Hoep Noord Nieuwsarchief

12-12-01 Shanna de Wijze eerste baby in Hoep Noord
23-11-01 Grote belangstelling voor het nieuwe oude wonen
12-10-01 Opmars van Schagen is niet meer te stuiten
09-10-01 Verkeerslichten op de kruising bij Hoep Noord
02-10-01 Frustratie door vertraging Hoep Noord
15-09-01 Vrije kavels is Schagen voor bouw eigen huis
13-09-01 Eerste woning in wijk Hoep Noord opgeleverd
12-09-01 Polderzichtwoningen in Hoep Noord weren geluid
08-09-01 GSG leerlingen willen fietsen via Hoep Noord
07-09-01 Eerste oplevering van nieuwe woning in wijk Hoep Noord
15-08-01 Werk aan de winkel in Schagen
13-08-01 Sociale woningbouw in Schager Hoep Noord ligt stil
09-08-01 Opheldering geŽist over huizenloting wijk Hoep Noord
08-08-01 Oprukkende bouw Hoep Noord houdt even pauze
01-08-01 Gemeente Schagen heeft nog geen oplossing voor afsluiting Hoep
31-07-01 Kruispunt Hoep vier maanden dicht voor auto's
03-07-01 Politiek akkoord met asielzoekers aan Nes-Noord
03-07-01 Vraagtekens bij loting huizen Hoep Noord
19-06-01 Drie miljoen voor wijk Hoep Noord
14-06-01 Burenruzie
12-06-01 Vermoeden van speculatie in Hoep Noord
08-06-01 Woonrijp maken van de Kogerlaan
21-05-01 "Wat zijn die slaapkamertjes klein!"
19-05-01 Oplevering van Hoep Noord zes weken vertraagd
18-05-01 Opvallende geluidswoningen Hoep Noord
21-04-01 Hoep Noord verzet zich niet tegen AZC 
19-04-01 Grondaankoop voor een AZC bij Hoep Noord
09-04-01 Bewoners Hoep Noord geweerd van bouwplek
07-04-01 Jaren '30 herleven in Hoep Noord
17-03-01 Nieuwe kruising bij Hoep Noord later klaar dan eerste woningen
15-03-01 Bewoners Hoep Noord nu al bang voor verkeershinder
13-03-01 Loonbedrijf kan van Hoep naar Kanaalweg
07-03-01 Inrichting Hoep Noord besproken
17-02-01 Na Hoep Noord lokalentekort in r.k. onderwijs
07-02-01 Inspraak concept ontwerpbestemmingsplan Hoep Noord
11-01-01 Kopersvereniging voor Hoep Noord
06-01-01 Scheepstra houdt vinger aan de pols op bouwterrein Hoep Noord
14-11-00 In eerste fase Hoep Noord nog 23 woningen niet verkocht
01-11-00 Nieuwbouw duurder door hogere BTW
04-11-00 Hoep Noord kopie Helmondse wijk Dierdonk
09-10-00 Schagenaar MichaŽl de Moel zet wijk Hoep Noord digitaal in steigers
03-10-00 Patstelling rond vijf huizen Hoep Noord
27-09-00 Hoep Noord op site Internet
20-09-00 Bouw Hoep Noord officieel van start
14-09-00 OfficiŽle bouwstart Hoep Noord met mokerslag
24-08-00 Vergunning vijf huizen Hoep Noord nog niet rond
21-08-00 Eerste Paal voor Hoep Noord op 13 september
12-08-00 Eerste woning Hoep Noord overgedragen
29-07-00 Bezwaar houdt huizenbouw in deel van Hoep Noord op
14-07-00 Heipalen de grond in voor huizen Hoep Noord
13-07-00 Hoep Noord blijft eerste 25 jaar kale wijk
28-06-00 Eerste paal Hoep Noord nog in juli
20-06-00 "Bewoners van Hoep Noord moeten zich organiseren"
02-06-00 Alle woningen in wijk Hoep Noord verloot
02-06-00 Medische zorg klem na bouw Hoep Noord
30-05-00 Straatnamen Hoep Noord
26-05-00 Driekwart van de gegadigden voor wijk Hoep Noord haakt af
20-05-00 Hoep Noord voor bouwvak uit startblok
17-05-00 Prijsvariatie van vier tot zeven ton in Hoep Noord
17-05-00 Woningprijzen schrikken kijkers niet af
09-05-00 Zestienhonderd gegadigden voor wijk Hoep Noord
28-02-00 Grond in Hoep Noord wordt eindelijk bouwrijp gemaakt
21-02-00 Opnieuw uitstel woningbouw in Hoep Noord
24-01-00 Duurzaamheid toverwoord Hoep Noord
09-12-99 Bezwaar vertraagt Hoep Noord niet
06-12-99 Woningbouw in Hoep Noord kan eindelijk starten
28-05-99 Woningbouw in Hoep Noord start niet eerder dan in 2000

Terug naar de nieuwspagina


Shanna de Wijze eerste baby in Hoep Noord (Schager Weekblad 12-12-01)

SCHAGEN - Mogen wij u even voorstellen: op bijgaande foto de eerste baby die is geboren in Schagens nieuwste wijk, Hoep Noord. Haar naam: Shanna Margaretha de Wijze, geboren zondag 2 de cember 2001 om exact 07.27 uur. Zij woog bij de geboorte 3500 gram en was 52 cm lang. Shanna is het eerste kindje van Nathalie Lantman en Frank de Wijze en althans volgens opa Arnold net als haar moeder een 'zondagskind.' Papa Frank en mamma Nathalie hebben eerst gewoond in Hoep Zuid. Zij kregen medio oktober de sleutel van hun nieuwe woning. Nadat alle aanvullende werkzaamheden waren verricht, werd zaterdag 3 november 2001 verhuisd naar de Kogerlaan. Shanna heeft die verhuizing netjes afgewacht... Pappa Frank is werkzaam bij de Rabobank 'Harenkarspel & Omgeving'. U kunt hem eventueel feliciteren bij de hoofdvestiging van de bank te Tuitjenhorn...

Grote Belangstelling voor het nieuwe oude wonen. Forse erkers, dieprode baksteen, robuuste daken en donkere muurtjes (Schager Courant 23-11-01)

Wie de Schager nieuwbouwwijk Hoep Noord binnenrijdt, waant zich terug in de jaren dertig. Links en rechts royale woningen, met fors uitgebouwde erkers, opgetrokken in dieprode baksteen met robuuste daken erop en voorzien van overstekende dakgoten. Donkere muurtjes markeren de rooilijnen.

Hoep Noord in Schagen vormt het bouwkundig toonbeeld van een geliefde trend die eind vorige eeuw is ingezet en valt onder de noemer 'het nieuwe oude wonen'. De wijk telt 128 huizen, sluit direct aan op het historische centrum van Schagen en omvat drie woningcategorieŽn; vrijstaand, twee-onder-een-kap en rijtjeswoningen. De internationaal bekende wijk Dierdonk in Helmond 'heeft model gestaan voor Hoep Noord.
Toen projectontwikkelaar Volker Wessels Vastgoed uit Zoetermeer de plannen bekendmaakte, meldden zie h spontaan zestienhonderd belangstellenden, Voor de uiteindelijke loting bleven nog ruim vierhonderd kandidaten over. "Er is veel vraag naar dit type woningen. Ze liggen goed in de markt, ze zijn in principe tijdloos dus erg succesvol", concludeert de verantwoordelijke architect M. de Regt. Hij ontwierp Hoep Noord in opdracht van het Rotterdamse bureau Maat Architecten. De Regt wijst op karakteristieke details: "Kenmerkend voor deze huizen is de stevige onderbouw. Als je goed kijkt, zie je aan de buitenkant van elke woning die stenen randen. Dat noemen ze de oortjes, dat geeft het idee van een soort schijf aan de voorzijde. Hierachter werd vanouds de hemelwaterafvoer verwerkt. Voorts zie je aan de voorzijde ook dat in de bovenkant een zwart lijntje terugkeert. Dat accent is gelegd met een geglazuurde steen, uitgevoerd in horizontaal motief. Wat verder opvalt, zijn de daken. Die zijn, in tegenstelling tot reguliere bouw niet zo puntig maar staan in een hoek van 45 graden."

Dit alles grijpt volgens De Regt bewust terug naar de authentieke tuindorpen die vooral in steden als Den Haag en Rotterdam ooit zo, populair waren. De filosofie achter deze opzet, was mensen in grote steden toch het idee te geven dat ze in een dorpse, kleinschalige, omgeving vertoefden. Vandaar de speels uitgevoerde stijl in combinatie met de erkers die de sfeer van rust en ruimte oproepen. Hoep Noord is afwisselend en toch harmonieus. Hetzelfde maar toch anders. Dat uit zich in de verschillende woningtypen met exotische namen als Mahonia, Cipres, Oleander, Robinia en Magnolia. Overbodig te vermelden dat de variatie vooral schuilt in het prijskaartje. Dat schommelt tussen de vier en acht ton. Stevige prijzen maar vergeleken met Soortgelijke projecten in de randstad, zitten we in Schagen nog aan de Qnderkant", relativeerde regiomanager A. Wekking bij de officiŽle start van de verkooppresentatie in juli 2000.

Natuurlijke grenzen
Niet alleen de architectonische aanpak van Hoep Noord berust op een strak geregisseerde opzet. Ook over de stedenbouwkundige uitvoering is vooraf grondig nagedacht. Uitgangspunt vormen de natuurlijke grenzen en waterlopen. Aan de oostzijde ligt de spoordijk Schagen / Den Helder, sinds 1865 de kunstmatige
barriŤre die lange tijd de bebouwde kom afbakende. De westkant is de provinciale weg N241 die als nieuwe toegangsweg wordt ingericht voor het West-Friese centrumstadje dat zeventienduizend inwoners telt. Aan de zuidzijde ligt de Hoep. Begonnen als achttiende-eeuws karrenspoor groeide dit slingerweggetje de afgelopen decennia uit tot een drukbereden invalsroute voor verkeer vanuit omliggende dorpen zoals Kolhom, Haringhuizen, Niedorp en Wieringermeer.

Om de ruimte binnen deze grenzen maximaal te benutten, is gekozen voor toepasselijke woningen die in stedenbouwkundig opzicht het nuttige met het praktische combineren. Zo komen er langs de spoorlijn appartementenblokken in de sociale woningbouwsector. Deze zogeheten spoorzichtwoningen fungeren en passant als geluidsbuffer. Datzelfde doen de woningen langs de N241, zij het dat hier is gekozen voor vrijesectorwoningen. Deze kijken uit op de weilanden en zijn prompt gebombardeerd tot Polderzichtwoningen. De chicste categorie grenst met de achtertuin aan de historische Hoep met daartussen de authentieke (spoor)sloot. Wonen aan het water op een plaats waar oud en nieuw Schagen in elkaar overgaan. Een nostalgische gedachte die menig bewoner inmiddels heeft aangegrepen om bij de aanleg van de tuin een degelijke aanlegsteiger te construeren.

Toekomstig bewoner M. de Moel zette Hoep Noord vanaf de eerste paal in de digitale steigers en houdt de actuele stand van zaken bij. Dit alles voorzien van foto's van huizen in aanbouw, bestemmingsplannen, plattegronden, bouw tekeningen en luchtopnamen. De site beschikt onder meer over een bewonerslijst met e-mail adressen en een discussieplatform en dat blijkt een ideaal podium voor het gezamenlijk inrichten van de wijk. Hoe vullen we de speelveldjes in? Waar komen de glasbakken? Hoe organiseren we de inzameling van oud papier? Vragen die, in overleg met de gemeente, worden opgelost. Hoep Noord is nog lang niet voltooid maar de oplevering van de eerste huizen is veelbelovend en dat nodigt zeker uit tot een bezoek aan dit eigentijdse tuindorp in wording. De wijk Hoep Noord is ook te zien via de website: www.hoepnoordschagen.net.


Opmars van Schagen is niet meer te stuiten (Schager Courant 12-10-01)

De oprukkende provinciestad Schagen is niet te stuiten. Nog niet zo lang geleden was de spoorbaan Schagen/Den Helder (links) de kaarsrechte oostgrens van de bebouwde kom boven de Hoep. Die barriŤre is met de komst van Hoep Noord overschreden. De nieuwe grens is de provinciale weg N241 (rechts). De oude waterlopen die boven in de groene landerijen slingeren, herinneren aan het vroegere boerenbestaan. Weldra zullen die sappige weilanden ten prooi vallen aan woningbouw. Het asielzoekerscentrum, dat ten noorden van de Nes komt, hoort daar ook bij.


Verkeerslichten op de kruising bij Hoep Noord (Schager Courant 09-10-01)

Aan de oostzijde van Schagen wordt met man en macht gewerkt aan een nieuwe kruising die toegang biedt tot de nieuwbouwwijk Hoep Noord. Wie straks via de provinciale weg N241 Schagen binnenkomt, treft er een totaal nieuwe situatie aan. Er komen speciale voorsorteervakken opdat doorgaand verkeer geen oponthoudt ondervindt van het afslaande verkeer richting Hoep Noord. Ter beveiliging van dit nieuwe knooppunt zijn inmiddels ook verkeerslichten geÔnstalleerd. Een duidelijke aanwijzing ook dat de centrumgemeente Schagen infrastructureel steeds meer gewicht in de schaal werpt.


Frustratie door vertraging Hoep Noord (Schager Courant 02-10-01)


De oplevering van woningen in Hoep Noord duurt langer dan gepland. Daardoor komen toekomstige bewoners in de problemen omdat ze hun oude woning al moeten verlaten maar hun nieuwe huis nog niet in kunnen.

SCHAGEN - Veel bewoners van de nieuwbouwwijk Hoep Noord in Schagen zijn ernstig in de knel geraakt door vertraagde oplevering van de huizen. Doordat termijnen uitlopen, moeten ze op zoek naar tijdelijke woonruimte. Bovendien kost het aanzienlijk meer bouwrente.

"Heel frustrerend maar je staat machteloos want er zijn contracten getekend die alles afdekken", verzucht A. Vos. Hij is een van de gedupeerden. Vos heeft zijn woning in een vroeg stadium verkocht en een ruime marge voor de verhuizing afgesproken. Desondanks komt hij toch in de problemen. "Ik ging er vanuit dat we oktober/november naar het nieuwe huis konden maar nu wordt het ergens april. In december moet ik mijn huis uit. Dat hebben we bij de verkoop afgesproken. Ik moet nu tijdelijk ergens heen maar ik heb nog niets", aldus Vos.

Vakantie
Zijn verhaal geldt voor meer toekomstige wijkgenoten. Oorzaak is de vertraging die zich in het voorjaar aankondigde. Toen maakte projectontwikkelaar Volker Wessels bekend dat er voor de bouwvakvakantie geen woningen werden opgeleverd. "En dan moet je er al zes weken bij optellen", weet Muggenburger M. de Moel. Ook hij is in de problemen geraakt door de bouwvertraging. De Moel rekende er aanvankelijk op dat hij eind november zijn trotse bezit kon betrekken. Dat is nu opgeschoven naar februari. Ook hij moet ondertussen,op zoek naar een ander onderkomen. De Moel: "Het is allemaal begonnen doordat de eerste oplevering over de bouwvak is getild. Daar bovenop komt nu dat er geen vier maar drie woningen per week opgeleverd worden. Navraag heeft mij bovendien geleerd dat er in december en januari sowieso geen woningen worden opgeleverd." De Moel wijst bovendien op de financiŽle consequenties: "We betalen nu al tienduizenden guldens aan bouwrente maar daar komt nu nog iets bovenop. Je termijnbetalingen komen later en door die uitgestelde betalingen staat je geld langer uit en dat kost je extra."

