvoorwaarden worden getoetst en in verband daarmee zal de gemeentelijke Welstandsnota dienovereenkomstig worden aangepast. Op het beleidsvoornemen wordt inspraak verleend waartoe op 2 november 2004 een inspraakprocedure is vastgesteld. In verband hiermee ligt het ontwerp beleidsvoornemen vanaf 18 november 2004 gedurende een periode van vier weken op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en ’s middags op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan de Laan 19 (bureau Bouwzaken/kamer 1.28) te Schagen. Gedurende de termijn van de terinzageligging kunnen ingezetenen van de gemeente Schagen en personen, waaronder rechtspersonen, die een belang hebben in de gemeente bij burgemeester en wethouders schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 8, 1740 AA te Schagen. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt aan een medewerker van het bureau Bouwzaken.


Strijd om behoud van authentieke hooivijzel
(bron: Noordhollands Dagblad, 26-10-2004)

Nesbewoner P. Helsloot heeft bezwaar aangetekend tegen het conceptplan over de afronding van de nieuwbouwwijk Hoep Noord/Neszone. Volgens Helsloot staat de restauratie van de karakteristieke hooivijzel naast zijn boerderij aan de Nes op gespannen voet met de bouwplannen er omheen.

Wissing Stedenbouw heeft voor dit deel van Schagen stolpen of villa's langs de Nes, daarachter jaren 30-woningen en nieuwe polderzichtwoningen getekend. De Schagenaar maakt de gemeente duidelijk dat er volgens het huidige bestemmingsplan een woonbestemming op zijn vijzel rust. Hij wil de hooivijzel zijn authentiek uiterlijk teruggeven, met bouwgebruik van oude geeltjes, gepotdekselde zwart geteerde planken, karakteristieke houten deuren en kozijnen en oude dakpannen.


Inspraak concept 'Ontwerpuitwerking Hoep-Noord Neszone'
(bron: Gemeente Schagen, 15-09-2004)

Aan iedereen die woonachtig is in Schagen en aan personen, waaronder rechtspersonen, die een belang hebben in deze gemeente, wordt gelegenheid tot inspraak gegeven ten aanzien van het concept van de 'ontwerpuitwerking Hoep- Noord Neszone'.

In deze ontwerpuitwerking wordt gevolg gegeven aan de uitwerkingsopdracht aan burgemeester en wethouders zoals in artikel 12 van het voornoemde bestemmingsplan is omschreven. De uitwerking omvat de gronden met de bestemming "Woongebied" aan de Nes, de Vliedlaan en aan weerszijden van de Slenk en de hoek Nes-Provincialeweg N241.

Langs de Nes en de Slenk zal het woongebied worden gekenmerkt door vrijstaande woningen in een lage dichtheid (ruime kavels).

Langs de Vliedlaan worden vrijstaande woningen op smallere kavels toegestaan. Op de hoek Nes-Provincialeweg N241 wordt het woonmilieu gekenmerkt door een haakvormig woongebouw dat aansluit bij de bebouwing langs de Nes en die langs de Provincialeweg, waardoor een gesloten front naar de N241 wordt gewaarborgd. Dit woongebouw zal worden uitgevoerd met een geïntegreerde geluidswering.

Het concept van de ontwerpuitwerking Hoep-Noord Neszone en de hiervoor door burgemeester en wethouders vastgestelde inspraakprocedure liggen met ingang van 2 tot en met 29 september 2004 ter inzage in het gemeentehuis aan de Laan, bureau Bouwzaken, op werkdagen van 9.00-12.00 uur en 's-middags op afspraak.

Gedurende de termijn van terinzageligging is het mogelijk zienswijzen schriftelijk of mondeling naar voren te brengen.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Schagen, Postbus 8, 1740 AA Schagen.

Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt aan een medewerker van het bureau Bouwzaken.


Stil rond Nesserlaan (bron: Schagen FM, 07-09-2004)

De VVD fractie in Schagen wil van het college van Schagen weten welke voorbereidingen inmiddels zijn getroffen voor aanleg van de Nesserlaan.

De Nesserlaan moet een nieuwe ontsluitingsweg worden aan de oostkant van Schagen. Ook moet de weg de Hoep-Noord en het toekomstige Nes-Noord met het centrum gaan verbinden. Tijdens de begrotingsvergadering van vorig jaar is door de VVD een amendement ingediend om snel tot aanleg van de laan over te gaan.

Dat amendement werd toen met een meerderheid van stemmen aangenomen. Sinds die vergadering is het stil rond de aanleg van de Nesserlaan.

Volgens de VVD neemt de verkeersdruk in Hoep-Noord drastisch toe omdat steeds meer woningen worden opgeleverd. De fractie wil daarom weten welke voorbereidingen voor de Nesserlaan al getroffen zijn en wanneer de plannen worden gepresenteerd.


Moeras houdt Hoep-Noord schoon (bron: Noordhollands Dagblad, 28-07-2004)

SCHAGEN-Nog maximaal anderhalve week duurt het voor een bijzonder gesloten watersysteem kan gaan draaien in de wijk Hoep-Noord in Schagen. Het systeem is zelfreinigend en is onafhankelijk van het buitenwater.

Het systeem is zo ontworpen dat alle waterpartijen in de wijk alleen met elkaar in verbinding staan en niet met het buitenwater. Nu is de weg naar buiten er nog wel, maar dat heeft te maken met vertraging bij het hoogheemraadschap. Die moet een stuw bij de Kogerlaan nog nauwkeurig afstellen. Pas als dat is gebeurd, kan de klep dicht en is het water in de Hoep-Noord op zichzelf aangewezen.

Dat afsluiten liet zo lang op zich wachten, dat de gemeente maar eens is gaan informeren bij het schap of het regelen al een beetje opschoot. ,,De gemeente krijgt deze week een briefje dat uiterlijk eind volgende week de stuw gesloten zal worden'', zegt een woordvoerder van het schap. Volgens hem is er eerst prioriteit gegeven aan grotere gemalen.

Alleen bij extreem lage waterstanden zal de stuw wat water de wijk in laten, aldus de gemeente. ,,We houden het systeem zo gesloten mogelijk'', meldt het hoogheemraadschap.

Buiten de droge omstandigheden om, houdt de watervoorraad in de wijk zichzelf schoon middels een zogenaamd helofytenfilter. Dat is een ondiepe poel vol riet, biezen en waterplanten die het water reinigt terwijl het door de poel stroomt. Helofyten is een verzamelnaam voor moerasplanten. Zij zorgen voor zuurstof in het water. Rondom de wortels van de waterplanten leven talloze bacteriën die de zuurstof gebruiken om afvalstoffen uit het water om te zetten in voedingsstoffen voor zichzelf en de planten.

Vooral één plant, het gedoornde hoornblad, speelt in de Hoep-Noord een belangrijke rol. Het is een plant die in de hele wereld voorkomt en die vooral goed gedijt in langzaam stromend water. De planten vormen geen wortels en zweven in de stroom. Een kluit van deze planten lijkt op een sparrenbos onder water. Het hoornblad leeft van hetzelfde voedsel als algen en remt zo de algemene algenontwikkeling in de waterpartijen van de Hoep-Noord. Daarnaast is gedoornd hoornblad een zeer goede zuurstofleverancier.

Behalve voor het reinigen van het oppervlaktewater, zoals in de Hoep-Noord, worden helofytenfilters in de hele wereld gebruikt voor allerlei doeleinden. Er zijn particulieren die een dergelijk filter gebruiken voor de reiniging van hun huishoudelijk afvalwater. Maar ook worden de filters ingezet bij bepaalde industriële processen. Het bekendste voorbeeld in de regio zijn de filters in Anna Paulowna voor de Bloementuin.


Achterpaden verzakt (bron: Schagen FM, 13-07-2004)

De achterpaden aan de Slenk, De Werf, de Vliedlaan, De Vaart en de Kogerlaan in Hoep Noord in Schagen worden hersteld.

Twee jaar na oplevering zijn de achteringangen in de wijk zodanig verzakt, dat ingrijpen noodzakelijk is geworden. De bewoners hadden geklaagd bij de gemeente en inmiddels is een klein gedeelte klaar. Er wordt bij de aanleg van een nieuwe wijk meestal al rekening gehouden met herbestrating volgens de heer Pater, voorlichter van de gemeente.

Wooncompagnie en de projectontwikkelaar betalen elk een kwart van de kosten en de aannemer betaalt de andere helft.

Tegelijk met het straktrekken van de betegeling worden ook de regenputten verplaatst. De putten liggen nu in het midden van het pad en bij regen blijft water midden op het pad liggen. Om dit te voorkomen worden ze naar de zijkant verplaatst en zal het regenwater naar één zijkant aflopen.


WNF-woning in Hoep-Noord (bron: Gemeente Schagen, 16-06-2004)

Aan de Kogerlaan in Hoep-Noord is een bijzondere woning gebouwd. De woning voldoet aan een aantal bijzondere eisen, waardoor op de woning het certificaat “WNF-woning”van toepassing is. Het Wereld Natuurfonds heeft het certificaat aan de bewoners afgegeven.

Het Wereld Natuur Fonds juicht de bouw van woningen, die voldoen aan door het WNF opgestelde milieu- en natuureisen voor nieuwbouwprojecten, toe. De woning voldoet, aldus het WNF, met name aan het tegengaan van een grote bedreiging voor de natuur: klimaatverandering. Kiezen voor energiebesparing en duurzame energie, zoals zonne-energie, draagt bij aan een terugdringing van die dreiging.

De bouwer van de woning, projectontwikkelaar Bouwfonds, toont met deze WNF-woning aan dat ook bouwers hun steentje kunnen bijdragen aan het behoud van de bossen op aarde en het tegengaan van klimaatverandering.
Tunnel kost 1,8 miljoen euro (bron: Schagen FM, 09-06-2004)

De nieuwe fiets- en voetgangerstunnel tussen Hoep-Noord en Beethovenlaan gaat 1,8 miljoen euro kosten.

Met een groot deel van dat bedrag was al rekening gehouden bij de exploitatie van Hoep-Noord en Nes-Noord. Het resterende bedrag, ruim 500.000 euro, wil Schagen halen uit de pot `reserve grondexploitatie`. De gemeenteraad van Schagen, die 29 juni vergadert, moet het geld beschikbaar stellen.


'Ik heb nooit haagbeuken gehad'
(bron: Noordhollands Dagblad, 29-05-2004)

Bewoners van De Vaart in Schagen kregen deze week van de gemeente een uiterst curieuze brief. Of ze binnen vier weken de haag die voor hun woning zou zijn geplant, en inmiddels is verdwenen, willen vervangen. Anders hangt hen een boete van 50.000 oude guldens per bewoner boven het hoofd, inclusief een dwangsom van duizend gulden voor iedere dag dat de bewoner in gebreke blijft.


Het epistel is alleen verstuurd naar degenen die geen beukhaag in de voortuin hebben. Kitty Weber van nummer 3 heeft inmiddels van R. van Beijeren, van de afdeling openbare werken, vernomen dat de brief als niet verstuurd moet worden beschouwd. ,,Die meneer was er helemaal verlegen van, want ik ben niet de enige die hem heeft gebeld.''

,,Wat een geldverspilling'', vervolgt zij. ,,Want er worden wel mensen op het gemeentehuis hierop gezet. Zo is er een mannetje langsgelopen om te kijken of iedereen wel de juiste beplanting heeft. En dan die brief! Met bedragen in guldens. Je zou bijna denken dat iemand een laatje vond, gevuld met dreigbrieven. Die moesten zeker nog op.''

Weber schudt meewarig haar hoofd, want zij weet wel hoe deze verwarring is ontstaan. ,,De voortuin is gemeentegrond en de gemeente zei daar haagbeuken te willen planten. Toen de medewerkers met groen kwamen, hadden wij al een paar buxussen neergezet. Wij zagen de wagen stoppen en vervolgens doorrijden. Nou, dan krijgen we zeker geen haagbeuken, dachten wij. Zelfs al zou ik het willen, dan nog zou ik die haagbeuken niet uit mijn voortuin kunnen halen, want ik heb ze nooit gehad.''

De gemeentelijke handelwijze verbaast haar ten zeerste. ,,Mijn man zit in de bewonerscommissie, werkgroep infrastructuur, en heeft altijd prettig samengewerkt met de gemeente. De wijk Hoep-Noord is naar onze zin, met een speeltuintje aan De Vaart. Als de gemeente eerst deze brief naar de werkgroep had gestuurd in plaats van naar de bewoners, had er over kunnen worden gecommuniceerd.''

Sabine Hilling van nummer 13 komt oorspronkelijk uit Duitsland. ,,Mijn man is hier een jaar geleden komen wonen en wij hebben niks veranderd aan de situatie. Ik heb die brief niet geheel begrepen, want ik woon hier nog niet zo lang, en het is behoorlijk ingewikkeld opgeschreven.'' Haar buurvrouw van nummer 14, Jantine Zomerdijk, zegt 'verontrust' te zijn. ,,Als geste zou er toentertijd groen worden geplant, maar dat hebben we niet afgewacht en de boel voor bestraat. Net zoals andere buren hebben gedaan.''

R. van Beijeren, die door de bewoners gebeld kan worden voor vragen, verwijst door naar G. van Leeuwen, de opsteller van de brief. Van Leeuwen schuift de bal vervolgens door naar gemeentevoorlichter A. Pater. Die weet alleen te melden dat 'de haagbeuken zijn geplaatst in het kader van het beeldkwaliteitplan'. 


Fase 3b en fase 4 spoedig in verkoop
(bron: www.bouwfonds.nl 27-04-2004)

Bouwfonds start in binnenkort met de verkoop van fase 3b en fase 4.

Bouwfonds Ontwikkeling ontwikkelt in de Hoep-noord te Schagen 46 woningen en een aantal kavels. Het gaat om woningen in de rij, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen. De prijzen van de woningen zullen variëren vanaf ca. € 190.000,00 tot € 450.000,00.

De verkoop van fase 3b start in juni 2004. Het gaat hierbij om 12 woningen van het type Mimosa, 8 woningen van het type Lavendel en 5 woningen van het type Lotus.
De verkoop van fase 4 zal in het najaar starten. Daarbij zullen 6 woningen van het type Jasmijn, 14 woningen van het type Mimosa en een woning van het type Lotus aangeboden worden.

De definitieve tekeningen en prijzen zijn op dit moment nog niet beschikbaar. Als u zich bij Bouwfonds inschrijft als geïnteresseerde voor dit project krijgt u automatisch bericht als de verkoop van start gaat.


Drempels op Hoep
(bron: Schagen FM 23-04-2004)

Er komen snelheidsremmende maatregelen op de Hoep in Schagen. De gemeente wil op 2 plaatsen op de Hoep 3 kleine heuveltjes aanleggen om de snelheid van auto’s te verminderen. Ook mogen vrachtwagens zwaarder dan 6 ton niet meer van de Hoep gebruik maken.

De maatregelen gaan totaal € 8.343,- kosten. De gemeenteraad moet het geld nog beschikbaar stellen. Komende dinsdag wordt het voorstel door de raad besproken. 


Koningslinde bij De Bron
(bron: Schagen FM 08-04-2004)

Bij De Bron in Schagen is woensdagmiddag een koningslinde geplaatst.

Het planten van de boom, ter ere van de geboorte van kroonprinses Amalia, zou eerst op 24 maart plaatsvinden. De festiviteiten werden uitgesteld in verband met het overlijden van prinses Juliana. Ook op andere plaatsen in de regio, zoals bij de Sint Janschool in Waarland en het Hoenderpark in Schagerbrug, werden bomen geplant. 


Woensdag werd een Koningslinde geplant bij De Bron .....

Opnieuw discussie Nesserlaan (bron: Schagen FM 31-03-2004)

Het is nog niet duidelijk wanneer de Nesserlaan in Schagen zal worden aangelegd. Dat bleek dinsdagavond tijdens de raadsvergadering in Schagen. 

De heer De Weger van de PvdA vroeg hoe het staat met de nieuwe ontsluitingsweg voor Hoep-Noord. Volgens De Weger staat in het coalitieprogramma dat eind 2003 duidelijk moest zijn hoe de weg er uit moet gaan zien. Volgens wethouder Jong kan het nog wel enkele maanden duren voordat er definitieve plannen zijn.


Jurgen Smit in Hoep-Noord (Schagen FM 19-03-2004)

TV-hovenier Jurgen Smit van het programma `Tuinieren met Kijkers` van SBS6 is in Hoep-Noord in Schagen een tuin aan het aanleggen.
 

De familie Sterkenburg woont ruim ½ jaar aan de Werf in Schagen. Omdat ze niet wisten wat ze met hun tuin aanmoesten stuurden ze een brief naar `Tuinieren met Kijkers`. `We hoorden enkele maanden niets en hadden de hoop al opgegeven, maar worden wij gebeld door SBS6`, vertelt mevrouw Sterkenburg.

Donderdag is Jurgen Smit, die jaren in Schagen heeft gewoond, begonnen met het aanleggen van de tuin.

De opnamen voor het programma gaan totaal 3 weken duren. De eerste uitzending staat gepland op 28 maart.

`Tuinieren met Kijkers` wordt elke zondag van 17.30 tot 18.00 uur uitgezonden. Het programma wordt vrijdagmiddag van 13.45 tot 14.15 uur herhaald.
 

 
Jurgen Smit aan het werk in Hoep-Noord ......


Kunst in Hoep-Noord (Schagen Gemeentenieuws 18-02-2004)

In Hoep-Noord plaatsen de ontwerpers van de wijk, VOF Vlietlande (Bouwfonds Woningbouw en Volker Stevin) ter opluistering van de wijk diverse kunstwerken. Voor de kunstwerken geldt dat zij een relatie met de omgeving moeten hebben en uit duurzaam materiaal zijn gemaakt. De bewoners zijn gekend in de keuze voor de kunstwerken.
 