De Moel is werkzaam bij Kuin Kozijnen, het Schager bedrijf dat zich als hofleverancier profileert bij vervaardiging van raam -en deurkozijnen. Daarnaast fungeert De Moel als webmaster van de speciale internetsite voor Hoep Noord: www.hoepnoord.schagen.net Wie het hoofdstuk discussie aanklikt, ontdekt dat er onder veel kopers behoorlijke frustratie leeft over de bouwvertraging. En niet alleen dat, ook veel verwarring over het verschijnsel werkbare dagen. Bij de aankoop van het huis is namelijk contractueel afgesproken dat de aannemer maximaal 240 werkbare dagen tot zijn beschikking heeft voor afronding van de woning. Menig koper vraagt zich nu al, vanaf welk moment die 240 werkbare dagen ingaan. "Het gaat in na gereedkomen van de ruwe begane grond vloer",' verduidelijkt De Moel die dankzij zijn werk voor zijn informatievoorziening over informele contacten beschikt.

Inrichting
Ondertussen zijn de eerste bewoners van de Kogerlaan in hun zojuist opgeleverde woning neergestreken en inmiddels druk bezig met de inrichting van hun huis. De eerste stukadoorbedrijven zijn al aan de slag gegaan. Ook buiten heerst bedrijvigheid. Hier en daar zijn al boompjes geplant, tuinen aangeharkt, bestrating aangebracht en paadjes gelegd. Alleen het tijdpad (van oplevering) vertoont nog hobbels. 


Vrije kavels in Schagen voor bouw eigen huis (Schager Courant 15-09-01)

SCHAGEN In Schagen komen sinds vijftien jaarweer vrije kavels beschikbaar voor het zelf bouwen van een eigen woning. De bouwpercelen grenzen aan de Nes sluiten direct aan op de eerste fase van Hoep Noord en liggen tussen de spoorlijn en de N241. 

Op deze plek stonden sowieso twintig vrije kavels gepland maar projectontwikkelaar Bouwfonds NederlŠnd heeft nu besloten dat aantal met zeker vijftien op te voeren. "Het betekent een aanzienlijke verdunning van woningbouw. Maar het zullen wel vrij dure kavels worden", voorspelt wethouder G. Westerink van ruimtelijke ordening.

Volgens Westerink speelt Bouwfonds hiermee in op de groeiende vraag naar bouwgrond die zich landelijk steeds nadrukkelijker  manifesteert. Westerink: "Het is een reactie op een nationale discussie. Er wordt veel over geklaagd dat er zoveel eentonig wordt gebouwd op Vinexlocaties. In Schagen is ontzettend veel behoefte aan grond voor het zelf bouwen van een woning. We ontvangen voortdurend aanvragen hiervoor. Daarom zijn we blij dat we het aantal vrije kavels flink kunnen opschroeven tot 35. Gezien de vraag zal hier om geloot moeten worden en de prijzen zullen beslist niet laag zijn." 

Grondprijzen
Volgens Westerink staat nog niet vast hoeveel oppervlakte de afzonderlijke bouwkavels beslaan en wat de grondprijs zal zijn. Over dat laatste wordt thans druk gespeculeerd. Ter illustratie: de huidige grondprijzen voor de eerste fase van Hoep Noord liggen tussen de zes en zevenhonderd gulden. De laatste keer dat in Schagen vrije bouwgrond beschikbaar kwam, was in de wijk Muggenburg in '88. Menig Muggenburger woont er nu riant aan het water op vijfhonderd vierkante meter grond of meer in de zalige wetenschap dat, zij toen É185 (Ä 83,95) per vierkante meter neertelden

Met het zelf bouwen van een woning gaat voor veel huiseigenaren een ultieme droom in vervulling. Toch zijn hier ook nadelen aan verbonden. Huizenbouwers moeten zelf een architect regelen, hun wensen kenbaar maken en zelf een aannemer chanteren voor de klus. Bovendien zijn er wel degelijk architectonische beperkingen. Hoep Noord vertegenwoordigd immers een nostalgische bouwstijl en daar zal een zelfgebouwde woning toch min of meer bij moeten aansluiten. "Het moet passen binnen het planologisch toetsingskader wat voor dit gebied is afgegeven", bevestigt wethouder Westerink. Met genoemde ontwikkelingen sluit Schagen aan bij een landelijke trend die door de Tweede Kamer wordt gestimuleerd. De regering wil namelijk dat vanaf 2005 dertig procent van de bouwgrond aan particulieren wordt uitgegeven. Dat is bij een bouwtempo van zeventigduizend woningen per jaar goed voor 23.000 huizen op jaarbasis.


Eerste woning in wijk Hoep Noord opgeleverd (Schager Courant 13-09-01)

De eerste woning van de Schager nieuwbouwwijk Hoep Noord is gistermorgen opgeleverd. Cees en Kairin Natter (links) namen op symbolische wijze de sleutel in ontvangst uit handen van wethouder A. Brand. Namens de gemeente schonk bij een hoek over de historie van de Magnusveste. A. Wekkig van projectontwikkelaar Volker Wessls Vastgoed deed het echtpaar Natter een ingelijste afbeelding cadeau van hun trotse bezit. Wekking had nog een surprise in petto voor alle toekomstige bewoners van Hoep Noord. Op voorwaarde dat 'zij allen keurig hun termijnen op tijd betalen' krijgen ze gratis een vlaggenhouder aan de voorgevel gemonteerd.


Polderzichtwoningen in Hoep Noord weren geluid (Schager Courant 12-09-01)

SCHAGEN - Gedeputeerde Staten heeft een verklaring van geen bezwaar afgegeven voor de bouw van 28 geluidswoningen aan de Vaart in de Schager nieuwbouwwijk Hoep Noord.
De zogenaamde Polderzichtwoningen vormen als het ware een geluidswal voor het autoverkeer op de provincialeweg N241. Om deze huizen te kunnen realiseren, moest een vrijstellingsprocedure worden doorlopen daar het deelplan niet past in het bestemmingsplan ter plaatse. Tijdens deze inspraakprocedure zijn geen bezwaren bij de gemeente binnengekomen, waarna Gedeputeerde Staten heeft besloten zijn goedkeuring aan de bouw te geven.
De 28 geluidswoningen, die in prijs variŽren tussen fl 419.000 (190.133 euro) en fl 489.000 (221.898 euro), zijn enkele weken geleden in de verkoop gegaan. Dat leverde direct vijftig geÔnteresseerden op. Volgens planning start de bouw in oktober en worden de eerste Polderzichtwoningen eind volgend jaar opgeleverd.


GSG-leerlingen willen fietsen via Hoep Noord (Schager Courant 08-09-01)

De maandenlange afsluiting van de provincialeweg N241 ter hoogte van de Hoep en de Snevert, heeft tot gevolg dat vele leerlingen uit de buitengebieden van hun snelste fietsroute naar Schagen verstoken zijn. En daar zijn ze niet bepaald blij mee. Nog minder vrolijk worden de scholieren van de politie, die bekeuringen uitdeelt als er tůch getracht wordt om aan de Hoep zijde Schagen binnen  te komen.

Het was voor een grote groep leerlingen van de GSG Schagen aanleiding om een boze brief vergezeld met handtekeningenlijst naar het college van burgemeester en wethouders te sturen. Want de leerlingen vinden het 'belachelijk' dat zij vanuit 't Zand, Anna Paulowna, Wieringerwaard en Kolhorn een heel eind moeten fietsen om op school te komen. Bij de Hoep wordt er momenteel een fietstunnel gemaakt.
Afine Keijser stelt namens de leerlingen dat er daardoor via de Nes bijna vijf kilometer moet worden omgeredenen er daarbij ook nog twee keer een spoorwegovergang moet worden overgestoken.

Veiliger
'Als wij nou gewoon over het fietspad door kunnen rijden tot de nieuwe wijk Hoep Noord en dan langs De Bron kunnen fietsen, is dat een stuk korter en ook veel veiliger', voert Keijser als argumenten aan. De leerlingen vinden het ook onterecht dat zij bekeurd zijn, 'omdat we een kortere maar ook nog veel veiliger weg namen'. De GSG-groep vraagt om snelle actie van het gemeentebestuur, die de brief binnenkort in het wekelijkse collegeoverleg zal bespreken.


Eerste opleveringen van nieuwe woning in wijk Hoep Noord (Schager Courant 07-09-01)

SCHAGEN - De eerste woning van de Schager nieuwbouwwijk Hoep Noord wordt woensdag 12 september om 10.00 uur opgeleverd. Wethouder A. Brand zal de eerste bewoner de sleutel officieel overhandigen.
Hij doet dat in het bijzijn van vertegenwoordigers van de projectontwikkelaar Volker Wessels die verantwoordelijk is voor de totstandkoming van de eerste fase Hoep Noord die in totaal 128 woningen bevat. Hoep Noord vormt een geliefd gespreksonderwerp in Schagen en omstreken. Niet in de laatste plaats vanwege de niet geringe koopprijzen. Politiek gezien geniet het project eveneens warme belangstelling. Sociale woningbouw komt er vooralsnog niet van de grond.


Werk aan de winkel in Schagen (schager Courant 15-08-01)

De langdurige afsluiting van de provinciale weg N241 ten oosten van Schagen levert de nodige verkeersoverlast op. Niet in de laatste plaats voor fietsers van en naar Barsingerhorn die middels verkeersborden zelfs via Haringhuizen worden omgeleid. Toch zit er de komende maanden niets anders op, want er staan twee enorme projecten op stapel. De aanleg van een fietstunneltje ter hoogte van de kruising Hoep/N241 plus het maken van een toegang naar de wijk Hoep Noord. En zoals hier valt te zien, komt daar groot materieel aan te pas.


Sociale woningbouw in Schager Hoep Noord ligt stil (Schager Courant 13-08-01)

SCHAGEN - De bouw van sociale koop- en huurwoningen in de Schager nieuwbouwwijk Hoep Noord komt totaal niet van de grond. Woningbouwcorporatie Wooncompagnie kan met aannemer VBK in Schagen geen overeenstemming bereiken over de prijs waarvoor de woningen neergezet moeten worden.

Tot die tijd gebeurt er niets. Juist nu vandaag de bouwvakkers overal in Schagen en omliggende plaatsen het, werk weer oppakken en tal van bouwprojecten weer verder gaan, stagneert de sociale woningbouw in Hoep Noord aan alle kanten. En dat betekent. eveneens een fikse domper voor de honderden woningzoekers en starters op de huizenmarkt die hun zinnen hebben gezet op betaalbare woonruimte. In Hoep Noord moeten,in totaal 168 sociale woningen verrijzen. Het gaat hier om zowel huurwoningen als appartementen als betaalbare koopwoningen. Deze huizen worden gelijkmatig over de wijk verdeeld. Zo komen er langs de spoorlijn Schagen/Den Helder gestapelde appartementen.

"We kunnen het niet eens worden,over de prijs, dus wat ons betreft is het allemaal nog lang niet rond. Dus gebeurt er ook niets", laat financieel directeur A. Oudejans van de Schager aannemer VBK weten. Inhoudelijk wenst Oudejans niet nader in te gaan op de onderhandelingen die uiterst stroef verlopen. R Pinkhaar, directeur van de Wooncompagnie, geeft toe dat de zaak wat Hoep Noord betreft, volledig in het slop zit. Pinkhaar:"We zijn aan het onderhandelen over de prijs maar er ligt nog geen overeenstemming. Het probleem is dat de bouwkosten in anderhalf jaar tijd enorm zijn gestegen. Dat is een van de aspecten waar, we mee kampen. Het tweede is dat we vasthouden aan kwaliteit. Je kunt er wel snel iets neerzetten maar we willen niet het risico lopen dat we daar later spijt van krijgen. Jammer is het wel natuurlijk want als het aan ons gelegen had, dan waren we er al begonnen maar het lukt gewoon niet."

De gehele kwestie begint ook de Schager politiek danig bezig te houden. Met name de fractie van Duurzaam Schagen. Deze partij pleit al jaren voor betaalbare woonruimte voor Schager jongeren die met de huidige woningprijzen geen schijn van kans meer maken. "Er wordt alleen maar, voor de rijken gebouwd. Je praat over bedragen van vijf en zes ton. Dat is belachelijk", fulmineert fractielid H. Jong. liet is hem een doorn in het oog dat de sociale woningbouw in Schagen sterk achterblijft bij de nieuwbouwprojecten in de veel duurdere segmenten. Jong belooft direct na het zomerreces terug te komen op deze kwestie.


Opheldering geŽist over huizenloting wijk Hoep Noord (Schager Courant 09-08-01)

SCHAGEN - Hoeveel woningen van de Schager nieuwbouwwijk Hoep Noord zijn via de notaris verloot, hoeveel zijn buiten de loting gelaten en aan wie toebedeeld? Dat vraagt de fractie van Duurzaam Schagen zich af in schriftelijke vragen aan het Schager college. Op het gemeentehuis moet men het antwoord 'vooralsnog schuldig blijven. "Degene die erover gaat, is er niet,:maar ik laat het uitzoeken", antwoordt gemeentewoordvoerder P. Steinman desgevraagd.
Bij de toewijzing van 128 woningen in Hoep Noord is een onbekend aantal nieuwbouwhuizen buiten beschouwing gelaten. Om hoeveel huizen het precies gaat, is niet bekend, maar naar verluidt gaat het om zes woningen. Projectontwikkelaar Volker Wessels Vastgoed heeft kort na de loting vorig jaar laten weten dat er 'enkele relaties van Volker Wessels en Bouwfonds' waren geselecteerd. Het is echter nooit duidelijk geworden om welke personen het ging en om welke type woningen. Wethouder G. Westerink, meermalen met dezelfde vraag geconfronteerd, heeft tot dusver nog steeds geen antwoord gegeven. Duurzaam Schagen vindt dat er hoe dan ook opheldering moet komen.


Oprukkende bouw Hoep Noord houdt even pauze (Schager Weekblad 08-08-01)

SCHAGEN - Alsof de kronkelende sloot en het wuivend riet gezamenlijk de bouw van Hoep Noord willen tegenhouden, zo ligt de boel er in de nieuwste Schager woonwijk momenteel bij. De bouw houdt even pauze, metselaars en timmerlui liggen even aan de Spaanse costa's of graven geulen rond hun tentje op een of andere camping in 't Harde.
De achtergrond van deze bouwplaat wordt gesierd door een oude stolp , die de rust tijdens de bouwvak in de gaten houdt, zo lijkt het.
Wanneer straks de bouwers terugkeren, weten sloot, riet en weiland dat ze afscheid moeten nemen van elkaar. Voor altijd.


Gemeente Schagen heeft nog geen oplossing voor afsluiting Hoep (Schager Courant 01-08-01)

SCHAGEN - De gemeente Schagen werkt aan een oplossing voor de vier maanden durende afsluiting van de Hoep. Met name voor het aldaar gevestigde loonbedrijf Houtenbos is een alternatieve route van belang.

De provinciale weg N241 wordt in de periode van 13 augustus tot 22 december afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Over twee weken vangen de twee grootschalige projecten aan: de aanleg van een fiets- en voetgangerstunnel en de nieuwe aansluiting tussen Hoep Noord en de Snevert. De kruising Hoep/N241 raakt daardoor vier maanden buiten gebruik.Houtenbos heeft de gemeente voorgesteld een tijdelijk doorgang voor hem over de bouwweg van Hoep Noord te maken. "Vanwege vakanties hebben we nog geen oplossing voor dit probleem kunnen vinden", stelt J. Kuikman, hoofd ruimtelijke ordening van de gemeente. 
"Maar die moet er voor 13 augustus wel komen. Het voorstel van Houtenbos is wellicht een optiť."
De langdurige afsluiting van de provinciale weg valt ook de gemeente zwaar. "Maar er zijn geen alternatieven. Beide losstaande projecten schoven steeds meer naar elkaar op.  Vanwege de technische aspecten en uit oogpunt van efficiŽntie is besloten om ze gelijktijdig uit te voeren. , Werkzaamheden kunnen nu op elkaar afgestemd worden", aldus Kuikman. Overigens blijft het kruispunt Hoep na oplevering van de tunnel en de nieuwe aansluiting voorlopig in gebruik.