Als eerste kunstwerk is een krachtig beeld (torso) in brons getiteld ‘De Engel’ neergezet. Het betreft een circa 1,70 meter hoog beeld van de Limburgse kunstenaar Caius Spronken. Er is gekozen voor een plek in het water, ingeklemd tussen de Spreng, de Schaar en de Slenk.

Op vrijdag 13 februari 2004 plaatste een kraan het kunstwerk op de reeds aangebrachte sokkel.

Naast het kunstwerk van Spronken komen er nog twee van de kunstenaar Rob Houdijk (‘Meisje met poezen’ en ‘Jongen met hond’). Deze zullen in de loop van het voorjaar in de wijk geplaatst worden.
 

  

Voor de kunstwerken was een budget van 56.723,- euro beschikbaar, opgebracht door V.O.F. Vlietlande, Stichting Cultuurfonds Bouwfonds Nederlandse gemeenten en de gemeente Schagen.


Modern waterbeheer in nieuwe jaren-30-wijk (KWS Markant 17-02-2004)

Sinds 2000 wordt de nieuwbouwwijk Hoep-Noord aan de oostzijde van de gemeente Schagen gerealiseerd. Deze woonwijk in jarendertigstijl begint vorm te krijgen. Oogt alles boven de grond traditioneel, onder de grond komt een staaltje nieuwe techniek. Een gesprek daarover met Cees Ris, hoofd Civiele Werken en Groenvoorziening van de gemeente Schagen.

Toen de gemeente Schagen zich namens projectontwikkelaar Vliedlande vof, een samenwerkingsverband van VolkerWessels Vastgoed en Bouwfonds, boog over de ondergrondse infrastructuur, lagen er een aantal eisen op tafel. Zo stelde het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier dat er een verbeterd gescheiden stelsel moest komen.
Cees Ris licht toe: 'Omdat Hoep- Noord een milieuvriendelijke wijk is, hebben we in samenspraak met het Hoogheemraadschap besloten om het verbeterd gescheiden stelsel uit te breiden met Smart Drain. Dit systeem van Wavin maakt het mogelijk om de first flush te scheiden van de volgende schonere stroom regenwater. De first flush, die vervuild is met olieresten en rubberslijtage van autobanden, wordt via het vuilwaterafvoerstelsel verder afgevoerd. Als het hard regent wordt een bal in de afvoerbegrenzer omhoog gedrukt, zodat de afvoer naar het vuilwaterriool wordt afgesloten, met uitzondering van een lekdebiet. Het overige regenwater wordt via de hoger gelegen hemelwaterafvoer getransporteerd naar het oppervlaktewater. Daar wordt het via een uitstroombak geloosd.'

Water vasthouden in wijk
In Hoep-Noord is gekozen voor een gesloten watersysteem. Het oppervlaktewater is gescheiden van het overige boezemwater door een stuw en wordt dus in de wijk vast gehouden. Met behulp van een windmolen wordt het water rondgepompt in dit systeem. Middels een pomp die aangedreven wordt door een zonnecollector, wordt het water gestuurd via het aangelegde helofytenfilter.
Ris: 'Op deze wijze blijft het water langer in de wijk en wordt schoner door de langere verblijftijd en door de reiniging via het helofytenfilter. Doordat we ervoor gekozen hebben om het water vast te houden in de wijk, zal er in droge tijden minder water aanwezig zijn. In natte periodes is het peil dan natuurlijk wel hoger. Het boezemwatergemaal wordt hierdoor ontlast. Met dit systeem mag in deze wijk het verschil tussen hoog en laag water 45 cm zijn.'

 

Drie kleuren
KWS Noord-Holland heeft samen met VBK Hoorn inmiddels 1.400 meter Smart Drainriool aangelegd met diameters van 125 en 160 mm. De milieuvriendelijkheid van het systeem wordt benadrukt door de kleur van het pvc: groen. Het pvc van het vuilwaterriool is bruin van kleur en van het hemelwaterriool grijs. Dit helpt de bouwers om foute aansluitingen te voorkomen. Er zijn zes kunststof Smart Drainscheidingsputten aangebracht inclusief een pvc-leiding voor de afvoer van de first flush naar het vuilwaterstelsel. Om het systeem te kunnen controleren, zijn er zestig kunststof putten in het Smart Drainstelsel aangebracht. De aanwezige kolken in de wijk zijn voorzien van een bladvanger.

Metingen vergelijken
Ris benadrukt dat de gemeente samen met het Hoogheem-raadschap regelmatig metingen zal verrichten om verontreinigingen van het oppervlaktewater in de wijk te kunnen ontdekken. De metingen worden vergeleken met het oppervlaktewater uit de enige jaren geleden aangelegde wijk Hoep-Zuid. Hij verwacht dat dit systeem met Smart Drain en een helofytenfilter flink bijdraagt aan de milieuvriendelijkheid van Hoep-Noord.


Archeologische studie zet Hoep Noord op kaart (Schager Courant 19-05-03)

Archeologische opgravingen in de nieuwbouwwijk Hoep Noord tonen aan dat het noordelijk deel van onze provincie veel eerder bewoond werd dan tot dusver is aangenomen. Zeker waar het de nabije omgeving van Schagen betreft.

Een en ander staat in het eindrapport van het Archeologisch Diensten Centrum (ADC) uit Bunschoten. Deze instantie heeft gedurende enkele weken eind vorig jaar oudheidkundig bodemonderzoek verricht in de Hoep Noord, nabij de Nes en in de nabijheid van de spoorwegovergang waar momenteel het asielzoekerscentrum (azc) is ingericht.

Steentijd
Eerder al had stadsarcheoloog Frans Diederik aangetoond dat er sporen zijn die teruggaan tot de Steentijd, de IJzertijd, de Bronstijd en de Middeleeuwen. Bevindingen die het ADC nu volledig onderschrijft. De algemene conclusie luidt dat de bodem van Hoep Noord een archeologisch bodemarchief herbergt dat een nieuwe dimensie toevoegt aan de geologische geschiedschrijving van de Noordkop. Het rapport: 'Bewoningssporen uit genoemde perioden zijn zeer bijzonder voor de directe omgeving van Schagen. Wel waren uit deze tijdsspanne nederzettingen bekend uit oostelijk West- Friesland en Texel maar men veronderstelde dat de rest van noordelijk Noord- Holland gedurende deze periode onbewoond was. Dit onderzoek toont onomwonden aan dat er in de toekomst vaker sporen uit deze periode te verwachten zijn'.

Verrassende conclusies kortom en daar blijft het niet bij. Naast het talrijke aardewerk, de talloze botten en beenderen van dierlijk slachtafval en dikke bodempakketten schelpenmateriaal zijn er ook enkele concrete vondsten gedaan. Bij de aanleg van een waterleidingsysteem ten behoeve van het asielzoekerscentrum (azc) aan de Nes is een puntgave waterput ontdekt uit de zestiende eeuw. Het ondergrondse reservoir bevond zich op een diepte van anderhalve meter en was opgebouwd uit houten planken die bij elkaar werden gehouden door gevlochten wilgentenen. De herkomst van de put is niet bekend. Aangenomen wordt dat zowel de fundamenten als de waterput verband houden met aangrenzende sporen van de boerderij uit de zeventiende eeuw die verderop richting Nesbewoner Cor Hoogland werden gevonden. Daar werd eveneens een waterput aangetroffen, echter deze was opgetrokken uit rode baksteen en was gefundeerd op een houten wagenwiel. Vlakbij deze bron troffen archeologen vier bakstenen poeren aan, evenals een stuk muur, ploegsporen en middeleeuws aardewerk. Bij nadere bestudering van grondlagen werd ook de vroegere aanwezigheid aangetoond van oude sloten, paalgaten en dichtgegooide kuilen met allerlei botmateriaal erin.

Nesdijk
Tot slot heeft het professionele spitwerk op de toekomstige kruising Vliedlaan/Nes de aanwezigheid bevestigd van de Oude Nesdijk, de waterstaatkundige voorloper van de latere Westfriese Omringdijk. De Oude Nesdijk gaat volgens het ADC terug tot de twaalfde eeuw en moest de inwoners van Schagen beschermen tegen overstromingen van de omringende zee die toen nog vrij spel had rondom de Magnusveste. Deze theorie strookt met de datering van gevonden voorwerpen uit de periode hierna. Booronderzoek en veldkartering hebben aangetoond dat er vanaf de dertiende eeuw bewoning is geweest langs de Nesdijk', staat in het ADC-eindrapport. Daarbij wordt echter opgemerkt dat het om primitieve vormen ging en dat toenmalige bewoners zich daarbij terugtrokken op terpen.


Wooncompagnie slikt verlies in Hoep Noord (Schager Courant 17-05-03)

De Wooncompagnie neemt haar verlies met betrekking tot de verkoopprijs van de zeventig sociale koopwoningen aan De Kreek en De Werf in de nieuwbouwwijk Hoep Noord. Het Schager college maakte eerder kenbaar een nieuwe prijsopdrijving niet te accepteren.