Kruispunt Hoep vier maanden dicht voor auto's (Schager Courant 31-07-01)

SCHAGEN - De provinciale weg N241 tussen de Nes en de Zuiderweg in Schagen wordt vier maanden afgesloten voor autoverkeer. Van 13 augustus tot 22 december vinden de werkzaamheden plaats voor de bouw van een fiets- en voetgangerstunnel tussen De Hoep en de Snevert. Tevens komt de wegverbinding N241-Kogerlaan, de toegangsweg tot Hoep Noord, in deze periode tot stand. Autoverkeer kan gedurende deze periode geen gebruik maken van de Hoep als invalsweg naar het centrum.

 De N241 vormt als deeltraject van de 'Schager rondweg' een van de drukst bereden routes in de omgeving. Veel verkeer maakt dagelijks gebruik van de noord-zuidverbinding, maar ook voor het bedrijfsleven op de Witte Paal is de weg een belangrijke logistieke levensader. "Lastig, noemt P. de Ruyter van Strogoff het verkeerstechnische ongemak. Vanaf de groente- en vleeshandel op bedrijventerrein Witte Paal gaan elke dag tientallen vrachten de weg op. "Maar de afsluiting is niet onoverkomelijk. We zullen eromheen moeten. Ik weet zo gauw geen andere oplossing gedurende de werkzaamheden."
Wie wel dagelijks grote hinder ondervindt van de wegafsluiting, is Sjef Houtenbos. Het gelijknamig loonwerkbedrijf is gevestigd aan de Hoep, de weg waarvan het oostelijke kruispunt wordt afgesloten. Om met zijn zware materieel naar klussen buiten Schagen te gaan, is Houtenbos van de N241 afhankelijk.

Isolement
Houtenbos onderhoudt contact met de gemeente over een oplossing gedurende de vier maanden. "Ik kan straks drie kanten op: door het centrum, door de wijk Hoep Zuid of door Hoep Noord, die momenteel in aanbouw is. De meest ideale oplossing voor mij is natuurlijk Hoep Noord, maar die nieuwe wijk is afgezet met hekken. Nu heb ik een sleutel van die hekken, maar ik heb geen zin om als sleutelhouder verantwoordelijk te zijn. Want als er een keer iets fout gaat, staan ze bij mij op de stoep. Als de gemeente wil dat ik met mijn wagenpark niet door Hoep Zuid of het centrum ga, moeten ze op Hoep Noord iets regelen. Dat is mogelijk door de hekken te verplaatsen, zodat de nieuwbouw afgesloten blijft maar de bouwweg vrij komt. Daarvoor zullen ze vijfhonderd meter hekwerk erbij moeten plaatsen, maar dan moeten ze dat wel willen. Ik wacht af."

Ook de ondernemers zijn niet blij met de langdurige wegafsluiting. Toch heeft H. Bouterse, voorzitter van Industrie- en bedrijvengroep Schagen, begrip voor de situatie. "Het tijdstip van zulke werkzaamheden komt nooit goed uit, maar er moet iets gebeuren. Dan kunnen ze het maar beter in ťťn keer doen. Ik ga er van uit dat de alternatieve routes goed met borden worden aangegeven", zegt Bouterse, die denkt dat de meeste ondernemers in de Hoep nog niet op de hoogte zijn van de wegafsluiting. "Maar ik verwacht geen grote problemen." In verband met vakanties kon de gemeente gisteren geen reactie geven.


Politiek akkoord met asielzoekers aan Nes-Noord (Schager Courant 03-07-01)

SCHAGEN - Politiek Schagen is gisteravond in ruime meerderheid akkoord gegaan met de komst van een asielzoekerscentrum voor vijfhonderd personen op de locatie Nes-Noord. Maar niet zonder het voorbehoud te maken dat er nog een goede voorlichting naar de burger toe komt, dat er voor de raadsvergadering van augustus een uitgebreid plan van aanpak op tafel komt ťn dat de secundaire voorzieningen zoals het onderwijs en de medische zorg optimaal geregeld worden.

Mevrouw W Kok van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) was gisteravond samen met collega Ritsema naar de gezamenlijke vergadering van de adviescommissies sociale zaken en ruimtelijke ordening gekomen om enerzijds het belang van de opvang van asielzoekers te onderstrepen en, anderzijds tekst en uitleg te geven over de plannen in Schagen.
Duidelijk is nu dat het COA inzet op vijfhonderd asielzoekers, die in honderd stacaravans gehuisvest moeten worden. Volgens het COA geeft dit voordelen van een snelle realisatie, is laagbouw minder ingrijpend in het landschap en levert dit de meeste privacy op voor de toekomstige bewoners. Een stacaravan wordt bewoond door vijf asielzoekers, bij appartementenbouw  het alternatief worden er acht asielzoekers bij elkaar geplaatst.
Het complex gaat in totaal tussen de vier en vijf hectare in beslag nemen, waarbij er ook gebouwen worden bijgezet voor bijvoorbeeld de centrummedewerkers, voor een recreatiezaal of voor een onderwijsvoorziening. Want onduidelijk is nog hoe de onderwijsbehoefte wordt ingevuld. Kok liet gisteravond weten dat twintig procent van de asielzoekers uit leerplichtige kinderen zal gaan bestaan. Oftewel een aantal van honderd, verdeeld over het basis- en vervolgonderwijs.
Volgens wethouder A. Brand zijn er straks drie opties: alle kinderen worden in de bestaande scholen in de wijk Groeneweg ondergebracht, er worden noodlokalen bij de bestaande scholen geplaatst of het onderwijs wordt in het centrum zelf gegeven.. "Welke optie het wordt, weet ik nu nog niet." 
Kok kon daarentegen wel duidelijk maken dat het COA de medische zorg voor de naar Schagen komende asielzoekers heeft uitbesteed aan de zorgverzekeraar, die vervolgens garandeert dat bijvoorbeeld huisartsen- en tandartsenzorg wordt geregeld. Hetzij bij de eigen districtsgroep, dan wel via een ander district. Daarbij krijgt het asielzoekerscentrum een eigen medische, opvang, waarbij verpleegkundigen de bewoners, indien nodig, naar de reguliere medische zorg doorsluizen. Of dit nu een huisarts of het Riagg is.
Het centrum wordt voorzien van 24-uurstoezicht met een portier. Wethouder G. Westerink deed gisteravond de belangrijke toezegging dat de nabijgelegen onbewaakte spoorwegovergang verbreed en beveiligd zal worden door de NS. "Wij hebben hierover op papier overeenstemming."
Afgaande op de mensen die momenteel in de asielprocedure zitten, komen er straks vooral vluchtelingen uit Afghanistan, Iran, Irak, Angola, JoegoslaviŽ en SomaliŽ naar Schagen. Die maximaal vijf jaar aan Nes-Noord zullen verblijven. Al blijft de mogelijkheid open dat er lopende de opvang wordt ingezet op permanente huisvesting (twintig jaar) voor een onbekend aantal asielzoekers op een nader te duiden plek, stelde Brand. Want in principe komt er over vijf jaar geen ruimte voor gewone woningbouw aan Nes-Noord, benadrukte Westerink nog maar eens.


Vraagtekens bij loting huizen Hoep Noord (Schager Courant 03-07-01)

SCHAGEN - Bij het 'Meldpunt vriendjespolitiek' van de Vereniging Eigen Huis (VEH) is melding gemaakt van de loting voor huizen in de nieuwbouwwijk Hoep Noord in Schagen. Volgens de VEH gaat het om vijf van de in totaal 128 woningen die buiten de loting zijn gehouden. Twee ervan, zo leert onderzoek door de VEM werden in eerste instantie achter de hand gehouden voor een project begeleid wonen. 
Wat er met de drie andere woningen is gebeurd, is niet bekend. "Waarschijnlijk aan vriendjes toegekend", veronderstelt woordvoerster Y Geerts van de Vereniging Eigen Huis. Bij de gemeente Schagen heerst onduidelijkheid over de vraag of er nu wel of geen brief van de VEH is binnengekomen over de kwestie. Een ambtenaar heeft nog naarstig gezocht, maar niets gevonden. "Er zijn door de fractie Duurzaam Schagen vragen over gesteld. In de commissie ruimtelijke ordening komt men hier nog op terug", verzekert de ambtenaar.


Drie miljoen voor wijk Hoep Noord (Schager Courant 19-06-01)

SCHAGEN - De gemeenteraad van Schagen moet een krediet van ruim drie miljoen gulden beschikbaar stellen voor diverse werkzaamheden in de nieuwe woonwijk Hoep Noord. Het is een van de voorstellen tijdens de raadsvergadering van 26 juni. De vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur.


Burenruzie (Schager Courant 14-06-01)

SCHAGEN -De verkoop van de nog op te leveren woning in Hoep Noord heeft niets te maken met speculatie, maar alles met,burenruzie en problemen met de verkoop van bestaande woningen. De koper die zijn toekomstige woning voor een ton meer bij makelaar Verheul in de verkoop heeft gezet, woont thans in de Sperwerhof . Daar wil de verkoop van zijn woning niet bepaald vlotten. Op de achtergrond speelt een burenruzie een rol. Twee toekomstige 'Noorders' liggen in Waldervaart met elkaar in de clinch. Zonder het van elkaar te weten kwamen ze door loting bij denotaris pal naast elkaar te wonen. Om nieuwe escalaties te voorkomen, werd gewisseld van bouwkavel en komen de straatgenoten aan de andere kant van de rij. Hierdoor kwam de hoekwoning op bouwkavel nr. 105 vrij voor reservekandidaten. Of de bewoner van bouwkavel nr. 106 aan de Vaart 13 zijn toekomstige woning wel of niet gaat betrekken, laat hij afhangen van de verkoop van zijn huis in Sperwerhof.


Vermoeden van speculatie in Hoep Noord (Schager Courant 12-06-01)


De nog in aanbouw zijnde woningen aan de Vaart, type Mahonia 2 in Hoep Noord. Neergezet voor vier ton maar een van de toekomstige bewoners vraagt er nu al vijf voor.

SCHAGEN - In de Schager nieuwbouwwijk Hoep Noord staat een nog niet opgeleverde woning te koop voor een ton meer dan de oorspronkelijke vraagprijs. "Dit riekt duidelijk naar speculatie", concludeert woordvoerder A. Wekking namens projectontwikkelaar Volker Wessels.

Het gaat om een tussenwoning in een rijtje van zes, type Mahonia 2. Het huis aan de Vaart 13, is door de eerste eigenaar voor fl 398.000 gekocht en staat nu bij de Schager makelaar Verheul in de verkoop voor fl 498.000. De woning wordt begin volgend jaar opgeleverd.
Volgens een woordvoerster van Verheul zit de huidige eigenaar zwaar in de problemen met de verkoop van zijn bestaande woning elders in Schagen. Er is belangstelling, maar hoeveel gegadigden hebben gebeld, wil ze niet prijsgeven.
Op de nieuwbouwwoningen in Hoep Noord rust geen antispeculatiebeding. Zo'n beding bepaalt dat kopers van een nieuwbouwwoning niet meteen met winst mogen doorverkopen. "De antispeculatieregel was wel van toepassing in Hoep Zuid", weet makelaar S. Bakker. "Als je binnen vijf jaar de woning met bovenmatige winst zou doorverkopen, moest je dat geld aan de gemeente Schagen geven."
Woordvoerder Wekking Van Volker Wessels heeft er ambivalente gevoelens bij: "Het is voor het eerst dat ik hier van hoor in Schagen. We zitten er bepaald niet op te wachten. Overigens houden wij de eerste koper wel aan de verplichtingen. Het huis kan niet worden overgedragen voordat het is opgeleverd. En bedenk wel dat de fiscus ook om de hoek komt kijken"
De tweede fase Hoep Noord gaat eerdaags van start. Langs de provinciale weg N241 verrijzen binnenkort geluidswoningen. Deze huizen, polderzichtwoningen genaamd, vormen een geluidsbuffer , tegen het voorbij razende verkeer.


Woonrijp maken van Kogerlaan (Schager Courant 08-06-01)

SCHAGEN - VOF de Vliedlande start in juli met het woonrijp maken van de Kogerlaan in de nieuwe woonwijk Hoep Noord. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd, waarbij het de bedoeling is dat als een woning wordt opgeleverd deze woning via een voetpad en trottoir bereikbaar is. In de maanden augustus tot en met november staat de realisatie van een wegaansluiting tussen de Kogerlaan en de provincialeweg N241 op de rol. Deze wegaansluiting wordt uitgevoerd in combinatie met de aanleg van de langzaamverkeerstunnel onder de N241 door de provincie. Verder wordt in september begonnen met de aanleg van een ecologische zone langs de spoorlijn. Dit gebeurt in combinatie met het bouwrijp maken van de tweede fase Hoep Noord. Voor het uitvoeren van bovenstaande werkzaamheden moet de gemeente Schagen een krediet van ruim 3,1 miljoen gulden beschikbaar stellen. De verplichting van de gemeente om deze civiele werken aan te leggen, is vastgelegd in de exploitatie-overeenkomst tussen VOF de Vliedlande en de gemeente Schagen.


"Wat zijn die slaapkamertjes klein!" (Schager Courant 21-05-01)


De familie Monshouwer uit Zaandam OriŽnteert zich op een eventuele verhuizing naar Schagen.
Hoep Noord is een optie om die wens in vervulling te laten gaan.

SCHAGEN - Het oordeel valt niet voor iedere kijker positief . Aan de buitenkant ziet de woning er leuk uit. Robuust, fraai vormgegeven en speels ingedeeld. Maar eenmaal binnen moet de eerste indruk bij menigeen drastisch worden bijgesteld. Echt veel ruimte biedt de twee-onder-een-kap woning (kosten ruim zes ton) niet, vooral de beide slaapkamertjes aan de achterzijde worden als ronduit als klein ervaren. Daar kunnen de grote ouderslaapkamer voor en de indrukwekkende zolderverdieping over de hele breedte en diepte niets aan veranderen.

Zo'n zeshonderd bezoekers kwamen zaterdag af op de kijkdag in de eerste fase van Hoep Noord. De meesten uit pure nieuwsgierigheid, sommigen met in het achterhoofd het idee ooit nog eens een huis te kopen in Schagens jongste wijk. In een van de twee te bezichtigen woningen hebben makelaar en projectontwikkelaar informatiepanelen neergezet, die een indicatie geven hoe de volgende fase eruit komt te zien.
In de hoek die wordt ingeklemd tussen verzorgingshuis, spoorlijn Schagen - Den Helder, Nes en de aan te leggen terp ten noorden van De Bron wordt rond de jaarwisseling gestart met de bouw van 114 huizen van verschillende maten, vormen en prijzen. Bouwfonds Wonen uit Haarlem, samen met Volker Wessels als projectontwikkelaar optredend, heeft architectenbureau Kloos en Brandjes, uit Haarlem en Rietvink uit Hoorn in de arm genomen voor de tweede fase.
Wie een gooi wil doen naar een van de te bouwen huizen moet niet schrikken van prijzen. Een simpele rijtjeswoning kost ruim vier ton, voor twee-onder-een-kap wordt 5,5 tot,6,5 ton gevraagd en wie over anderhalf jaar vrijstaand wil wonen moet gemiddeld 775.000 gulden meebrengen. Veel bezoekers informeren tevergeefs naar de prijzen voor de zestien bouwkavels (oppervlakte variŽrend van 250 tot 550 vierkante meter). "Die weten we nog niet. Pas in september, als de verkoop voor de tweede fase start, zijn die bekend", weet Raymond Habets namens Bouwfonds Wonen. De ongeveer dertig huizen van de hand van Rietvink vormen een opvallend onderdeel. Vier blokken met geschakelde twee-onder-een-kappers met inpandige garages, geÔnspireerd door de stijl van het bekende gemeentehuis van Hilversum, destijds getekend door de vermaarde architect Dudock. Met als hoofdkleuren geel en bruin en gelegen in een halve boog niet zicht op de in het water gelegen terp zullen ze straks ware blikvangers vormen.

Niet wachten
Maar voor wie niet kan wachten,' heeft TÔtus Kraakman van Vlieg Makelaars in een ander deel van de kijkwoning nog vijf huizen in de eerste fase in de aanbieding. Bezoekers maken een complete studie van de tekeningen aan de muren, meegebrachte liniaaltjes komen voortdurend uit de broekzak. Inschrijfformulieren, ook voor de 28 geluidswoningen langs de N241 (officieel Polderzichtwoningen), gaan grif van de hand.
Kraakman straalt aan het eind van de kijkdag tevredenheid uit: "Het is de eerste keer dat we zoiets doen. Anderhalve week geleden waren de kopers aan de beurt, nu andere belangstellenden. Veel mensen uit te Schagen zijn geweest, de meesten alleen uit nieuwsgierigheid. Velen zien het als een buitenkansje. Het bouwterrein is normaal hermetisch afgesloten. De aannemer is al twee keer op de vinger s getikt omdat er onbevoegden rondliepen. Die kijkt voortaan wel uit.
Het echtpaar Te Kloese uit de Diepenbrockstraat in Schagen neemt poolshoogte op de zolderverdieping. "Ronduit groot", stelt meneer tevreden vast, "voldoende ruimte voor een riante logeer- en hobbykamer." De slaapkamers op de eerste verdieping stellen beiden Ie nogal teleur: "Daarmee zouden !n we er niets op vooruit gaan. " Ze hoeven na 37 jaar niet zo nodig weg uit hun huis. Maar toch kriebelt het; "Toen we daar gingen wonen in '63 zeiden we al tegen elkaar: "Hier blijven we Ie niet voor eeuwig. We zouden graag meer ruimte in een huis willen. Maar aan die wens voldoet deze woning in Hoep Noord niet echt."


Oplevering van Hoep Noord zes weken vertraagd (Schager Courant 19-05-01)

SCHAGEN - De oplevering van de eerste woningen van de Schager nieuwbouwwijk Hoep Noord valt zes weken later uit dan verwacht. Aanvankelijk zouden de eerste huizen voor de bouwvakvakantie gereedkomen maar dat haalt men niet meer.

 "Dat is natuurlijk jammer maar het is gewoon niet anders", aldus N. Wolfers van Voormolen & Wolfers, het Rotterdamse bureau dat zich bezighoudt met kopersbegeleiding zoals de voorbereiding van meerwerk.
Van een directe oorzaak is volgens Wolfers geen sprake. Een huis opleveren, is beslist geen sinecure. Dat moet goed gebeuren. Het gaat om belangrijke zaken en dat moet je niet afraffelen. Voor de bouwvakvakantie lukt het niet meer gesignaleerde gebreken recht te zetten. Dus til je dat over de bouwvakvakantie heen en dan schuift alles door. Er is dus niets ernstigs aan de hand", stelt hij gerust.

Nieuwe stek
Wolfers begrijpt best dat met name de eerste bewoners staan te trappelen hun nieuwe stek te betrekken. Die verwachting werd ook enigszins gewekt in de laatste nieuwsbrief die werd toegezonden naar de nieuwe bewoners. "Maar het loopt nu even anders. Bovendien spraken we in de nieuwsbrief een prognose uit", nuanceert Wolfers die bijna dagelijks telefoontjes vanuit Schagen krijgt met vragen over allerlei zaken op het gebied van meerwerk.

Te krap
De vraag rijst ondertussen of er niemand in de problemen komt in verband met de verkoop van zijn eigen woning. Wolfers: "Laten we hopen van niet maar als het goed is, heeft iedereen daar al afspraken over gemaakt en dat moet je nooit te krap doen, want dan kun je inderdaad in de problemen komen"
De bewoners van Hoep Noord zijn via de website geÔnformeerd. Volgens deze informatiebron werd de vertraging veroorzaakt doordat er problemen waren met de vergunningverlening voor de tuinmuurtjes die aan gemeentegrond grenzen, De kwestie kwam aan het licht toen een van de bewoners tijdens de koperskijkdagen praatje maakte met de opzichter op de hermetisch afgesloten bouwplaats.
Navraag bij projectontwikkelaar Volker Wessels leert echter dat hier pertinent geen sprake van is. "Daar is ons niets van bekend en anders zouden wij dat toch moeten weten", antwoordt A. Wekking namens de projectontwikkelaar vanuit Zoetermeer.
Ook gemeenteambtenaar C. Bakker van de vergunningenafdeling in Schagen weet nergens van. "Dat is pure kletskoek want voor Hoep Noord is een complete bouwvergunning afgegeven waarin alles is geregeld", aldus Bakker.


Opvallende geluidswoningen Hoep Noord (Schager Courant 18-05-01)


Vooraanzicht van de geluidswoningen die in Hoep Noord langs de N241 worden gebouwd. Opvallend zijn de serre-achtige uitbouwsels die als geluidsbuffer fungeren.

SCHAGEN - Pal langs de provincialeweg N241 (Schagen-Verlaat) wordt binnenkort gestart met de bouw van 28 opvallende geluidswoningen in de wijk Hoep Noord. Teneinde binnen de geluidsnormen van de provincie te blijven, worden aan de voorgevels serre-achtige uitbouwsels aangebracht. Als een soort buffer moeten die grotendeels glazen schilden het lawaai van voorbijrazend verkeer weren.

Voor Volker Wessels is het de eerste keer dat dit nieuwe concept wordt toegepast. De projectontwikkelaar van Hoep Noord werd door de gemeente Schagen min of meer gedwongen om voor de locatie nabij de N241 een creatieve invulling te vinden. Uit esthetische overwegingen wees het college de aanleg van een geluidswal, zoals die aan de rand van Hoep Zuid ligt, als geluidsbuffer van de hand. Traditionele woningbouw zonder geluidswerende maatregelen is op die plek onmogelijk, omdat in dat geval provinciale normen fors overschreden zouden worden.
Om de zichtlocatie te kunnen bestemmen voor huizenbouw Is uiteindelijk gekozen voor een woning, die aan de voorzijde is voorzien van een serre-achtig uitbouwsel. Metingen hebben uitgewezen dat met zo'n schild het geluid van buiten in de woning tot normale proporties wordt teruggebracht. De afmetingen van het aanhangsel (1.30 meter diep en 3.60 meter breed) maken het mogelijk om de ruimte te benutten als serre. Vanuit de woonkamer is de uitbouw direct bereikbaar. "Het is een extra toevoeging aan de woning, waarin de bewoners desgewenst kunnen zitten. Maar je kunt er natuurlijk ook planten neerzetten" licht woordvoerder A. Wekking van Volker Wessels toe. Indien het concept aanslaat, dan zullen geluidswoningen elders in het land op dezelfde wijze worden gebouwd.
De projectontwikkelaar denkt rond de bouwvak met de bouw van de 28 huizen te kunnen beginnen. Komende dinsdag neemt het college een beslissing over de bouwvergunning. Wie in aanmerking wil komen voor een van de geluidswoningen moet rekening houden met prijzen vanaf 425.000 gulden vrij op naam. De huizen zijn verdeeld in drie blokken met zes hoek- en 22 middenwoningen. Makelaar Vlieg verwacht binnen enkele weken de verkoopfolders binnen te hebben.

Morgen kunnen belangstellenden een kijkje nemen op het bouwterrein in Hoep Noord, dat anders altijd hermetisch is afgesloten. Tussen elf en drie uur zijn vertegenwoordigers van makelaar en projectontwikkelaar present om de huizen te laten zien, die binnen enkele maanden zullen worden opgeleverd. Gefaseerd in de tweede helft van dit jaar zullen de 128 woningen beschikbaar komen voor de bewoners.
Ondanks de overweldigende belangstelling in de presentatiefase zijn op dit moment vijf huizen nog steeds niet verkocht. Daartoe behoren twee van de vijf woningen, die aanvankelijk buiten de eerste fase werden gehouden vanwege geluidsproblemen met loonbedrijf Houten bos aan de Hoep. Hiervoor werd uiteindelijk gekozen voor een aparte planologische procedure om de voortgang van de overige 123 huizen niet te dwarsbomen. Om aan geluidsnormen te voldoen wordt achter de bedrijfspanden van Houtenbos mogelijk een scherm gebouwd. Daarvoor wordt echter pas gekozen als het niet lukt het loonbedrijf te verplaatsen naar de Kanaalweg aan de noordkant van Schagen. De politiek heeft het licht op groen gezet, op dit moment 'worden over de verplaatsing onderhandelingen gevoerd.

Morgen wordt in een bouwkeet ook informatie verstrekt over de tweede fase van Hoep Noord, die opnieuw uit ongeveer 128 woningen zal bestaan. Wekking denkt dat in het derde of vierde kwartaal van dit jaar met de bouw wordt begonnen. Belangstellenden die in de eerste fase niet aan hun trekken kwamen, krijgen automatisch bericht. Hoewel de te bouwen woningen niet helemaal vergelijkbaar zullen zijn met de nu in aanbouw zijnde, houdt Wekking terdege rekening met een prijsverhoging: "De bouwkosten van woningen zijn in Nederland het afgelopen jaar met gemiddeld zeven procent gestegen. Die verhoging werkt sowieso door in de bedragen voor de tweede fase van Hoep Noord."


Hoep Noord verzet zich niet tegen AZC (Schager Courant 21-04-01)

SCHAGEN - De komst van een asielzoekerscentrum ten noorden van de Nes naast de nieuwe wijk Hoep Noord, stuit niet op verzet van de toekomstige bewoners. De Kopersvereniging Hoep Noord ziet volgens voorzitter H.Stoelinga 'vooralsnog' geen enkele reden om tegen het plan te ageren. Het nieuwe AZC moet vierhonderd vluchtelingen huisvesten en blijft maximaal vijf jaar staan. Het Centraal Orgaan Asielzoekers gaat binnenkort met de gemeente om de tafel om het plan te bespreken en hierover met Schagen een overeenkomst al te sluiten. "Wij volgen dit plan uiteraard met veel interesse", zegt Stoelinga' De Kopers Vereniging Hoep Noord was al langer op de hoogte van de mogelijke komst van het AZC. "Het hing al een tijdje in de lucht, want er wordt al langer over gesproken. Ik denk niet dat het asielzoekerscentrum specifiek de bewoners van Hoep Noord aangaat."


Grondaankoop voor een AZC bij Hoep Noord (Schager Courant 19-04-01)


Het asielzoekerscentrum in Schagen komt er ongeveer uit te zien zoals dit opvangtehuis in Egmond. Het houten centrum is demontabel om na vijf jaar elders te worden hergebruikt.

SCHAGEN - Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verwacht op korte termijn de grond te verwerven voor de bouw van een tijdelijk asielzoekerscentrum in Nes Noord bij de nieuwe wijk Hoep Noord. Het COA wil binnen enkele weken met het gemeentebestuur van Schagen om tafel om het bouwplan te bespreken. Het gebouw moet vierhonderd vluchtelingen gaan huisvesten.

Het asielzoekerscentrum ten noorden van de Nes wordt volgens het plan van het COA voor maximaal vijf jaar neergezet. Volgens de wet op de ruimtelijke ordening kan de gemeente voor deze termijn afwijken van het bestemmingsplan, en dus gemakkelijk instemmen met de komst van een tehuis voor vluchtelingen. De opvang zou plaatsbieden aan ten hoogste vijfhonderd ontheemden, zo werd eind vorig jaar duidelijk. Maar woordvoerder E van Kuik van het COA laat nu weten dat het om vierhonderd asielzoekers gaat.
Het COA heeft de afgelopen maanden gebruikt om t
e onderhandelen met enkele, particuliere grondbezitters. "Dat gaat de goede kant op. Er is nog geen handtekening gezet. Maar we dat we daar binnenkort wel uitkomen", aldus Van Kuik '"We verwerven de grond van een particuliere partijen daarnaast is er, een projectontwikkelaar bij betrokken. Die gaat dit gebied later ontwikkelen." Met later be- doelt Van Kuik na de vijf jaar als het opvangtehuis weer is verdwenen.
Het asielzoekerscentrum wordt opgetrokken in Noorse of Finse houtbouw, zoals ook in Egmond is gebeurd, en is volledig demontabel. Hierdoor kan het na vijf jaar weer elders in Nederland worden opgebouwd. De vluchtelingen die in Schagen zullen verblijven, zijn mensen die in afwachting zijn van een beslissing over al dan niet blijvend toegelaten te worden in ons land.

Welkom
Voor wethouder A. Brand (CDA) zijn de ontheemden welkom. "Waarom zou je dit als gemeente niet doen? De Nederlandse overheid acht het immers haar taak om vluchtelingen in afwachting van een besluit op fatsoenlijke wijze op te vangen." Dat Schagen al positieve ervaringen, heeft opgedaan met de opvang van asielzoekers in het inmiddels gesloopte Christoffelhof, komt in dit verband goed uit. Brand: "Daar ben ik erg blij mee.
Met de aankoop van de grond komt het opvangtehuis een stuk dichterbij. Brand was gistermiddag nog niet op de hoogte van deze ontwikkeling. "Wij wachten op de formele aanvraag van het COA om een asielzoekerscentrum op te richten." Dat verzoek zal niet lang op zich laten wachten, verzekert Van Kuik: "Wij zullen binnen enkele weken bij de gemeente onze bouwplannen en bouwtekeningen voorleggen. We willen hierover inhoudelijk met het gemeentebestuur praten."

Dat is niet het enige waarover beide partijen het eens moeten worden. "Met de gemeente Schagen zullen wij een overeenkomst moeten sluiten", legt Van Kuik uit. "Daarin moet worden vastgelegd wat de omvang van het asielzoekerscentrum wordt, wat de capaciteit hiervan wordt, en ook de duur van de overeenkomst moet hierin worden vastgelegd." Verder wil het COA afspraken maken met de plaatselijke politie en het scholen om de asielzoekers onderwijs te laten genieten.
Voor het COA is bovendien een niet-beveiligde spoorwegovergang in de Nes onbespreekbaar. "Die spoorwegovergang moet worden aangepast", stelt Van Kuik klip en klaar. Gesprekken met de Nederlandse Spoorwegen moeten dat voor elkaar krijgen.


Bewoners Hoep Noord geweerd van bouwplek (Schager Courant 09-04-01)

SCHAGEN - Toekomstige bewoners van de nieuwbouwwijk Hoep Noord in Schagen worden met onmiddellijke ingang van de bouwplaats geweerd. De arbeidsinspectie heeft de aannemer hiertoe bevolen op straffe van stillegging van de bouw.
Dat staat in een brief die kopers afgelopen zaterdag hebben ontvangen van Voormolen & Wolfers, het Rotterdamse adviesbureau dat zich bezighoudt et kopersbegeleiding. "Op de bouwplaats kunnen zich gevaarlijke situaties voordoen waarbij de veiligheid van bezoekers niet kan worden gegarandeerd", meldt Voormolen & Wolfers. In plaats hiervan wordt een collectieve kijkmiddag georganiseerd op donderdag 10 mei van 15.00 tot 16.30 uur.