De corporatie heeft daarop besloten verkoopprijzen van 112.000 en 128.858 euro per woning vast te stellen. Dit leidt tot een onrendabele investering van één miljoen euro op dit bouwproject.

Het slepende conflict tussen beide partijen is hiermee tot een einde gekomen. Tot grote tevredenheid van wethouder H. Jong. ,,Ik ben natuurlijk zwaar aangevallen over mijn uitspraken dat het met de Wooncompagnie lastig zaken doen was. Ook door de politiek. Ik heb gezegd dat het allemaal goed zou komen. Daar was ook alle aanleiding voor. Een traject van een halfjaar overleg is hiermee beëindigd, de vrede is getekend.''

Wat de Wooncompagnie betreft, dan wel een vrede die in dit geval tandenknarsend moet worden geaccepteerd. Want zij heeft de gemeente Schagen gelijktijdig laten weten dat wanneer de corporatie aan de eerder gemaakte afspraken gehouden wordt, zij weinig mogelijkheden ziet om te investeren in onrendabele investeringen elders.

Volgens directeur J. Hendriks betekent dit - uitgaande van het landelijke gegeven dat corporaties circa 40.000 euro per woning toeleggen bij sociale woningbouw - dat de Wooncompagnie te zijner tijd 25 tot 30 sociale huurhuizen in Schagen niet zal (kunnen) bouwen.

De zeventig woningen in Hoep Noord - bij elkaar vijf typen eengezinswoningen - staan op het punt van opleveren. Op zaterdag 24 mei is er van één tot vier uur 's middags een open dag, wat tevens als startsein van de verkoop geldt. De belangstelling is al groot: er hebben zich tot nu toe 170 kandidaten gemeld.

De woningen worden verkocht onder koopzekerconstructie (verkoop met recht van terugkoop door de Wooncompagnie). Hierdoor ligt de verkoopprijs gemiddeld 35 procent onder de taxatiewaarde (alle boven de 170.000 euro). Deze korting is in feite een renteloze en aflossingsvrije lening, die bij terugverkoop aan de Wooncompagnie moet worden terugbetaald.

Voor deze woningen kan men alleen inschrijven als men het afgelopen jaar een (gezamenlijk) bruto jaarinkomen had dat onder de ziekenfondsgrens (31.750 euro) lag. De helft van de woningen is beschikbaar voor mensen uit de gemeenten Schagen, Niedorp, Harenkarspel, Zijpe, Wieringermeer en het dorp Wieringerwaard die een sociale huurwoning achterlaten. De andere 35 woningen zijn bestemd voor starters.


Werfwoningen in Hoep Noord nu al overtekend (Schager Courant 22-04-03)

De sociale koopwoningen aan de Werf in de Schager nieuwbouwwijk Hoep Noord zijn al ruim voor oplevering overtekend. Voor de zeventig huizen hebben zich al meer dan 140 kandidaten gemeld.

Dat blijkt uit een overzicht van woningcorporatie Wooncompagnie waar zich praktisch elke dag wel belangstellenden aanmelden. Woordvoerder Walter Volgers is feitelijk niet verbaasd over zoveel animo: ,,Het zijn ook heel aantrekkelijke woningen. Om te beginnen, zijn ze vrij groot en het ziet er als project ook heel mooi uit. Logisch dat je dan op voorhand al veel respons krijgt. Daarbij komt dat het in een nieuwe wijk is en dat spreekt woningzoekers altijd extra tot de verbeelding. Bovendien heb je hier te maken met een woningsegment dat voor de middengroep en betere starters binnen bereik komt en dat is een heel grote doelgroep.'' Volgens Volgers moet de uiteindelijke selectie van gegadigden nog plaatsvinden. In de loop van deze week gaat Wooncompagnie met de gemeente Schagen om tafel zitten om de voorwaarden en de verkoopprijzen vast te stellen. Volgers wil daar beslist niet op vooruitlopen: ,,We moeten de exacte criteria nog bepalen maar een van de belangrijkste spelregels wordt het inkomen. Wil men in aanmerking komen voor zo'n woning dat moet het salaris onder de ziekenfondsgrens liggen.'' Mocht het nodig zijn, dan sluit Wooncompagnie eventuele loting niet uit.

Koopzeker
Om de woningen prijstechnisch extra aantrekkelijk te maken voor de categorie starters/doorstromers, past Wooncompagnie de zogeheten constructie 'koopzeker' toe. Daarbij genieten potentiële kopers 25% korting op de taxatiewaarde. Bij verhuizing geldt wel de verplichting de woning terug te verkopen aan Wooncompagnie. Hierbij wordt eerst de genoemde 25% verrekend. Vervolgens wordt het verschil tussen de dan getaxeerde waarde en de oorspronkelijke taxatiewaarde tussen bewoner en Wooncompagnie gedeeld.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de woningen en menigeen vraagt zich dan ook af, wanneer de uiteindelijke oplevering plaatsvindt. Wooncompagnie mikt hierbij op medio mei. Hierna wordt nog enkele kijkdagen georganiseerd. ,,Aansluitend starten we de verkoopcampagne'', verzekert Volgers.

Met het gereedkomen van de zeventig Werfwoningen krijgt het sociale woningbestand in Schagen na jaren weer een flinke impuls. Het is immers al lang geleden dat er nieuwe woningen in de sociale koopsector beschikbaar kwamen. Architectonisch gezien, is de bouw niet zonder slag of stoot verlopen. Aanvankelijk bestond er bij omwonenden nogal wat vrees over de uiterlijke vormgeving die naar hun smaak te 'mager uitpakte' maar die angst was snel verdwenen toen de stijlkenmerken zich begonnen af te tekenen.

Zandkleurige gevels
De Werfwoningen, allen uitgevoerd in twee bouwlagen met drie slaapkamers, kenmerken zich door zandkleurige gevels, afgewisseld met blauwgrijze tinten in het pleisterwerk. Opvallend zijn verder de schuin aflopende lessenaardaken met een verchroomde band over de gehele lengte van het wooncomplex dat is opgedeeld in twee rijen recht tegenover elkaar. De oostelijke rij is kaarsrecht neergezet, de westelijke buigt met een flauwe bocht af. Hierdoor ontstaat op het middenterrein een open ruimte waarop mettertijd een klein speelveldje wordt aangelegd. De woningen zijn verder voorzien van een berging, deze schuurtjes worden momenteel door de aannemer neergezet en verankerd.


Appartementen aan de Vliedlaan (Schager Courant 17-04-03)

SCHAGEN-De gemeente Schagen wil meewerken aan het verzoek van Volker Wessels Vastgoed om aan de Vliedlaan een appartementencomplex (vijftien woningen) te bouwen. De appartementen komen in de hoek van de Koogerlaan en de provinciale weg N241.

Het complex maakt deel uit van de tweede fase van Hoep Noord. De woningen worden voorzien van extra geluidwerende voorzieningen in de vorm van extra gevelwanden. Dit daar zij vlak aan de provinciale weg staan, naast de eerste serie Polderzichtwoningen.

Er worden 22 parkeerplaatsen nabij het appartementencomplex gerealiseerd. Tegen het bouwplan bestaan geen stedenbouwkundige, planologische of welstand bezwaren, stelt de gemeente die medewerking wil verlenen middels een vrijstellingsprocedure. Het plan, dat volgens de gemeente past in het nieuwe, in maart door de raad geaccordeerde bestemmingsplan Hoep Noord, moet nog ter inzage worden gelegd op het gemeentehuis.


Archeologen lokaliseren sporen terpboerderij Nes (Schager Courant 10-03-03)

Archeologen hebben afgelopen week bij de Schager Nes in de nieuwbouwwijk Hoep Noord sporen aangetroffen van een authentieke terpboerderij. Een en ander is het gevolg van bodemonderzoek in opdracht van de projectontwikkelaar.

,,Deze terpboerderij is qua uitvoering goed te vergelijken met terpboerderij Avendorp langs de S3'', aldus Carla Soonius. Zij is archeologe in dienst van het adviesbureau RAAP dat de gemeente Schagen met professionele raad en daad bijstaat op het gebied van bodemschatten.

De plek van deze terpboerderij ligt in de hoek van de provinciale weg N241/Nes en is duidelijk te traceren vanwege het reliëf. Het historisch opgehoogde stukje grond dateert volgens RAAP uit de vroege Middeleeuwen. Soonius: ,,We gaan er op basis van onderzoek vanuit dat hier bewoning heeft plaatsgevonden vanaf ongeveer 1100 na Christus. Gedurende de eeuwen hierna hebben hier altijd terpboerderijen gestaan. Afgelopen week hebben we licht graafwerk verricht en daarbij kwam al heel snel het nodige scherfmateriaal tevoorschijn dat op bewoning duidt.'' Volgens RAAP herbergt de bodem ter plekke verschillende ophogingslagen en oude funderingen.


Verlies Wooncompagnie in Hoep Noord (Schager Courant 13-02-03)
 
Wooncompagnie heeft nul op het rekest gekregen van het Schager college om de verkoopprijs van de zeventig sociale koopwoningen aan De Werf in Hoep Noord verder op te krikken van ruim 110.000 naar 127.058 euro.

Wethouder H. Jong stelt dat de woningcorporatie de koop/realisatieovereenkomst met voeten treedt. De huizen zouden hierdoor ook niet meer voor de doelgroep bereikbaar zijn. Wooncompagnie wordt met een verlies van ruim één miljoen euro opgezadeld.

Het college heeft zijn standpunt inmiddels aan Wooncompagnie medegedeeld. In de in het jaar 2000 afgesloten overeenkomst spraken beide partijen een nog lagere verkoopprijs (87.125 euro) af, waarbij projectontwikkelaar VOF Vliedlande een lagere grondprijs rekende. B en W wilde, rekening houdende met de gestegen bouwkosten, nog wél tegemoetkomen aan het eerdere verzoek van Wooncompagnie de verkoopprijs naar ruim 110.000 euro te verhogen.

Dit onder voorwaarde dat de corporatie via een speciale constructie (verkoop met recht op terugkoop van de woning) met de toekomstige huizeneigenaren tot een korting van 25 procent op de verkoopprijs zou komen. Jong: ,,Zodat de doelgroep de woning ondanks de hogere prijs kon blijven kopen.''

Het nieuwe verzoek van Wooncompagnie tot prijsverhoging is het college te gortig. Jong: ,,Anders ontstaat er een ernstig probleem. De doelgroep voor de woningen moet binnen de ziekenfondsgrens vallen. Onderzoek van ons heeft aangetoond dat dan slechts de top van de doelgroep bereikt zou worden.''

Wooncompagnie verdedigt zijn verzoek om de verkoopprijs naar ruim 127.000 euro te tillen met de stelling dat er behoefte is aan woningen voor de middeninkomens en dat met de bouw voor déze doelgroep de doorstroming wordt bevorderd. Volgens de gemeente is dit op geen enkel document gebaseerd, en bovendien buiten de gemaakte afspraken. Het wordt op het gemeentehuis beoordeeld als 'een gezocht argument om de hogere prijs te rechtvaardigen' omdat er wel degelijk een duidelijke behoefte is aan de onderkant van de woningmarkt.

Indien Wooncompagnie hier haar verlies (1.094.000 euro) moet nemen, heeft dit gevolgen voor de toekomstige bouw van sociale huurwoningen in Schagen, zo heeft de corporatie aan de gemeente laten weten. Uitgaande van het landelijke gegeven dat woningcorporaties circa 40.000 euro per woning toeleggen op de bouw van sociale huurwoningen, betekent dit dat Wooncompagnie te zijner tijd 25 tot 30 sociale huurwoningen in Schagen niet zal (kunnen) bouwen.

Compensatie
Dat argument is volgens wethouder Jong echter niet steekhoudend. Jong: ,,Wij hebben Wooncompagnie aangeboden ter compensatie voor de sociale bouw in Hoep Noord zo'n dertig woningen in de vrije sector te bouwen op de groenstrook voor zorgcentrum De Bron. Daar hebben wij nog een kavel beschikbaar, die wij Wooncompagnie willen gunnen. Maar een plan hiervoor heb ik nog niet gezien.''

De bouw van de woningen aan de Werf is in volle gang, maar ze zijn nog niet in de verkoop. De gemeente wil met Wooncompagnie praten over de toewijzingscriteria die straks bij de verkoop gehanteerd gaan worden. De bouw van de zeventig sociale koopwoningen in Hoep Noord is in volle gang. Foto John Oud


Fietstunneltje onder N241 bij Hoep geopend (Schager Courant 31-01-03)
 
Het fietstunneltje onder de provinciale weg N241 ter hoogte van de Schager Hoep is met ingang van vandaag geopend. Gistermiddag om 16.00 uur werden de laatste hekken verwijderd. Daarmee komt een definitief einde aan een klus die keer op keer vertraging opliep.

De bouw van de tunnel had in het najaar van 2002 al afgerond moeten zijn maar door procedureel oponthoud in combinatie met bouwkundige strubbelingen en de vorstperiode liet alles langer op zich wachten. Gisteren kwam vanuit de provincie Noord-Holland het verlossende bericht. Openstelling van het veelbesproken souterrain betekent een aanzienlijke verbetering voor verkeersveiligheid van de vele scholieren die dagelijks per fiets naar onderwijsinstllingen in Schagen pendelen.

Scholieren moeten thans de N241 oversteken waar tijdelijk verkeerslichten zijn geïnstalleerd. ,,Die verkeerslichten blijven nog even want de tunnel moet dit jaar toch nog een paar keer dicht voor de definitieve afwerking'', aldus provinciewoordvoerster Sacha Boedijn. Mettertijd zullen de verkeerslichten dan ook verdwijnen en krijgt de tunnel de absolute status van enige en veiligste onderdoorgang.


Oplevering Schager tunnel N241 later vanwege vorst (Schager Courant 17-01- 03)
 
De oplevering van de tunnel ter hoogte van de Schager Hoep onder de provinciale weg N241 heeft opnieuw vertraging opgelopen. Ditmaal heeft de vorst roet in het eten gegooid. Daardoor konden de wegenbouwers niet beginnen met asfalteringswerkzaamheden.

Volgende week wordt een hiermee een begin gemaakt. Als het tenminste niet begint te vriezen want bij vorst is het onmogelijk deze klus te klaren omdat het op bevroren ondergrond geen werken is. ,,Eigenlijk zat het asfalteren al in de planning voor eind vorig jaar, maar toen viel de vorst ook al een keertje in'', aldus provinciewoordvoerster Laurian Zwart die civieltechnisch ruggespraak heeft gepleegd met de projectleiding. Daarom is de algehele planning van de oplevering volledig bijgesteld. Mits de asfaltering volgende week kan beginnen, aldus Zwart, dan is het de bedoeling het tunneltje 'eind januari' open te stellen.

De vraag of dat gaat lukken, hangt volgens de tunnelbouwers helemaal van de weersomstandigheden af. En die slaan opnieuw door in het voordeel van de schaatsliefhebbers want weerman Jan Visser houdt namelijk serieus rekening met een nieuwe vorstperiode op korte termijn. Zo voorziet hij in zijn weercolumn van gisteren dat het 'weer gaat winteren'. Mocht dat inderdaad zo zijn, dan dreigt opnieuw het risico van vertraging. Aanvankelijk zou de tunnel eind september 2002 opengaan. Dat werd vervolgens bijgesteld tot eind vorig jaar en nu blijkt zelfs medio januari, zoals eerder aangegeven, niet haalbaar.

IJsbaan open
Het voortdurende uitstel van de oplevering van de tunnel begint zich overigens steeds meer te wreken. Ook al vanwege de ijsbaan die aan gene zijde van de N241 ligt en al twee keer open is geweest. Afgelopen zaterdag hield ijsvereniging De Magnusrijders een Univé-elfstedentocht waaraan meer dan 150 kinderen meededen. Zij moesten allemaal de N241 oversteken en dat veroorzaakte bij vlagen gevaarlijke situaties. Datzelfde probleem ondervinden ook de honderden scholieren die vanuit Wieringerwaard, Barsingerhorn en Niedorp dagelijks de weg oversteken op weg naar school in Schagen. De tunnel is ook de Schager politiek een doorn in het oog. En niet in de laatste plaats het college. Wethouders bellen voortdurend met 'Haarlem' om te informeren naar de actuele stand van zaken.


Bouwweg in Hoep Noord ter discussie (Schager Courant 11-09-02)

Wethouder H. Jong zal onderzoeken of de bouwweg in Hoep Noord, aangelegd om fase twee van de nieuwbouwwijk in Schagen te kunnen realiseren, wat naar het noorden kan worden opgeschoven. Deze toezegging deed Jong afgelopen maandagavond tijdens de commissie ruimtelijke ordening aan J. Ensink (CDA).
Ensink: "Deze bouwweg blijft de komende vier jaar over de Vaart en de Miede lopen. Daar wonen veel kinderen, dus dat gaat gevaar opleveren voor spelende kinderen. Daarom stel ik voor om deze weg op te schuiven naar het noorden."


Volker Wessels zoekt vervuiler van Hoep Noord (Schager Courant 10-09-02)

Projectontwikkelaar Volker Wessels is naarstig op zoek naar de veroorzaken van de bodemvervuiling die aangetroffen is in de Schager nieuwbouwwijk Hoep Noord. Juristen trekken alle registers open om een vermoedelijke dader te vinden en als het kan de schade hierop te verhalen.