Jaren '30 her;even in Hoep Noord (Schager Courant 07-04-01)

De wijkhoep Noord voorziet in 128 woningen, geheel in stijl van de jaren dertig. Rode baksteen, royaal uitgevoerde dakgoten en schilderachtige erkers bepalen de sfeer van de wijk die zich in een ongekend grote belangstelling mag verheugen. De prijzen variŽren van vier tot acht ton. Aanvankelijk toonden zestienhonderd kandidaten belangstelling, toen puntje bij paaltje kwam, bleven er nog vierhonderd over die via loting de huizen verdeelden. Er verschijnen vrijstaande woningen, twee-onder-eenkapwoningen en rijtjeshuizen. De woningen kennen exotische namen als Robinia, Mahonie en Oleander. Hoep Noord is een replica van de wijk Dierdonk die in Helmond uit de grond is gestampt en een toonbeeld vormt van het nieuwe traditionalisme wat momenteel in zwang is. Er komt ook sociale woningbouw in Hoep Noord. De wijk ligt ten oosten van de spoorlijn Schagen/Den Helder. Centraal in de wijk ligt De Bron, het verzorgingscomplex voor ouderen dat is vernoemd naar de voormalige brongassloot die hier ooit door de weilanden slingerde. De eerste woning wordt opgeleverd rond de bouwvakvakantie.


Nieuwe kruising bij Hoep Noord later klaar dan eerste woningen (Schager Courant 17-03-01)
SCHAGEN - Het lukt niet om het nieuwe kruispunt in de provinciale weg N241 ter hoogte van Hoep Noord tijdig in gebruik te nemen. De werkzaamheden starten op z'n vroegst in september en nemen zeker tot het eind van het jaar in beslag. De eerste woningen in Schagens jongste nieuwbouwwijk worden al in juni opgeleverd. Besloten is om de tijdelijke weg voor het bouwverkeer tijdelijk open te stellen voor verkeer van en naar Hoep Noord.


Ter hoogte van de ontsluitingsweg van Hoep Noord wordt een nieuwe kruising aangelegd.

De verkeerssituatie aan de oostkant van Schagen gaat ingrijpend veranderen. Ter hoogte van de ontsluitingsweg van Hoep Noord wordt een nieuwe kruising aangelegd, compleet met verkeerslichten. Aan de oostkant van de N241 wordt een nieuwe aansluiting gemaakt op de Snevert, de weg die leidt naar Barsingerhorn. Deze week zijn hiervoor alvast voorbereidende graafwerkzaamheden uitgevoerd. In het zogeheten cunet zal zand worden gestort, daarna wordt een pauze van een halfjaar ingelast om het zandlichaam te laten zetten.
Dat betekent dat niet eerder dan in het najaar met de feitelijke aanleg van het kruispunt kan worden begonnen. Die werkzaamheden gaan naar verwachting twee tot drie maanden duren. Rond de jaarwisseling kan het gemotoriseerde verkeer van de nieuwe aansluiting gebruikmaken. Daarmee kan de gemeente niet de belofte inlossen dat het kruispunt klaar is op het moment dat de eerste woningen in Hoep Noord worden opgeleverd.

Juni
Verwacht wordt dat de eerste serie huizen in juni kunnen worden betrokken, Per week zullen gemiddeld vijf woningen worden opgeleverd. Het ziet er dus naar uit dat vrijwel de hele eerste fase van Hoep Noord, bij elkaar 128 huizen, al klaar is voordat de nieuwe ontsluiting kan worden benut. Dat euvel kan volgens zegsman C. Ris van de gemeente worden verholpen door de aan- en afvoer van verkeer tijdelijk via de reeds aanwezige weg voor het bouwverkeer te laten lopen.
Op het moment dat de kruising kan worden bereden, wordt de bestaande verbinding met Hoep, en Snevert opgeheven voor snelverkeer. Eind deze maand, op 28 en 29 maart, wordt de N241 twee dagen afgesloten.
Aan de kant van Hoep Noord worden voorbereidende werkzaamheden verricht voor de aanleg van een verbinding tussen Kogerlaan en N241. Het gaat om het leggen van duikers en verplanten van bomen, die ,van de provincialeweg naar de verbindingsweg met de Snevert verhuizen. Via borden wordt een omleidingsroute aangegeven.

Voordelen
Het onverwachte uitstel heeft in de ogen van Ris ook voordelen. De werkzaamheden aan het kruispunt kunnen nu worden gecombineerd met de bouw van de fietstunnel onder de N241 ter hoogte van de Hoep en Snevert. Dat heeft als grootste pluspunt dat de drukbereden provincialeweg 'slechts' ťťn in plaats van twee keer drie maanden moet worden afgesloten. De tunnel, 120 meter lang en vijf miljoen gulden duur, biedt vanaf eind dit jaar of begin volgend jaar een veilige verbinding voor fietsers en voetgangers. Van deze route wordt dagelijks driftig gebruik gemaakt door scholieren uit Barsingerhorn, Winkel en Wieringerwaard.
De nu opgetreden vertraging van een halfjaar is overigens niet de eerste, waardoor dit miljoenenproject wordt geplaagd. In eerste instantie zou vorig jaar al begonnen zijn met de klus. Het uitstel waartoe nu is besloten heeft onder meer te maken met procedures en grondaankopen.
Voordat met de reconstructiewerkzaamheden wordt begonnen, zullen eerst nog archeologische onderzoeken ten oosten van de N241 worden uitgevoerd. Nabij de aansluiting met de Snevert heeft in vroeger jaren een terp gestaan. Die kan wijzen op bewoning in het verleden. 


Bewoners Hoep Noord nu al bang voor verkeershinder (Schager Courant 15-03-01)
SCHAGEN - Bewoners van de Vliedlaan en de Kogerlaan in de toekomstige nieuwbouwwijk Hoep Noord in Schagen vrezen ernstige overlast zolang de spoorwegovergang bij de Hoep niet wordt afgesloten. Dat bleek gisteravond tijdens een hoorzitting in de aula van de GSG. "Mij is door Titus Kraakman van makelaardij Vlieg verzekerd dat het een rustige straat zou worden maar daar blijkt helemaal niets van waar. Ook de beschikbare parkeerruimte valt vies tegen. Ik voel me zwaar bekocht", aldus een toekomstige Vliedlaanbewoner. Wethouder G. Westerink verzekerde hem dat 'het praatje met de makelaar' niets van doen had met het ontwerpbestemmingsplan dat gisteravond werd besproken. "Dat moet u met de makelaar bespreken. Dat is niet onze verantwoordelijkheid", aldus Westerink.

De meeste vragen gingen gisteravond over de verkeersstroom richting Schager centrum. Zo wees Hoepbewoner J. Ruyter de Schager verkeersambtenaren op het sluipverkeer dat in zijn ogen de nog aan te leggen Nesserlaan zal mijden en voor de route Vliedlaan, Kogerlaan en de Thorbeckestraat zal kiezen. "Die Nesserlaan is puur omrijden en dat doet niemand. Mensen kiezen gewoon voor de spoorwegovergang bij de Hoep", verzekerde Ruyter. Westerink: "Dat kan niet want als, ik zeg nadrukkelijk als, de Nesserlaan er komt, wordt de Hoepovergang afgewaardeerd en voor auto's afgesloten. Alleen begrafenisverkeer mag er dan nog langs maar geen auto's, die moeten via de Nesserlaan. Dat is op z'n vroegst in 2004" Maar of de Nesserlaan er ooit komt, durfde Westerink niet te zeggen. "Daar is nog geen besluitvorming over. Het zou dus kunnen dat die Nesserlaan helemaal niet aangelegd wordt maar daar ga ik niet vanuit" aldus Westerink. Hij wees er voorts op dat er nog dit jaar een open verbinding komt tussen Hoep Zuid en Hoep Noord. "Dat is bij de bouw van Hoep Zuid al afgesproken."

Een bewoner van de Frans Halsstraat in de wijk Groeneweg wees op de toenemende verkeersdruk in geval de Nesserlaan er wel komt. Westerink: "Het valt niet uit te sluiten dat deze straat dan onevenredig zwaar belast zou worden maar daarover moeten we een speciale avond beleggen. Het staat hoe dan ook vast dat er mettertijd maatregelen genomen moeten worden om te voorkomen dat de Frans Halsstraat hier de dupe van wordt."


Loonbedrijf kan van Hoep naar Kanaalweg (Schager Courant 13-03-01)
SCHAGEN - Loonbedrijf Sjef Houtenbos kan verhuizen van de Hoop naar de Kaanaalweg aan de noordkant van Schagen. Met uitzondering van Duurzaam Schagen stemde de commissie ruimtelijke ordening gisteravond in met de verplaatsing van het milieuhinderlijke bedrijf uit de woonomgeving. Duurzaam Schagen kon zich, bij monde van J. Manneveld, niet vinden in de wijze waarop Houtenbos zijn bedrijfsgebouwen op de nieuwe stek wil situeren. Met het vertrek van het Schager loonbedrijf slaat de gemeente meer vliegen in ťťn klap.

Aan de Hoep, waar het bedrijf aan weerskanten van de straat over grond beschikt, leveren de vaak imposante machines van Houtenbos overlast op voor omwonenden. Maar minimaal even belangrijk is de directe aanwezigheid van de nieuwe wijk Hoep Noord aan de achterzijde van het bedrijfsperceel. Om vertraging in de uitvoering van de hele eerste fase te voorkomen zag de gemeente zich genoodzaakt om vijf woningen, die het dichtst bij Houtenbos worden gebouwd, uit de planologische procedure te lichten.

Officieel loopt tegen dit onderdeel nog een bezwaarschrift van het loonbedrijf, dat zijn belangen aan de Hoep veilig wil stellen zolang de verplaatsing naar de Kanaalweg niet rond is. Vandaag zal het college echter toch een bouwvergunning afgeven nadat gisteren het groene licht kwam van de provincie. Houtenbos rest nog de weg naar de rechter om dit besluit aan te vechten. Of het zover zal komen is niet aannemelijk. Met uitzondering van Duurzaam Schagen gaf de commissie haar goedkeuring aan de verhuizing naar het perceel Kanaalweg 1. Houtenbos is in onderhandeling met de eigenaar over aankoop van de boerderij en bijbehorende grond. Hij wordt bijgestaan door projectontwikkelaar Heddes Vastgoed BV uit Hoorn die op de vrijkomende locatie aan de Hoep een woningbouwplan wil uitvoeren.

De meeste fracties onderschreven het advies van de stedenbouwkundige dat de komst van het loonbedrijf, dat achter de boerderij drie grote loodsen .wil bouwen, niet voor een onevenredig grote aantasting van het open landschap zorgt. Het hele perceel zal worden omzoomd door bomen en beplanting. Liberaal J. Bouwes vroeg aandacht voor de toekomstige ontsluiting op de Kanaalweg, die eigendom is van de provincie. Met de meeste andere fracties was hij van mening dat situering van, het loonbedrijf haaks op de provincialeweg veruit de voorkeur verdient boven een inpassing parallel aan de Kanaalweg. Weliswaar steekt het perceel diep in het landschap, maar door de geringe breedte en de aanwezige rij bomen blijft de visuele hinder beperkte inbreuk.  Daar was Manneveld het niet mee eens. In zijn beleving zijn de belangen van flora en fauna juist gediend met een veel minder diepe inbreuk in het open landschap. Door de bedrijfspanden evenwijdig aan de drukke N249 neer te zetten blijft de aanslag op de natuur in zijn ogen binnen de perken. "We moeten hier niet vanuit de menselijke beleving naar kijken, maar vanuit de organismen in de natuur die toch al onder grote druk staan", deed Manneveld een vergeefs appŤl op zijn collega's.

In tegenstelling tot Manneveld toonde PvdA wethouder G. Westerink zich totaal niet bezorgd over de mogelijke aantasting van de ecologische hoofdstructuur van de provincie: ".,De afstand is heel groot, dit bijt elkaar echt niet." Over de positie van J. van Groeningen, die een minicamping runt op het terrein rond de boerderij, was Westerink kort: "Als het spul wordt verkocht is dat een zaak van de nieuwe eigenaar. Daar staan wij als gemeente buiten." Overigens loopt er een bezwarenprocedure, die Van Groeningen heeft aangespannen tegen de gemeente. Inzet is de bestuursdwang die Schagen wil toepassen om aan zijn recreatieve activiteiten een eind te maken omdat deze niet passen in het bestemmingsplan landelijk gebied. Op woensdag 28 maart komt de kwestie in de commissie voor bezwaar,- en beroepschriften.


Inrichting Hoep Noord Besproken (Schager Courant 07-03-01)

SCHAGEN - In het gebouw van de Gemeentelijke Scholengemeenschap Schagen (GSG) aan de Wilhelminalaan wordt woensdag 14 maart een inspraakavond gehouden over de inrichting van nieuwbouwwijk Hoep Noord. De gemeente geeft dan tekst en uitleg over de planologische indeling van de wijk. Zaken als openbaar groen, speelgelegenheid en het' stratenpatroon vallen hieronder. Ook toekomstige toegangswegen komen aan de orde. Zo wordt de Vliedlaan de hoofdverkeersader en is onder meer bepaald dat op alle kruisingen zogeheten verkeersdruppels komen. In de gehele wijk geldt straks een maximumsnelheid van dertig kilometer. De eerste fase van de floep Noord voorziet in de bouw van 128 woningen, in de stijl van de jaren dertig. Het betreft zowel vrij staande woningen, twee- onder- een- kapwoningen als rijtjeshuizen. Inmiddels is een eigen kopersvereniging opgericht. Toekomstige bewoners houden onderling nauw contact via de website www.hoepnoord.schagen.net . Hierop is de bouw nauwgezet te volgen. Compleet met actuele kleurrijke foto's. De info-avond begint om 19.30uur


Na Hoep Noord lokalentekort in r.k. onderwijs (Schager Courant 17-02-01)
SCHAGEN - De nieuwe wijk Hoep Noord in Schagen plaatst de bestaande scholen voor ernstige ruimteproblemen. Het r. k. onderwijs alarmeert de gemeente al in een brief voor een dreigend tekort aan lokalen. Basisscholen in de nabijheid van Hoep Noord zouden nu al uit hun voegen barsten. Wethouder G. Westerink is hoogst verbaasd over het noodsignaal. Volgens hem is het glashelder dat er een capaciteitstekort aanstaande is. Maar op verzoek van de directeuren vindt er druk overleg plaats om de problemen op te lossen.

In het katholiek onderwijs is en niet gerust op een goede,afloop. Sinds 1 januari vallen de drie scholen (Sint Aloysius, De Rank en De Vogelweid) onder de Stichting Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs Noord-Holland Noordkop (Sarkon) in Alkmaar. Eind 2000 trok de voormalige Stichting Katholiek Basisonderwijs in Schagen al aan de bel In een brief aan de gemeente wees het bestuur er onder meer op dat scholen in het centrum, ook die van andere signatuur, vol zitten. De Aloysius, De Ark (pc) en Julianaschool (openbaar) zitten volgens de stichting overvol. Alleen op De Rank (rk) is nog plek, maar zeker niet voor alle leerlingen uit de nieuwe wijk. Ook zou zich in deze school ťťn lokaal minder bevinden dan bij De gemeente bekend is.Voor de Aloysius gelden nog andere problemen. Het speelterrein is te klein en als de fietsenstalling wordt uitgebreid blijft er bijna niets meer over.

De verkleining van de groepen leidt ook tot meer ruimtebeslag. Vandaar dat vooraf al een claim wordt gelegd op het terrein west van het schoolgebouw, waar een onderwijsbestemming op rust. In de brief wordt ook gewezen op irritaties die eind vorig schoolseizoen ontstonden binnen het scholencomplex Waldervaart. De directeur van de rk Vogelweid moest toen van de ene op de andere dag niet lede ogen toezien hoe hij enkele lokalen kwijtraakte aan ťťn van de andere scholen. Aangedrongen wordt op tijdig overleg om soortgelijke ergernissen nu in de kiem te smoren. . in de brief aan de raadsfracties vraagt de stichting onder meer welk beleid Schagen voert op het gebied van huisvesting van leerlingen. En op basis van welke prognose van het aantal leerlingen de gemeente al dan niet actie onderneemt. Ook word de vraag opgeworpen waar nieuwe scholieren terecht kunnen.