Regiomanager Hans Senten doet een oproep aan 'oudere Schagenaars' die mogelijk meer weten van dit omvangrijke milieuschandaal. "Ik doe een ernstig beroep op iedereen die hier iets van weet zich te melden bij de bouwkeet of anderszins contact met ons te zoeken", aldus Senten
Aanleiding is de vondst van een grote hoeveelheid puin en asbest enkele weken geleden op toekomstige bouwkavels. Grondwerkers ontdekten bij de aanleg van een ecologische verbindingszone tussen de Nes en de spoorbaan een niet eerder aangetoonde sloot plus enkele sleuven waarin de milieugevaarlijke stoffen bleken gedumpt.
Volgens eerste ramingen gaat het opruimen ervan minstens 19 300.000 kosten. Aanvankelijk ging men ervan uit dat Schagen voor de kosten op moest draaien maar nader onderzoek leert dat Volker Wessels verantwoordelijk is voor de schoonmaakkosten.

Dader
Senten heeft enkele milieudeskundigen aan het werk gezet omdat het toch om forse bedragen gaat'. Senten: "De dader zal wel op het kerkhof liggen maar het minste wat we kunnen doen, is toch te kijken hoe dit zo gekomen is. Het is voor ons van cruciaal belang om te weten of hier te goeder trouw of te kwader trouw is gehandeld. Is er opzet in het spel of niet? Juridisch gezien ligt het niet zo eenvoudig om dit aan te tonen want het is vanzelfsprekend een hele tijd geleden. Daarop roep ik iedereen op die hier iets van weet, dat te melden.

Onzekerheid
De verontreiniging is aangetroffen op het gedeelte van de tweede fase Hoep Noord, waar Volker Wessels vijftien vrije kavels heeft uitgegeven. Concreet gesteld, zijn er twee gedupeerde bewoners. De met asbest gevulde sloot loopt dwars door hun gekochte percelen. Zij zijn inmiddels per brief door de projectontwikkelaar op de hoogte gesteld van de situatie.
Bij veel overige bewoners heerst grote onzekerheid over mogelijke extra kosten en vertraging. Volgens de projectontwikkelaar draait de koper niet op voor extra kosten. "Alles is in de koopovereenkomst vastgelegd en daar moeten beide partijen zich aan houden", stelt Senten. Mogelijke vertraging kan hij op voorhand niet uitsluiten. Dit  omdat de gewraakte sloot zich uitstrekt tot onder de toekomstige Vliedlaan.

De aannemer die klaarstond deze weg aan te leggen, moest rechtsomkeert maken omdat alle werkzaamheden uit veiligheid onmiddellijk zijn stilgelegd. Volgens Senten ontstaat er wel enige hinder omdat mensen moeilijker bij hierachter gelegen kavels kunnen komen. Milieudeskundigen onderzoeken momenteel de ernst van de situatie. Volgens Senten wordt er in de loop van deze week meer over bekend. "Daarna gaan we kijken wat de werkelijke kosten van schoonmaken zijn.


Schagen niet aansprakelijk voor saneringskosten in Hoep Noord (Schager Courant 05-09-02)

De gemeente Schagen hoeft niet op te draaien voor de saneringskosten als gevolg van de bodemverontreiniging in de nieuwbouwwijk Hoep Noord. De gronden waarop het asbest, puin en ander schadelijk afval werd aangetroffen, zijn nog in eigendom van projectontwikkelaar Vliedlande BV. Die daarmee ook de risico's voor zijn rekening moet nemen. Tot grote opluchting van wethouder H. Jong, die zich van een enorme kostenpost bevrijd ziet.

Onlangs werd bij het bouwrijp maken van de tweede fase van de Schager nieuwbouwwijk een gedempte sloot ontdekt die volgestort was met puin en asbest. Dit milieuschandaal kwam aan het licht bij de aanleg van de ecologische verbindingszone tussen de spoorbaan en de toekomstige vrije kavels aan de Nes.
Zowel in de ontgraven grond uit de ecologische oever als in een aantal gegraven proefsleuven buiten deze zone, werd asbesthoudend materiaal aangetroffen. Op basis van deze waarnemingen is de verwachting, zo stelt het milieukundig adviesbureau Grondslag in een schrijven aan de gemeente, 'dat over het gehele traject van de voormalige sloot asbesthoudend dempingmateriaal is gebruikt, bestaande uit grond met puin en overig afval'.

De gewraakte sloot begint bij de spoorsloot en gaat over een lengte van tweehonderd meter landinwaarts dwars door bouwkavels, tot onder de toekomstige Vliedlaan door. Wethouder Jong is nog in afwachting van een asbestonderzoek door Grondslag, waaruit de mate en omvang van de verontreiniging moet blijken en of er meer vervuiling is in de grond en het grondwater. Op basis van deze uitkomsten kan exact worden beoordeeld in hoeverre een sanering uit milieukundig oogpunt noodzakelijk is. Dit afgezet tegen de (bouwkundige) ontwikkelingsplannen ter plaatse.

De sanering zal onder strenge veiligheidsmaatregelen moeten worden uitgevoerd, weet Grondslag op voorhand. Waarbij de bekende 'maanmannetjes' ten tonele zullen (moeten) verschijnen. De afvoer van de grond zal moeten plaatsvinden in speciale container 'big bags'. 'Hetgeen hoge kosten met zich meebrengt', zo meldt Grondslag aan de gemeente Schagen. De kosten van een sanering komen echter voor rekening van projectontwikkelaar Vliedlande BV, het samenwerkingsverband van Bouwfonds Woningbouw BV en Volker Stevin Ontwikkelingsmaatschappij BV.

De gemeente Schagen heeft dit na bestudering van het contract vastgesteld. Vliedlande is (nog) eigenaar van de grond en daarmee ook verantwoordelijk voor de aan dit eigendom verbonden risico's, concludeert de gemeente. 'De gronden bestemd voor openbaar gebied zullen pas door de gemeente worden overgenomen zodra de daarop uit te voeren werkzaamheden voor het bouwen woonrijp maken per fase zijn voltooid'.

Stappenplan
Grondslag heeft voor de sanering al een globaal stappenplan opgesteld, waarbij zij hoopt dat de procedure zo kort mogelijk kan worden gehouden. De asbestrapportage komt volgende week binnen, waarna deze besproken wordt met de gemeente. Het feitelijke saneringsplan wordt in week 38 (vanaf maandag 16 september) opgesteld. Gelijktijdig wordt 1 tot 25 oktober verwacht. Waarna de bezwarentermijn - zes weken - wordt gestart. Indien er geen bezwaren komen, kan in de week van 2 tot 6 december een start met de daadwerkelijke sanering worden gemaakt. Deze kan dan weer een week later worden afgerond.


Stijl van sociale woningen in Hoep Noord botst met buurt (Schager Courant 30-08-02)

De sociale woningen die de Wooncompagnie op het middenterrein van de wijk Hoep Noord bouwt, sluiten niet aan bij de stijl van de omringende woningen. De huizen wijken zowel qua kleur en architectuur sterk af en dat is niet volgens afspraak.
Dat is kort samengevat de kritiek van omwonenden aan het adres van de gemeente Schagen en de woningcorporatie. Ruim vijftig bewoners hebben hun handtekening gezet onder een protestbrief die naar de verantwoordelijke instanties is gestuurd. "Wij, willen dat zij hun verantwoordelijkheid nemen en er zorg voor dragen dat alles geheel in de stijl van Hoep Noord afgebouwd gaat worden", aldus L. Molenaar.

Molenaar is de initiatiefnemer van deze actie en vertolkt naar eigen zeggen 'veel gevoelens van onrust' onder zijn wijkgenoten. Het dagelijks bestuur van wijkvereniging Hoep Noord dat deze week in vergadering bijeen is gekomen, heeft de kwestie inmiddels besproken.
De belangrijkste bezwaren van de buurt spitsen zich toe op de uiterlijke uitvoering en de kleur. "Voor zover wij dat hebben begrepen, worden de buitenmuren gestuukt afgeleverd en niet met dieprode bakstenen zoals de overige woningen in de eerste fase. Het zou toch veel logischer zijn als deze woningen met dezelfde bakstenen worden gebouwd. Het zou des te merkwaardiger zijn omdat er juist zo op gehamerd wordt dat alles in dezelfde stijl moet zijn. Wij begrijpen best dat het goedkoper moet maar dat betekent nog niet dat de Wooncompagnie zich niet aan afspraken hoeft te houden", zegt Molenaar.

Voorts gaan er de wildste geruchten over de kleur waarin de sociale woningen worden opgeleverd. Molenaar: "De gevels worden groen en blauw geschilderd en ook dat is in tegenspraak met de de omringende woningen aan de Vaart, de Slenk en de Vliedlaan. En dat is niet onze enige angst. Wie verzekert ons dat deze toekomstige bewoners het hierbij zullen laten? Misschien gaan ze die kleuren wel naar eigen inzicht veranderen. Verder stoort het ons dat de Wooncompagnie zo geheimzinnig doet over de woningen die aan de Werf komen."