Nu, twee maanden later, constateert Sarkon geŽrgerd dat er vanuit het stadhuis nog geen enkele. reactie is gekomen. Ook de politiek zwijgt in alle talen. Volgens het bestuur van de overkoepelende organisatie voor katholieke scholen in de Noordkop ontbreekt het aan huisvestingsbeleid en wachten gemeente en fracties liever af. Die opmerking, wordt door wethouder Westerink ontzenuwd: "uitgerekend op verzoek van de schooldirecteuren hebben we om de tafel gezeten en gevraagd om leerlingenprognoses en riumtebehoefte in de komende jaren. De uitkomsten zijn net binnen. Eind vorige maand zijn we weer bijeen gekomen en juist de directeur van de Aloyisius ontbrak. Volgende week wordt er weer overlegd en kijken we of er oplossingen zijn. Dat er ruimtegebrek ontstaat is helder. Het Rijk vindt dat er meer computers moeten komen, maar levert daar geen ruimte bij. Nu moet dat inde aula of de gang plaatsvinden. Dat kan niet langer." Wethouder Westerink ontkent dat er in alle scholen sprake is van ruimtenood. Vooral in Groeneweg. zou er hier en daar sprake zijn van leegstand. Uitgangspunt van het college is dat er in de nieuwe wijken Hoep Zuid en Noord zo min mogelijk voorzieningen komen. Onder meer voor het onderwijs zijn ouders aangewezen op bestaande scholen in Groeneweg. 


Inspraak concept ontwerpbestemmingsplan (Schager Weekblad 07-02-01)
Vorig jaar hebben wij besloten om het concept van een ontwerpbestemmingsplan Hoep Noord in procedure te brengen. Dit houdt in dat nu overleg gevoerd kan worden met belanghebbende instanties en ingezetenen, en met rechtspersonen, die een belang hebben in de gemeente. Hiervoor is een inspraakprocedure concept ontwerpbestemmingsplan Hoep Noord vastgesteld.

 De inspraakprocedure geeft de mogelijkheid om van 7 februari t/m 7 maart 2001 zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar te maken met betrekking tot het genoemde concept.
Het concept van het plan met de daarbij behorende gegevens liggen tijdens genoemde termijn ter inzage in:
- het stadskantoor, bureau Bouwzaken, Laan 19, op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en 's middags op afspraak.
- de openbare bibliotheek aan het Regioplein (tijdens openingstijden).

Verder wordt een toelichting op het concept ontwerpbestemmingsplan gegeven en bestaat de mogelijkheid om zienswijzen kenbaar te maken tijdens een hoorzitting, waarbij de gelegenheid wordt geboden om mondeling te reageren op het concept en hierover van gedachten te wisselen met een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur. Zowel de mondelinge toelichting als de hoorzitting vind plaats op 14 maart om 19.30 uur. De avond wordt gehouden in de aula van de GSG aan de Wilhelminalaan.

Het concept ontwerpbestemmingsplan Hoep Noord heeft betrekking op het toekomstige woongebied tussen Hoep, provinciale weg N241, Nes en spoorlijn Alkmaar - Den Helder. Het plan vervangt het eerder in procedure gebrachte plan Hoep Noord I, dat slechts betrekking had op de eerste tien hectare van het gebied, waar nu woningbouw plaatsvindt en het zorgcentrum is gerealiseerd.
Eerder vastgestelde uitgangspunten en een beeldregieplan (uitwerkingsplan met richtlijnen voor het bebouwen en inrichten voor Hoep Noord) liggen ten grondslag aan het nieuw ontwikkelde concept. Wij nodigen u van harte uit om op deze avond aanwezig te zijn.


Kopersvereniging voor Hoep Noord (Schager Courant 11-01-01)
De toekomstige bewoners van de Schager nieuwbouwwijk Hoep Noord hebben de 'kopersvereniging Hoep Noord' opgericht. Komende maandag vindt de algemene ledenvergadering plaats in de VMBO-groenschool aan de Boomgaard 9 te Schagen, aanvang 20.00 uur. Het doel van deze bijeenkomst is de leden te informeren over, de activiteiten van de kopersvereniging. Voorzitter is Heleen Stoelinga. Over de opzet van de, kopersvereniging zegt ze: "Het primaire doel van onze vereniging is het vertegenwoordigen van de belangen van de kopers. Daarom gaan we de bouw actief volgen en informatie beschikbaar stellen aan onze leden. Zo hebben we een overlegstructuur met de projectontwikkelaar en zullen we bouwkeuringen laten uitvoeren in verschillende stadia van het bouwproject." Een van de zaken waar de club zich sterk voor gaat maken, bij voorkeur bij ondernemers uit Schagen, is een kortingspas.


Scheepstra houdt vinger aan de pols op bouwterrein Hoep Noord (Schager Courant 06-01-01)
Wie de bouwplaats Hoep Noord in Schagen bezoekt, kan niet om hem heen. Peter Scheepstra. Hij is bouwopzichter en tevens het aanspreekpunt voor toekomstige bewoners die hun nieuwsgierigheid niet kunnen bedwingen. 'Melden bij de opzichter' staat er op de bouwkeet.

Scheepstra verblijft in een behaaglijk verwarmde ruimte en weet zich omringd door talloze hangmappen aan de wanden met daarin tekeningen en plattegron- den van het ambitieuze bouwproject. Zijn bureau kijkt uit op de woningen in aanbouw.
Scheepstra fungeert in alle opzichten als pure poort- wachter. "Wie hier komt, moet zich melden. Dat is niet meer dan normaal als je ergens komt. Het moet ook in het kader van de veilig- heid. Er wordt hier ge- bouwd met groot materieel. Dat levert natuurlijk allerlei gevaren op.  Daarom wil ik gewoon weten wie zich hier allemaal op het terrein begeven", 


Bouwopzichter Peter Scheepstra is het aanspreekpunt voor toekomstige bewoners die hun nieuwgierigheid niet kunnen bedwingen.Kijkdag
Om kopers, familie, vrienden en bekenden toch enig zicht op de vorderingen te bieden, wordt er een speciale koperskijkdag.'TÔjdens deze kijkdag is het mogelijk een kijkje te nemen in de in aanbouw zijnde woningen, of bijvoorbeeld kennis te maken met uw toekomstige buren. De kijkdag
zal worden georganiseerd zodra de bouw dusdanig ver gevorderd is dat er ook daadwerkelijk iets te zien is', stelt Voormolen & Wolfers.

De bouw van Hoep Noord is overigens ook digitaal goed te volgen. Muggenburger MichaŽl de Moel heeft een speciale website opgezet waarop talloze gegevens staan. Via  www.hoepnoord.schagen.net is goed te zien wie waar komt te wonen, welk type woningen er uit de grond worden gestampt en hoe de wijk planologisch is ingedeeld.

aldus Scheepstra die werkt voor het Centraal Bureau Bouwtoezicht (CBB) .

Scheepstra wil allesbehalve de boze boeman uithangen. Integendeel. "Ik stel het juist erg op prijs toekom- stige bewoners nader te leren kennen. Een van mijn taken is namelijk de contro- le van het meer-en minder- werk. Dat zijn bouwtechni- sche zaken die ik voortdu- rend controleer. Bewoners willen graag op de hoogte blijven van de bouwvorder- ingen. We krijgen nogal wat aanloop hier.  Logisch want het gaat om je toekomstige woonstek."
  Dat Scheepstra strikt over de controle gaat en er met hem niets valt te ritselen, moge duidelijk zijn. Toch schijnen daar de nodige misverstanden over te bestaan. Zozeer dat het be- geleidende bureau Voormolen & Wolfers toekomstige bewoners hierover een speciale brief schreef. Daarin staat onder meer: 'Het is in geen geval mogelijk afspraken te maken op de bouwplaats, hetzij met de opzichter, hetzij met een medewerker van de aannemer, omtrent al dan niet uit te voeren wijzigingen'. 

In eerste fase Hoep Noord nog 23 woningen niet verkocht (Schager Courant 14-11-2000)
SCHAGEN - In de eerste fase van Hoep Noord zijn voor 23 woningen nog geen kopers gevonden. Nog regelmatig verschijnen advertenties in de kranten ,waarin makelaar Vlieg de huizen op de markt aanbiedt. H et aantal nog niet verkochte woningen staat in schril contrast met de run waarvan in eerste instantie sprake was.Dit meldde M. de Moel gisteravond na afloop van de drukbezochte bijeenkomst voor toekomstige bewoners van Schagens nieuwste wijk. Op zijn i nitiatief is er een website verschenen waarop de huizenkopers worden ingelicht over de stand van zaken. Van de 128 huizen in de eerste fase zijn er inmiddels ruim honderd verkocht. Op sommige woningen zijn opties genomen, voor andere wordt ,nog gesproken met kandidaten.

Inmiddels is met de bouw van de eerste serie gestart. Achter de Hoep worden geleidelijk de contouren zichtbaar van de eerste woningen, die ijs en weder dienende rond de bouwvak worden opgeleverd. Op de kavels achter loonbedrijf Sjef Houten bos wordt nog helemaal niet gebouwd. Zoals bekend heeft de gemeente de vijf huizen die hier gebouwd moeten worden uit de planologische procedure getild omdat er een bezwaarschrift ligt van de ondernemer. Uit vrees voor beperkingen in zijn bedrijfsvoering heeft Houtenbos bedenkingen tegen woningen op korte afstand van zijn panden. Met de gemeente wordt gesproken over verhuizing, maar tot nu toe is er nog geen oplossing gevonden.

Volgens De Moel is door projectontwikkelaar Volker Wessels een wijziging aangebracht in de volgorde waarin in de eerste fase wordt gebouwd. Dat heeft te maken met het feit dat de bouw de vijf woningen zonder bouwvergunning nog niet gebouwd worden. Tevens gaat de koop van 2 woningen door Noorderhaven niet door. De woongemeenschap voor mensen met een handicap zou dermate grote bouwkundige aanpassingen hebben geŽist, dat projectontwikkelaar en stedenbouwkundige hun veto uitspraken over het project begeleid wonen.

Krachtenbundeling
Onder de toekomstige bewoners van Hoep Noord best aat veel animo voor een wijkvereniging. Oud-voorzitter H. Kolb van wijkvereniging Hoep Zuid onderstreepte het belang van krachtenbundeling. Aan de hand van praktijkvoorbeelden maakte hij duidelijk dat het voor kopers van vitaal belang is om samen een vuist te maken naar projectontwikkelaar en aannemer. "Voordat er problemen opdoemen, moet de vereniging al op de rails staan en er een vorm van overleg zijn", hield hij de bijna honderd aanwezigen voor. Die na afloop op een formulier konden aangeven of ze een zelfstandige vereniging willen of aansluiting bij die van Hoep Zuid. Ook werd gepolst wie eventueel een taak in een werkgroep of bestuur op zich wil nemen. Over enkele weken zullen de resultaten worden besproken en kan waarschijnlijk tot oprichting dan wel aansluiting worden besloten.

Strubbelingen
Gisteravond kwamen strubbelingen met aannemer of projectontwikkelaar nauwelijks aan de orde. Slechts ťťn kopen sprak schande van de zijns inziens gebrekkige informatievoorziening, ook van de kant van de makelaar. Die zou bijvoorbeeld hebben verzuimd kopers in te lichten over de BTW-verhoging per 1 januari 2001 tot 19 procent. Die stijging kost een koper al gauw zo'n 5000 gulden extra. De gedupeerde schermde met een rechtszaak tegen de makelaar. Van diverse kanten werd hem echter verteld dat er nauwelijks zicht is op enig succes.


Hoep Noord Kopie Helmondse wijk Dierdonk (Schager Courant 04-11-2000)HELMOND/SCHAGEN - Over Hoep Noord zijn de Schagenaars het opvallend eens. Het wordt een schitterende woonwijk. De huizen, opgetrokken in de stijl van de jaren dertig, spreken tot ieders verbeelding. De wijk Dierdonk in Helmond staat internationaal model voor het nieuwe oude wonen dat straks vorm krijgt ten oosten van de spoorlijn Schagen/Den Helder. Schager politici namen er eerder een kijkje en waren meteen overtuigd. Tijd voor een bezoek aan de thuisbasis van de gewezen Oranjespeler Berry van Aerle.


,,Of wij over Dierdonk geschreven hebben? Natuurlijk. De vraag is eerder hoeveel'', verzucht de verslaggeefster van het Helmonds Dagblad. Na een paar klikken op de muis, rolt een indrukwekkende waslijst met eerder gepubliceerde artikelen over het beeldscherm. Ruim 450 keer sierde het architectonisch visitekaartje de kolommen van de plaatselijke editie. Er is zelfs een complete bijlage aan gewijd met uiteraard veel advertenties van bouwbedrijven, makelaars en hypotheekadviseurs. Zelf kan ze zich de haren wel uit het hoofd trekken. Nog maar enkele jaren geleden was de bevlogen regioscribente zelf in de gelegenheid een vrijstaand huis plus garage te kopen met veel grond er omheen voor minder dan drie ton. Ze durfde het niet aan en wil er ook niet meer aan herinnerd worden.'Waterwonen'

Dierdonk (vijftienhonderd woningen) is ontworpen door het stedebouwkundig bureau Wissing uit Barendrecht dat ook verantwoordelijk is voor de ruimtelijke indeling van Hoep Noord. Kenmerkende factoren hierin zijn de nostalgisch opgetrokken huizen in een parkachtige omgeving met veel waterpartijen, bruggen, bosschages, singels en bomen. Een herontdekte bouwstijl die vandaag de dag wordt omschreven als het nieuwe traditionalisme. Stoere dakpannen, royaal uitgebouwde erkers en overhangende dakgoten, zijn de belangrijkste kenmerken. Dierdonk weerspiegelt het 'buitenwonen nabij de stad' en trekt hiermee internationaal de aandacht van gerenommeerde architecten en gevestigde projectontwikkelaars.
,,Ze komen hier soms met bussen tegelijk'', weet A.J. Nieuwhoff. Hij is voorzitter van wijkvereniging Dierdonk. Met vaste hand stuurt hij zijn comfortabele auto van het merk Lexus door de Coendersberglaan. Aan weerskanten van deze statige toegangsweg, met gescheiden rijbanen, prijken vrijstaande woningen in de duurdere prijsklasse. Opvallend zijn de speelse elementen zoals boogvormige raamkozijnen, ambachtelijk betegelde portalen met pilaren en nostalgisch opgemetselde torentjes zoals bij huisarts J. de Ruyter aan de Schager Laan. Wat verder opvalt, is de zorgvuldige afwerking. Houten en stenen bruggetjes sluiten naadloos aan bij de stijl van aangrenzende woningen. Naast fietspaden en voetgangersroutes liggen speciale 'hondenuitlaatstroken'. Nieuwhoff stopt bij een viertal woningen dat uitkijkt op een grasveldje. ,,Daar zit duizend vierkante meter grond bij en die zijn in '94 voor vier ton gebouwd. Nu worden ze voor meer dan een miljoen verkocht."

Slecht imago
Dat uitgerekend de verpauperde industriestad Helmond een voortrekkersrol op woningbouwgebied vervult, is volgens Nieuwhoff de verdienste van ene wethouder Jonker. ,,Die wilde juist iets doen om definitief af te rekenen met het slechte imago van Helmond.'' Waarop die verkeerde beeldvorming berust, weten ze bij het Helmonds Dagblad eigenlijk ook niet precies. Verder dat het hardnekkige minderwaardigheidscomplex jegens de grotere buurgemeente Eindhoven komt het journaille niet. ,,In Helmond woonde alleen het gepeupel, dom arbeidersvolk. Helmond stond qua status gelijk met Oss dus dat beloofde weinig goeds.'' In de voorbeeldwijk aan de overkant van de Zuid-Willemsvaart herinnert niets meer aan dit twijfelachtig etiket. Hier overheerst het beeld van kwebbelende moeders die kinderen op hun fiets meetorsen en/of ze voortduwen op de piepkleine tweewielertjes met antenne en oranje vlaggetje. Ze zijn op weg naar de basisschool die profiteert van de vruchtbare bouwgrond. De Dierdonkschool telt meer dan zevenhonderd leerlingen. Het voorzieningenniveau van Dierdonk mag er wezen. Waar Schagen bij nieuwbouw consequent, zeg maar gerust halsstarrig, vasthoudt aan het bestaande winkel-en scholenbestand (Muggenburg, Hoep Zuid), heeft Helmond de zaak in Dierdonk een stuk slagvaardiger aangepakt. Behalve de school is er een volwaardige vestiging van Albert Heijn. Tevens is er een cultureel centrum, een prima geoutilleerde gymzaal, een prima busverbinding en zelfs een snackbar. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een medisch centrum waar de huisarts, tandarts en fysiotherapeut hun medische krachten bundelen. Voor de opvang van kleuters en peuters beschikt Dierdonk over zogeheten schoolwoningen, schoolgebouwen die na de voorspelbare geboortegolf eenvoudig worden omgebouwd tot woningen. ,,Wat ik wel jammer vind, is dat er eigenlijk voorzieningen ontbreken voor de wat oudere jeugd. Hangplekken zou een mooie oplossing zijn want anders gaan ze dingen slopen'', vreest Nieuwhoff.

Afhaalchinees
De adviseur in fiscale aangelegenheden, die zelf in en vrijstaand huis type Magnolia woont, is de grondlegger van de Gazet. Dit maandelijks verschijnende tijdschrift behandelt alles maar dan ook alles wat Dierdonkers moeten weten. VariŽrend van cursussen bloemschikken, dakpan beschilderen en uiteraard het verenigingsnieuws tot gemeentelijke zaken. De Gazet blijkt een commercieel succes van de eerste orde. Adverteerders staan in de rij om reclame te maken voor onmisbare tuinbenodigdheden, de beste meubels, de leukste geboortekaartjes en de lekkerste afhaalchinees. Het redactionele nieuws is op z'n zachtst gezegd gevarieerd. Carnavalsvereniging De Rampetampers verhaalt over de verkiezing van het mooiste carnavalsboekje, Dierdonker Van Rooij legt uit waar de straatnaamgeving Parnassia vandaan komt en het jongerenkoor PaBo vraagt aandacht voor de collecte van Prins Bernhard Cultuurfonds. De Gazet levert maandelijks twaalfhonderd gulden op. Dat geld komt ten goede aan de viering van Koninginnedag, het Sinterklaasfeest, een paasbrunch of een jeugddisco.
Met een ledental van bijna vijfhonderd leden, vervult ook de sociale cohesie van Dierdonk een voorbeeldfunctie. Vooral dankzij de mannen van het eerste uur zoals die Nieuwhoff die zichzelf als een man met missie beschouwt: ,,Ik voel me als voorzitter van de wijk verwantwoordelijk voor dingen die tot stand moeten komen. Uiteraard in het belang voor alle Dierdonkers. Dat leidt soms tot heftige confrontaties met ambtenaren maar ik kom niet voor mezelf op maar voor de wijk. Dat verliest de gemeente wel eens uit het oog. Maar ik wil er toekomstige bewoners van Hoep Noord in Schagen voor waarschuwen; zorg dat je vanaf het eerste begin hamert op noodzakelijke speelvoorzieningen, groenbeplanting en drempels in de wegen.''
Zoals Cruyff bij elk voordeel op de onmiskenbare nadelen wijst, verdient ook Dierdonk volgens Nieuwhoff enkele kritische kanttekeningen. Dierdonk behelst uitsluitend koopwoningen. Dat heeft een vrij voorspelbare bevolkingssamenstelling tot gevolg. Om niet te spreken van een monocultuur. Sociale minima of allochtonen zijn in geen velden of wegen te bekennen. Wat rest, zijn jonge gezinnetjes met de onvermijdelijke stationwagen op de keurig bestrate voorpleintjes.


Nieuwbouw duurder door hogere BTW (Schager Courant 01-11-2000)

SCHAGEN - Woningen in nieuwbouwprojecten in de kop van Noord-Holland vallen minstens enkele duizenden guldens duurder uit. Door de verhoging van de BTW per 1 januari 2001 moeten huizenkopers nog dieper in de buidel tasten. "Daar valt eenvoudig niet aan te ontkomen, want alles wordt doorberekend", aldus A. Wekking.

Wekking is regiodirecteur van Volker Wessels Vastgoed, de projectontwikkelaar die 128 woningen bouwt in de Schager Nieuwbouwwijk Hoep Noord ten oosten van de spoorlijn Schagen / Den Helder. Volgens Wekking hangt prijsverhoging sterk af van het (meer)werk dat voor en na 1 januari wordt uitgevoerd. Maar gezien de prijzen in Hoep Noord moeten kopers rekening houden met gemidde ld vijfduizend gulden meer.

De belasting over de toegevoegde waarde (BTW) bedraagt momenteel 17,5 % en wordt met anderhalf procent verhoogd tot negentien procent. "Dat betekent dat de kosten over de gebruikte materialen ook duurder worden. Anderz ijds brengt de fiscus ons ook anderhalf procent meer in rekening dus moeten wij dat doorberekenen", legt Wekking uit.

Desgevraagd garandeert Wekking dat de woningprijzen in de volgende fase 'uiteraard worden aangepast'. Hiermee aangevend dat de volgende generatie 'Noorders' nog duurder uit is. Datzelfde geldt voor bewoners van nieuwbouwwijken in Zijpe, Harenkarspel en Wieringermeer, respectievelijk Nolmerban in Petten, Warmenhuizen Zuid en De Werf te Wieringerwerf. "Het zijn immers de regels die ons door de overheid worden opgelegd. Daar kunnen wij niets aan veranderen", voegt woordvoerder E. Sietsema van het Bouwfonds eraan toe.

Nolmerban
Het Bouwfonds is onder meer betrokken bij de nieuwbouwwijk Nolmerban in Petten waar t ot het jaar 2005 voorlopig 115 woningen zullen verrijzen. Afhankelijk van afspraken tussen de gemeente Zijpe en de provincie zal dat volgens Siersema uiteindelijk hoger uitvallen. "Maar dat weten we nu nog niet", aldus Siersema.

Siersema heeft zich 'verbaasd' over een digitale discussie van toekomstige bewoners van Hoep Noord op de speciale internetsite www.hoepnoord.schagen.net Wie de link 'discussie' aanklikt, treft verontwaardigde bewoners aan die naar eigen zeggen nooit zijn gewaarschuwd voor de BTW-verhoging.

Ferdinand Tio had naar eigen zeggen bij de verkopende makelaar nog geÔnformeerd naar de BTW-verhoging. 'Deze zei van niets te weten maar nadat wij hadden getekend, wist, hij ons alles te vertellen', meldt Tio. Toekomstig wijkgenoot, Cees Natter, bekend van de eerste woningoverdracht bij de notaris, weet echter van wanten. 'Er valt niets tegen te ondernemen want het is van rijkswege opgelegd en het wordt ook doorberekend aan Volker Wessels', weet de accountant die bij het fiscaal adviesbureau Gorter & Gorter werkt.

Volgens Siersema kan er over de kwestie eenvoudig geen onduidelijkheid over bestaan. "Alles waar BTW op rust wordt duurder. Het is een louter fiscale maatregel. Dat hangt nauw samen met de hervorming het belastingstelsel. Dat was al een tijdje bekend."


Schagenaar MichaŽl de Moel zet wijk Hoep Noord digitaal in steigers (Schager Courant 09-10-2000)
SCHAGEN - Wie wordt mijn buurman? Waar kan ik terecht voor een keuken? welke boom plant ik in de tuin? Hoe ver is de bouw gevorderd? Vragen waarop toekomstige bewoners van nieuwbouwwijk Hoep Noord antwoord willen. Wie
www.hoepnoord.schagen.net intikt, wordt op zijn wenken bediend.

Sinds 18 september bestaat er een aparte internetsite die aandacht besteedt aan het ambitieuze uitbreidingsproject ten oosten van de spoorlijn Schagen / Den Helder. De 37-jarige MichaŽl de Moel uit de Schager wijk Muggenburg heeft Hoep Noord digitaal in de steigers gezet. Met als doel toekomstige bewoners met elkaar in contact te brengen waardoor ze vanaf het eerste begin voordeel uit de situatie kunne halen. De Moel voorziet uiteindelijk een bewonersvereniging die als gesprekspartner kan onderhandelen met de projectontwikkelaar, de aannemer en andere betrokken partijen.

Korting
De Moel: "Ik denk bijvoorbeeld aan de oprichting van een commissie inkoop. We moeten mensen hebben die namens de commissie inkoop naar een Gamma of een Karwei stappen en daar korting kunnen bedingen. zo moet er ook een bouwcommissie komen die allerlei dingen behartigd op bouwgebied. Mensen die met vragen zitten, moeten via zo'n commissie dingen aankaarten. Dat zijn allemaal dingen die nu gaan spelen en waar we ons op moeten voorbereiden.''
De Moel is bepaald geen onbekende in de bouwwereld. In het dagelijks leven is hij inkoper in dienst van Kuin Kozijnen op industrieterrein De Witte Paal. "Alle kozijnen in Hoep Noord zijn van meranti keurhout. Prima kwaliteit", garandeert de inkoper. De Moel werd enkele jaren geleden aangestoken door het computervirus. Urenlang surfde hij over het worldwideweb (www). De kozijnenkenner die overdag in raamwerken handelde, sleutelde na het avondeten digitale vensters in elkaar. Zo construeerde hij een speciale site voor basisschool Aloysius. Dit bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan. Compleet met oude klassenfoto's erbij. (zie www.aloysius.schagen.net)

Eigen domein
De Moel beschikt over een eigen domeinnaam: Schagen.net. Daarop heeft hij praktisch alle relevante informatie van de Magnusveste gestationeerd. Via talloze doorverwijzingen (links) kan men alles te weten komen over sportverenigingen. VVV-activiteiten en zelfs de aankoop van een tweedehands auto.
Wie de site van Hoep Noord bezoekt, komt uiteraard op de homepage terecht. Deze startpagina biedt toegang tot allerlei informatie op het gebied van wijkindeling, straatnaamgeving en toekomstige bewoners. Een en ander voorzien van kleurrijke illustraties waarop de voortgang zoals het heien en betonstorten op de voet is te volgen.
Inmiddels draait er ook een muurkrant. Wie een betaalbare stukadoor heeft gestrikt die vakwerk levert, kan die mededeling op het digitale prikbord plaatsen. "Alles is welkom, mits het maar informatie is waar we iets aan hebben. De site is wat mij betreft nog lang niet voltooid. Alle ideeŽn zijn welkom. Ik denk bijvoorbeeld dat er ook een knipselkrant moet komen. Alles wat over Hoep Noord is verschenen en hierover nog verschijnt, moet natuurlijk terug te vinden zijn in de knipselkrant", vindt De Moel
Een van de belangrijkste zaken, aldus De Moel, is het constant verversen van aangeleverde informatie. Vandaar dat hij elke avond achter zijn computer kruipt. De Moel is overigens niet de enige. Tot dusver hebben een kleine 400 belangstellende de digitale wijk bezocht.


Patstelling rond vijf huizen Hoep Noord (Schager Courant 03-10-2000)
SCHAGEN - Er is nog geen zicht op een oplossing voor de problemen rond de bouw van vijf woningen in Hoep Noord in Schagen. De gemeente zoekt driftig naar een definitieve oplossing, maar is daarvoor volstrekt afhankelijk van de medewerking van loonbedrijf Houtenbos. De ondernemer is pas bereid zijn bezwaarschrift in te trekken als er een andere locatie is gevonden voor zijn bedrijf. Ondertussen dreigen de bewuste huizen veel later dan gepland klaar te zijn.

Enkele weken geleden sloeg burgemeester J. van de Langenberg de eerste paal voor Hoep Noord. In Schagens jongste wijk worden in ongeveer vijf jaar ruim zeshonders koopwoningen gebouwd. Daarnaast tekent de WoonCompagnie in de eerste fase voor 44 koop- en huurwoningen in de sociale sector. Projectontwikkelaar Volker Wessels Vastgoed bouwt in de eerste fase 128 huizen in uiteenlopende prijsklassen.

Al vrij snel werd duidelijk dat er rond een beperkt aantal woningen, die pal achter de Hoep worden gebouwd, problemen zouden rijzen. De vijf huizen komen in directe nabijheid te staan van loonbedrijf Houtenbos. In een vroegtijdig stadium diende de ondernemer bezwaar in tegen het ontwerp-bestemmingsplan dat voor de wijk Hoep Noord in voorbereiding is. Hij vreest in de toekomst problemen met zijn bedrijfsvoering. Bewoners zullen wel eens kunnen gaan klagen als ze hinder zouden ondervinden van het loonbedrijf. Om zijn rechten veilig te stellen diende Houtenbos op voorhand een bezwaarschrift in bij de gemeente.

Om te voorkomen dat daardoor de voortgang van de hele wijk gevaar zou lopen, besloot de gemeente in overleg met projectontwikkelaar om de planologische procedure voor het omstreden hoekje los te koppelen van die Hoep Noord in zijn geheel. Dat heeft tot gevolg dat er twee afzonderlijke bouwvergunningen verstrekt moeten worden. Die voor de eerste fase van 123 huizenis inmuddels verstrekt. Op de tweede, nodig voor de vijf 'Houtenbos-woningen', is nog het wachten.

Protest
Op dit moment loopt nog de termijn waar binnen belanghebbende bezwaar kunne maken tegen dit onderdeel van Hoep Noord. Die loopt nog tot en met 11 oktober. Houtenbos is volgens eigen zeggen zeker van plan om opnieuw officieel protest aan te tekenen. De oplossing die door de gemeente en projectontwikkelaar is aangedragen, plaatsing van een geluidsscherm, is voor de ondernemer onaanvaardbaar. "Dat biedt maar voor even soelaas. Toekomstige bewoners zullen op termijn toch gaan klagen waardoor onze bedrijfsvoering in de knel komt", voorspelt mevrouw Houtenbos.
Zolang een definitieve regeling op zich laat wachten, zal het loonbedrijf aan de bel blijven trekken. Dat zal zich concreet vertalen in een lange bezwarenprocedure, bij gemeente, provincie en rechtbank.

Woordvoerder P. Wekking van Volker Wessels Vastgoed erkent dat 'enige' vertraging niet kan worden uitgesloten. Volgens zijn zeggen is echter maar ťťn van de vijf omsterden woningen verkocht. Met de koper is een regeling getroffen waardoor deze financieel niet wordt benadeeld. De vier andere huizen zijn, aldus Wekking, niet eens te koop aangeboden. Dat gebeurt pas als de bouwvergunning helemaal rond is. De oplevering van de eerste huizen staat gepland voor het derde en vierde kwartaal van volgend jaar.


Hoep Noord op site Internet (Schager Courant 27-09-2000)
SCHAGEN - De voortgang van het Schager nieuwbouwproject wijk Hoep Noord is te volgen via een speciale website op het wereldwijde computernetwerk Internet. Via
www.hoepnoord.schagen.net kunnen toekomstige bewoners en andere belangstellende de vorderingen nauwgezet volgen. Aan de hand van kleurrijke illustraties kan men de verschillende bouwfasen volgen variŽrend van heien tot het stellen van profielen voor de muren. Verder is er informatie terug te vinden over betrokken aannemers.