Tot slot, aldus Molenaar, bouwt Wooncompagnie hier niet alleen koopwoningen maar ook huurwoningen. "Ook dat is tegen de gemaakte afspraken." Woordvoerder Walter Volgers van de Wooncompagnie kan desgevraagd geen afbeelding van de woningen in aanbouw tonen. "Dat is allemaal nog in de maak, maar we hopen zo snel mogelijk iets te ontvangen", aldus Volgers. Reagerend op de inhoudelijke kritiek van omwonenden zegt hij: "In feite voelen wij ons als Wooncompagnie niet aangesproken, omdat alles via "het gemeentelijk traject is verlopen. De gemeentelijke welstandscommissie heeft namelijk officieel goedkeuring verleend aan de uiterlijke uitvoering van de woningen. Ze worden niet blauw of groen maar zandkleurig. Alles is in goed overleg gegaan met de architect die hiervoor ingeschakeld is. Enne, ze worden heus niet pimpelpaars zoals de omgeving vreest. Tja, en over mooi of lelijk, valt natuurlijk altijd te twisten."


Toekomstige bewoners van Hoep verontrust door milieuschandaal (Schager Courant 27-08-02)

SCHAGEN - De aangetroffen bodemverontreiniging in nieuwbouwwijk Hoep Noord heeft onrust gewekt onder toekomstige bewoners. Veel mensen zijn het afgelopen weekend ter plekke gaan kijken om zich persoonlijk op de hoogte te stellen.


Met hekken en linten is de plek afgezet waar in het verleden gevaarlijke
stoffen  zijn gedumpt. Het verwijderen van de troep gaat veel geld en tijd kosten.

Aanleiding vormt de berichtgeving vorige week in deze krant over de vondst van een oude sloot tussen de spoorsloot en de Nes. Die ligt precies op de plaats waar de ecologische zone aansluit op vrije kavels. De gewraakte sloot is tweehonderd meter lang en volledig volgestort met asbest en puin. Er bleken ook twee sleuven gegraven die eveneens waren gedempt met puin en asbest.
Ter plekke zijn alle werkzaamheden onmiddellijk stilgelegd. Dit in afwachting van nader milieuonderzoek. Vast staat inmiddels wel dat het een kostbare aangelegenheid wordt voor de gemeente Schagen. De eerste ramingen voor schoonmaakkosten belopen nu al een slordige driehonderdduizend euro.

Geen paniek
Ofschoon wethouder Hans Jong bij het bekendmaken hiervan heeft verzekerd dat er geen enkele reden is voor paniek', is menig koper de schrik toch om het hart geslagen. Ze kwamen het afgelopen weekend persoonlijk poolshoogte nemen en stuitten op een imposant hekwerk, voorzien van linten ten teken dat er sprake is van direct gevaar. In afwachting van het onderzoek, is het graafwerk gestaakt. Ook de infrastructurele werkzaamheden zitten voorlopig op dood spoor.

De kwestie is bij de bewoners ingeslagen als een bom. Dat blijkt althans uit de reacties op de internetsite van Hoep Noord: www.hoepnoord.schagen.net. Daarop beklagen bewoners zich over het feit dat ze 'de ontwikkelingen uit de pers moesten vernemen'. Voorts is duidelijk dat veel kopers in grote onzekerheid verkeren over mogelijke vertraging bij de oplevering. De meesten zijn immers bezig met de verkoop van hun bestaande woning. Te doen gebruikelijk spreken koper en verkoper met elkaar de termijn af waarbinnen de zaak wordt opgeleverd. Dit met het oog op de overdracht van de bestaande woning. De praktijk is vaak dat de overdracht wordt bepaald op zes weken na oplevering van de nieuwe woning, maar juist dat laatste levert momenteel veel vragen op.

Het bestuur van de wijkvereniging Hoep Noord heeft zich, noodgedwongen, eveneens in de discussie gemengd. Voorzitter Heleen Stoelinga geeft op de site opening van zaken. Zij spreekt van een ,enorme tegenvaller' maar voegt er aan toe 'zo open mogelijk met iedereen te willen communiceren'. Het wijkbestuur zegt nauw contact te houden met de gemeente over de vervulling. In de wijknieuwsbrief van september, verzekert Stoelinga, wordt er uitgebreid op teruggekomen. De cruciale vraag is hoe ernstig de situatie is en wat er moet gebeuren' Rob Groot van het milieukundig adviesbureau Grondslag in Langedijk dat de zaak in onderzoek heeft, wil hierover geen mededelingen doen. Hij verwijst naar milieuambtenaar Gijs Schaveling van de gemeente Schagen. Die geeft, ondanks de toezegging dat er wordt teruggebeld, niet thuis. 


Milieuschandaal in Hoep Noord Schokt Schagen (Schager Courant 23-08-02)

SCHAGEN - Bij het bouwrijp maken van de Schager wijk Hoep Noord is een gedempte sloot ontdekt die is volgestort met puin en asbest. Ook zijn illegale sleuven blootgelegd met schadelijke stoffen erin. Het gaat om minstens drieduizend ton dempingmateriaal. Het opruimen ervan gaat zeker  € 300.000 kosten.

De werkzaamheden zijn in afwachting van verder milieuonderzoek met onmiddellijke ingang stilgelegd. Bijkomend gevolg is vertraging bij de bouw van dit gedeelte dat deel uitmaakt van de tweede fase. Verder moet de gemeente Schagen voor de saneringskosten opdraaien."Een enorme tegenvaller", verzucht wethouder H. Jong.

Ecologische zone
Het milieuschandaal kwam aan de oppervlakte bij de aanleg van de ecologische verbindingszone tussen de spoorbaan en de toekomstige bebouwing vlakbij de Nes waar vrije kavels liggen. De gewraakte sloot begint bij de spoorsloot en gaat over een lengte van tweehonderd meter landinwaarts dwars door bouwkavels en zelfs onder de toekomstige Vliedlaan door. Volgens Jong had niemand dit kunnen voorzien.
"Er is vooraf historisch onderzoek gedaan, maar deze sloot stond nergens aangegeven. Het moet ruim voor de jaren zeventig gebeurd zijn. Bovendien was het een andere tijd. Niemand deed moeilijk over het storten van afval. Daar werd helemaal geen punt van gemaakt. Naar de huidige maatstaven zitten we nu met een verschrikkelijk probleem opgezadeld."

 Jong realiseert zich terdege dat Schagen ook financieel met een valkuil te maken krijgt - "De exploitatie van Hoep Noord was tot dusver toch al krap bemeten en dit maakt het beslist niet gemakkelijker. Toch zullen we onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Dat betekent dat we alles via de geijkte wegen gaan afhandelen. Dat hoort zo. Er is geen enkele reden voor paniek want dit is duidelijk een incident. Ter plekke zijn de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen."

Kopers
Jong wil allerlei indianenverhalen voorkomen. Om die reden zoekt hij bewust contact met de media. "Het komt toch wel uit en bovendien moeten we zo snel mogelijk duidelijkheid scheppen naar alle partijen toe. Dat is het beste voor iedereen. We hebben bijvoorbeeld ook te maken met de projectontwikkelaar en particuliere kopers. Gezamenlijk moeten we dit tot een goede oplossing brengen."

Voorlopig is het afwachten geblazen. Er zijn grondmonsters genomen om de werkelijke omvang van de milieuverontreiniging nader te bepalen. De voorlopige kostenramingen beloven in dat opzicht weinig goeds. De vraag is niet of er gesaneerd dient te worden maar in welke mate. Dat zal de uiteindelijke kosten gaan bepalen. In ambtelijke termen wordt gesproken van een vervolgstrategie.

Volgens Jong staat inmiddels wel vast dat er mettertijd 'maanmannetjes' zullen ver schijnen omdat asbest qua milieuvervuiling in de allerzwaarste categorie valt. De gehele kwestie is inmiddels, conform de procedure, ook opgenomen met de provincie Noord-Holland. "Laten we hopen dat die nog een subsidie achter de hand houdt", aldus, Jong.,


Onrust in Hoep Noord over sociale woningen (Schager Courant 17-08-02)

SCHAGEN - Bij bewoners van de Schager nieuwbouwwijk Hoep Noord heerst onrust over de sociale woningen die momenteel worden gebouwd op het middenterrein aan de Vaart.

Diverse bewoners hebben bij de Wooncompagnie navraag gedaan naar de architectonische opzet van de woningen en de hoogte van het bouwwerk. Tot dusver moest de wooncompagnie het antwoord schuldig blijven. Ook woordvoerder Walter Volgers houdt de boot af. "Er is een artist-impression, maar die is nog niet gereed", liet hij enkele weken geleden weten. Ook eergisteren kon er niemand uitsluitsel geven.

Nu de bouwvakvakantie voorbij is, wordt er weer druk gebouwd op het binnenterrein dat wegens werkzaamheden met hekwerk is afgesloten. Het gaat om woningen in de goedkopere prijsklasse zowel in de koop -als huursector. Dat er de nodige discussie leeft, blijkt eveneens uit de website: www.hoepnoord.schagen.net.


Jeugd Hoep Noord in de bres voor verkeersveiligheid (Schager Courant 16-08-02)

SCHAGEN - De kinderen van de Schager nieuwbouwwijk Hoep Noord gaan zich tijdens de wijkbarbeque bezighouden met het maken van verkeersborden. Dit om notoire hardrijders tot rustig rijgedrag te manen.

Een ludieke actie, maar met een serieuze ondertoon. Het wijkbestuur heeft er de gemeente Schagen al op gewezen dat de Kogerlaan zich in toenemende mate als racebaan manifesteert en dat er derhalve verkeersremmende maatregelen nodig zijn.
De wijkbarbeque vindt plaats op zaterdag 14 september, vanaf 15.00 uur op het grasveld voor zorgcomplex De Bron. Voorafgaand hieraan vindt de officiële opening plaats van de speeltuin, met het oplaten van ballonnen. Aansluitend begint het eetfestijn in de open lucht dat omstreeks 20.00'uur wordt afgesloten. Ofschoon nog,niet alle woningen zijn opgeleverd, markeert de barbecue de afronding van de eerste bouwfase die 128 huizen omvat.


Voorloper Westfriese Omringdijk opgegraven (Schager Courant 15-08-02)

SCHAGEN    Bij het bouwrijp maken van de Schager woonwijk Hoep Noord zijn sporen aangetroffen van de oude Nesdijk die uit de dertiende eeuw dateert. Het Archeologisch Diensten Centrum (ADC) heeft een profielput blootgelegd die bewijst dat bier de voorloper van de Westfriese Omringdijk gelegen moet hebben.


De enorme put aan de Nes waar momenteel opgravingen verricht worden.

Volgens archeoloog Arjan Schutte van het ADC is hiermee een belangrijke vondst gedaan: "Het wijst erop dat er voor de Westfriese Omringdijk een vroegere waterkering gelegen heeft die Schagen tegen het oprukkende water moest beschermen. Deze oude Nesdijk lag vermoedelijk als een ring om Schagen heen. De verschillende grondlagen die we hier aantreffen, geven aan dat het land in de loop der eeuwen meerdere keren ten prooi is gevallen aan overstromingen."

De sporen van de oude Nesdijk zijn aangetroffen op het snijvlak van Hoep Noord, vlakbij de spoorwegovergang ter hoogte van de Nes. Oudheidkundigen van het ADC hebben hier een put gemaakt van twee meter diep. Verschillende kleurlijnen op gevarieerde diepte lopen als een cardiogram van links naar rechts. Ze verraden de geologische grilligheid van de ontstaansgeschiedenis van de Noordkop.
Schutte wijst op de bovenste lijn die opvallend geel van kleur is. "Dat is ijzeroxide. Doordat de grondwaterstand voortdurend wisselt, krijg je een gevarieerd grondwaterpeil en dat kun je hier goed terugzien." Daaronder tekenen zich dikke en dunne pikzwarte contouren af. "Dat zijn veenlagen waarop zich oude afzettingen hebben gemanifesteerd", verduidelijkt Schutte. Ook deze belijning vormt onderwerp van archeologische studie. De aangetroffen situatie wordt gedetailleerd in kaart gebracht op een tekentafel.

De oude Nesdijk is overigens niet het enige wat de archeologen dezer dagen hebben aangetroffen. Eergisteren stuitten zij op een puntgave waterput met een diameter van 1,20 meter. Die lag tegen de slootkant die Hoep Noord van de Nes scheidt. Het bijzondere hieraan was dat het reservoir was gebouwd op een authentiek wagenwiel.
Deze oude techniek werd toegepast om de put stabiliteit te geven in een poging deze waterpas te zetten. In dit geval waren er zelfs planken onder het wagenwiel neergelegd, vermoedelijk omdat de bodem toen al zo drassig was. Het wiel is voor nader onderzoek veiliggesteld en meegenomen naar het ADC in Bunschoten.

Volgens Schutte zijn er rondom de waterput voldoende aanwijzingen gevonden die duiden op de aanwezigheid van een boerderij uit de achttiende eeuw. Onder meer een complete muur die als fundament moet hebben gediend van de boerderij. "We hebben allerlei schervenmateriaal aangetroffen en ook opvallend veel botten wat natuurlijk wijst op het slachten van vee, al of niet illegaal", aldus Schutte.

Volgens de archeoloog bieden deze vondsten veel perspectief voor verdere opgravingen in Hoep Noord waarvoor het ADC zich inmiddels heeft aangediend.Eerder dit jaar deed de Schager wethouder en oudheidkundige Frans Diederik ontdekkingen in Hoep Noord. Hij toonde op basis van bodemsporen aan dat er al omstreeks 2600 jaar voor Christus sprake geweest is van bewoning. Vandaag gaan de archeologen van het ADC een put slaan op aanwijzing van Diederik. Ze hopen hierin de bevestiging te vinden van eerdere bewoning.


Stormloop op vrije bouwkavels in Hoep (Schager Courant 01-08-02)

SCHAGEN - De uitgifte van vrije woningbouwkavels in de Schager wijk Hoep Noord heeft een ware stormloop ontketend. Voor vijftien percelen bouwgrond langs de spoorlijn waren maar liefst 140 gegadigden. Loting moest uitkomst brengen.

Volgens E. Siersema van Bouwfonds Wonen blijkt hieruit dat de behoefte aan zelf bouwen van vrijstaande woningen ongekend populair is. "Dit is zeer succesvol verlopen. Het geeft ook aan dat men vindt dat bouwdifferentiatie ondervertegenwoordigd is. Mensen verlangen naar iets anders."

Ecologische zone
De vrije kavels sluiten direct aan op de bestaande bebouwing en grenzen aan de ecologische zone langs de spoorlijn tot aan Nes. De oppervlakten variëren van 290 tot 625 vierkante meter. De gemiddelde grondprijs bedraagt €350 per vierkante meter. Bij de loting grepen veel Schagenaars mis. Onder hen oud-burgemeester J. van de Langenberg die thans in Hoep Zuid woont. Hij had een te laag lotnummer en is nu uitgeweken naar Haringhuizen waar hij bouwgrond heeft gekocht.
Van de Langenberg: "Ja, er was blijkbaar veel belangstelling voor de Hoep. Nu zoeken we het wat verderop in Haringhuizen. Qua kosten van de bouwgrond scheelt het vrijwel niets, maar ik heb nu een mooie kavel van 800 m2. Dat is ruimer dan in Schagen mogelijk was. We verwachten eind van het jaar te kunnen gaan bouwen."
Niet.alleeri vrije bouwgrond blijkt in trek, ook de tweede fase van de reguliere bouw in Hoep Noord is gewild. Voor de projectmatige opzet van 64 woningen die eveneens onder de tweede fase vallen, meldden zich ruim 150 belangstellenden. Ook zij waren afhankelijk van het lot bij de notaris. Wat opvalt bij zowel de vrije kavels als de 64 woningen is dat minstens driekwart van de huizenkopers bestaat uit Schagenaars. De rest komt uit andere plaatsen in de Noordkop. Dit 'belangstellingsprofiel' sluit aan bij de tendens dat steeds meer huizenbezitters serieus met wooncarrière bezig zijn. De kopers kiezen na een tiental jaren toch weer voor iets anders, nieuwer en groter.

Succesverhaal
Bouwfondswoordvoerder Siersema noemt het opmerkelijk dat Hoep Noord een aanhoudend succesverhaal blijkt. "Hier zijn alleen plussen te noteren. Erg opvallend, vooral als je bedenkt dat er toch een zekere tempering plaatsvindt op de woningmarkt. Binnen drie maanden is alles verkocht, daar kun je alleen maar van dromen. Kennelijk speelt ook de uitstraling van de wijk een belangrijke rol. De bouwstijl spreekt velen aan, in combinatie met de stedenbouwkundige opzet en dat is plezierig. Dit is voor ons aanleiding in september opnieuw 49 woningen te presenteren die vallen onder de tweede fase b."


"Tuinwerkers" actief in wijk Hoep Noord (Schager Courant 21-03-02)

In de Schager nieuwbouwwijk Hoep Noord zijn lieden actief die spontaan aanbieden de tuin te frezen of om te spitten bij zojuist opgeleverde woningen. Bij de Schager politie is hier inmiddels melding van gemaakt. Onbekende 'tuinwerkers' dringen zich ongevraagd op met het verhaal dat 'het wel gemakkelijk is nu er nog geen schuttingen staan en omdat de buren ook meedoen'. Na krap een half uurtje werk, zo leert de ervaring, presenteren ze een rekening van enkele honderden euro's. Webmaster M. de Moel die de internetsite www.hoepnoordschagen.net beheert, wijst erop dat iedereen zelf verantwoordelijk is om al dan niet in zee te gaan met de 'tuinwerkers'. Geregistreerde tuinbedrijven wijzen erop dat het geen enkel nut heeft de tuin te frezen als men uiteindelijk toch gaat bestralen. Bovendien bieden de huidige weersomstandigheden geen enkele aanleiding de grond te bewerken.


Stuur voor vragen of opmerkingen een email naar hoepnoord@quicknet.nl
Copyright © 2000-2004 Schagen.net
Laatst bijgewerkt: 03 februari 2005