25-09-00 bron Hoep Noord op internet


Bouw Hoep Noord officieel van start (Schager Weekblad 20-09-2000)
SCHAGEN - Burgemeester John van de Langenberg en wethouder Gerrit Westerink hebben vorige week het officiele startsein verzorgd voor realisering van Hoep Noord. In aanwezigheid van een aantal notabelen en toekomstige bewoners werd de eerste paal (eindelijk) de grond ingeheid. Daarmee is na een periode van wikken en wegen , bezwaren en gesteggel, de bouw van fase 1 van het laatste (?) uitbreidingsplan bedonnen. Met de elan van een 18-jarige besprong burgemeester Van de Langenberg de heimachine, die er overigens na enkele klappen spontaan de brui aangaf. Hoep Noord is een prestigieus project, met woningen in een prijsklasse die voor menig knip onhaalbaar zijn bebleken. Zij die wel een woning in Hoep Noord hebben bemachtigd, mogen volgens de aanwezige Volker Wessels Vastgoed-topman rekenen op "goed bouwwerk." Ja, dat zal u de donder doen, mijnheer de BouwBobo! Directeur Werner had voor het Schager gemeentebestuur nog een aardige bonus meegebracht: een cheque ter waarde van ƒ 7.500. Het college stelt het bedrag ter beschikking van de VVV. Hoep Noord zal de komende periode de Skager Skyline langzaam maar zeker definitief doen veranderen.


OfficiŽle bouwstart Hoep Noord met mokerslag (Schager Courant 14-09-2000)SCHAGEN - Ontelbare heipalen zijn er al in het voormalig weiland achter de Hoep geramd. Maar zolang er nog geen champagne heeft gevloeid en mooie woorden zijn gesproken, is de bouw eigenlijk nog niet gestart. Voor de Schager wijk Hoep Noord brak dat heugelijke moment gisteren aan. Burgemeester J. van de Langenberg mokerde de heipaal met zoveel enthousiasme de grond in, dat spontaan de stroom van de heimachine uitviel. Achter het spreekgestoelte in de partytent memoreerde de burgemeester de lange soms gecompliceerde weg die het project tot heden is gegaan. Van de Langenberg sprak van huizenprijzen 'die er niet om liegen', maar daar mogen de kopers ook wel wat voor verwachten. "De Projectontwikkelaars moeten goed nadenken over de prijs-kwaliteitverhouding", hief het collegehoofd nog een waarschuwend vingertje naar de uitvoerende machten Volker Wessels Vastgoed en Bouwfonds.

Volker-directeur Werner nam de waarschuwing ter harte. ''De huizenkopers mogen rekenen op goed bouwwerk", beloofde de topman, die overigens over 'goede prijscategoriŽn' sprak. Als blijk van goede wil overhandigde hij Van de Langeberg een cheque van ƒ 7.500, die de burgemeester doorschoof naar de kas van de Schager VVV.
Tientallen Aanstaande Hoep Noordbewoners konden alvast met hun nieuwe buren kennismaken. De straatgenoten konden elkaar aan de badge met naam en kavelnummer herkenen.


Vergunning vijf huizen Hoep Noord nog niet rond (Schager Courant 24-08-2000)
SCHAGEN - De vijf toekomstige bewoners van de Schager nieuwbouwwijk Hoep Noord voor wiens huis nog steeds geen bouwvergunning is afgegeven, verkeren in grote onzekerheid over de goede afloop. Ze willen gezamelijk juridische actie ondernemen want ze voelen zich heen en weer geslingerd tussen makelaar Vlieg, de gemeente Schagen en de projectotwikkelaar.

De kwestie draait om vijf kavels pal achter het loonbedrijf van Sjef Houtenbos aan de Hoep. Houtenbos bijft bij zijn bezwaar en wil dat de gemeente met een goed alternatief komt vooe verplaatsing van zijn bedrijf. De gemeente Schagen manoeuvreert zich achter de schermen in allerlij ambtelijke bochten om de zaak toch rond te krijgen. Ondertussen is er nog steeds geen bouwvergunning en gaat het heien voor de andere woningen gestaag door.
Een van de gedupeerde kopers heeft zich tegenover deze krant beklaagd over de manier waarop makelaar Vlieg de zaken heeft afgehandeld. Vlieg zou de woningen hebben verkocht in de wetenschap dat er nog geenbouwvergunning voor was afgegeven. Iets wat ook gemeenteambtenaren verbaasde. 'Dat is niet zo netjes van die makelaar', reageerde ambtenaar K. Kuikman tegenover de gedupeerde koper na het ondertekenen van het koopcontract.
De betrokken bewoner voelt zich bedrogen en vreest financieel nadeel omdat in de tussentijd de bouwrente nog kan stijgen. De kandidaatkoper roept de andere gedupeerden op zich bij de krant te melden opdat ze collectief de bariccaden kunnen beklimmen.
Makelaar T. Kraakman zegt niet van een probleem op de hoogte te zijn: "Oh ja, daar wist ik niets van hoor. Ik was met vakantie."


Eerste Paal voor Hoep Noord op 13 september (Schager Courant 21-08-2000)
SCHAGEN - Weken nadat is begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe wijk Hoep Noord is Schagen wordt op 13 september de eerste paal geslagen. Wie zich daarmee gaat belasten is nog niet bekend. Projectontwikkelaar Volker Wessels Vastgoed liet gisteren weten dat nog overleg over plaatsvind. Vorige week werd bij notariskantoor Schellekens & Stouthart de eerste woning overgedragen aan Cees en Karin Natter. Hoep Noord telt straks 600 woningen in diverse catogorieŽn. De eerste fase omvat 128 huizen. Daarnaast bouwt WoonCompagnie in Hoep Noord woningen in de sociale sector.


Eerste woning Hoep Noord overgedragen (Schager Courant 12-08-2000)
SCHAGEN - De eerste woning van de Schager nieuwbouwwijk Hoep Noord is officieel in eigendom verworven. Cees en Karing Natter uit Schagen tekenden gistermorgen de benodigde akten in het notariskantoor van Schellekens & Stouthart aan de Landbouwstraat.
Een gedenkwaardig moment. Zowel voor de gelukkigen als voor de bouwers van het ambitieuze nieuwbouwproject aan de oostzijde van de spoorlijn. Reden voor betrokken partijen deze gebeurtenis te bezegelen met koffie en gebak plus een fles champagne. De eerst overgedragen woning betreft een vrijstaand huis van het type Robinia, kavelnummer 34. Er hangt een prijskaartje aan van ƒ 769.000,-. Thans wonen ze aan de Essenlaan in wijk Groeneweg. "Een stap als deze, maak je maar eens in je leven. We zijn er ontzettend gelukkig mee en leven er nu al volop naar toe. Hoep Noord vinden we een schitterende wijk met een klassieke uitstraling. Volgend jaar augustus wordt het opgeleverd", aldus de veertig jarige accountant. Zijn vrouw Karing (33) is inmiddels druk bezig met de toekomstige inrichting van het statige pand dat inmiddels ook een adres is toegewezen: De Verbinding nr.1.
Na het echtpaar Natter zullen de komende maanden nog eens vele tientallen bewoners van Hoep Noord volgen. "Ik vertel hen precies waar ze aan gebonden zijn en wat er van belang is bij het passeren van de akten", aldus kandidaat-notaris P. Stouthart die zijn collega Schellekens waarneemt bij diens afwezigheid. Nieuwbouwwijk Hoep Noord omvat in totaal meer dan zeshonderd woningen. Thans worden de palen geslagen voor de eerste fase van 128 huizen. Naast vrijstaande huizen gaat het om twee-onder-eenkapwoningen en rijtjeshuizen die worden gebouwd rondom het verzorgingscomplex De Bron en tussen de provincialeweg N241. Hoep Noord voorziet ook in sociale woningbouw. Deze beter betaalbare woningen komen voor rekening van de Wooncompagnie.


Bezwaar houdt huizenbouw in deel van Hoep Noord (Schager Courant 29-07-2000)
SCHAGEN - Er dreigen problemen bij de Schager wijk Hoep Noord. Door het bezwaar van loonbedrijf Sjef Houtenbos op de Roep gaat de bouw van vijf woningen voorlopig niet door. Het gaat om huizen pal achter zijn bedrijf, in prijsklasse variŽrend van zes tot ruim zeven ton. De gemeente Schagen heeft nog steeds geen bouwvergunning afgegeven voor de vijf luxe woningen. Om die reden is er de afgelopen weken op die plaats ook niet geheid. Een en ander. betekent een grote domper voor betrokken kopers. Zij kunnen hierdoor eveneens in grote moeilijkheden komen.

Betrokken partijen, zoals projectontwikkelaar Volker Wessels Vastgoed, talrijke financiers en makelaar Vlieg, zijn ernstig in verlegenheid gebracht en leggen de schuld bij de gemeente Schagen. "Daar ligt het probleem", aldus ontwikkelingsmanager I. Sammer van Volker Wessels Vastgoed. Milieu Wat is er aan de hand? Houtenbos heeft in het verleden bezwaar aangetekend tegen Hoep Noord en trekt zijn bezwaar niet in zolang er geen goede oplossing is voor bedrijfsverplaatsing.

Door de oprukkende woningbouw wordt Houtenbos verplicht aan zware milieueisen te voldoen. Mocht Houtenbos daar blijven dan moet er een groot scherm komen (kosten een ton) dat het geluid moet weren. Hij is weliswaar in onderhandeling met de gemeente over verhuizing, maar houdt zijn bezwaar staande in afwachting van een definitieve oplossing."Als die er niet komt,' blijven we bij ons bezwaar", garandeert mevrouw Houtenbos.

Bouwkosten
Projectontwikkelaar Volker Wessels Vastgoed Waarschuwt dat er snel een oplossing moet komen omdat het "veel goedkoper is alles in dezelfde bouwstroom af te werken". Als de hei-installatie de aannemer later, terug moeten komen om alsnog die vijf woningen uit de grond te stampen, lopen de bouwkosten nog hoger op.  Het gaat om woningen,op de kavelnummers negen tot en met dertien. Hieronder valt een vrijstaand huis van het type Robinia van f 749.000 en twee blokken van twee-onder-een-kapwoningen van ieder ruim zes ton, type Oleander.

Volgens C. de Ruiter van de gemeente Schagen wordt' er achter de schermen druk gewerkt aan een oplossing."Het is nu vakantie maar over enkele weken gaan we hiermee verder", stelt De Ruiter gerust. Voorlopig is ook het officiŽle startsein voor de bouw uitgesteld tot medio, september. De verkoop stagneert enigszins doordat een fiks deel van de ingelote kandidaten alsnog afhaakte omdat ze de zaak financieel niet rond kregen of, geen genoegen, namen met tweede keus. Ondertussen zijn ook de eerste gevallen van fraude aan het licht gekomen. Enkele Schagenaars hadden met succes, hun schoonouders in de strijd geworpen. Eenmaal bij makelaar Vlieg aangeschoven, kwam de aap uit de mouw en ging deze constructie niet door.


Heipalen de grond in voor huizen Hoep Noord (Schager Courant 14-07-2000)

In de Schager nieuwbouwwijk Hoep Noord is deze week een begin gemaakt met heien. De betonnen funderingspalen, met een afzonderlijk gewicht van ruim tweeduizend kilogram, gaan achttien meter diep de grond in. Hiermee legt projectontwikkelaar Volker Wessels Vastgoed de basis voor de eerste woningen die pal achter de Hoep verrijzen. Daarmee is de definitieve aanzet gegeven voor de wijk waar veel toekomstige bewoners al jaren naar uitkijken. Hoep Noord voorziet in verschillende woningtypen. Van rijtjeswoningen tot twee-onder- eenkappers en luxueuze vrijstaande villa's. VariŽrend in prijsklasse van vier tot ruim zeven ton. Er komen ook sociale buurwoningen. De oudere bewoners hebben hun stek in Hoep Noord inmiddels gevonden, het verzorgingscomplex De Bron biedt hen sinds enkele jaren onderdak.


Hoep Noord blijft eerste 25 jaar kale wijk (Schager Courant 13-07-2000)
Hoep Noord blijft de eerste jaren een kale wijk met weinig bomen. Schagen, heeft daar bewust voor gekozen. De gemeente is de vele protesten tegen het kappen van bomen in bestaande wijken als Waldervaart en Groeneweg beu. Vandaar dat in Hoep Noord uitermate terughoudend zal worden omgesprongen met het planten van jonge bomen. PvdA wethouder G. Westerink erkende maandagavond tijdens de commissievergadering ruimtelijke ordening dat bewoners er de eerste jaren mee zullen moeten leven dat ze in een wijk met weinig groen wonen. Het gemeentebestuur heeft, zijn lesje geleerd van slechte ervaringen in oudere wijken. In Waldervaart en Groeneweg regent het de laatste jaren protesten tegen de kap van bomen. Door simpel te kiezen voor flinke ruimte tussen de aangeplante bomen hoopt het gemeentebestuur gevrijwaard te blijven van commotie. Die keuze verleidde D 66'er H. van der Wal tot de verzuchting dat bomen in Schagen ten onrechte heilig zijn, verklaard: "Staatsbosbeheer doet dagelijks niet anders dan bomen vellen.
Met uitzondering van Duurzaam Schagen en GroenLinks kan de politiek zich in grote lijnen vinden in de opzet van de jongste wijk. J. Manneveld (DS) en A. Speur (GL) handhaafden hun eerder geuite bedenking. Manneveld heeft onder meer kritiek op de hoge, prijzen van de huizen en het vrijwel ontbreken van woningen voor senioren en,jongeren. Van de 640 te bouwen woningen valt 25 procent in de sociale sector (koop en huur). CDA'er J. Ensink wees op het belang van voldoende flexibiliteit in woningtypen. Maar ook van andere kanten kwam kritiek op de uitgangspunten van stedenbouwkundige en college. Van der Wal meende dat de wijk 'strak in het pak' zit, waardoor er weinig ruimte overblijft voor particulier initiatief. Zo zag de democraat liever meer mogelijkheden voor bedrijfsmatige activiteiten aan huis.

Afdwingen
 J. Goossen (PvdA) sloot zich daarbij aan, omdat wonen en werken meer reuring geeft. De sociaal-democraat vond juist dat de gemeente bij projectontwikkelaars meer zaken moet afdwingen. Niet alleen voor wat betreft de variatie. in huizen, maar ook qua architectuur en energieprestatienormen. "Anders zouden de bedrijven niet
eens aan bouwen mogen toekomen. We mogen deze kans niet laten lopen", stoorde Goossen zijn wethouder aan. Speur betreurde het dat slechts een beperkt aantal huizen met zonnepanelen wordt uitgerust.
Op vragen van Ensink en Bouwes meldde Westerink dat de fietstunnel onder de spoorlijn en uitkomend op de Beethovenlaan in 2002-2003 op de rol staat. Aan de andere kant, ter hoogte van de N 241, is geen tunneltje voor langzaam verkeer gepland. De directe aanwezigheid van een toekomstige onderdoorgang. ter hoogte van de Hoep maakt zo'n voorziening op die plek overbodig.
Om goed zicht te krijgen op het werkelijke aantal woningzoekenden zal een woningmarktonderzoek worden uitgevoerd. Diverse fracties uitten twijfels over het aantal van driehonderd waarvan nu wordt uitgegaan. In de noordoost hoek van de wijk zijn ongeveer 25 kavels  voor woningbouw in de vrije sector ingerekend. Huizen zullen moeten voldoen aan stedenbouwkundige voorwaarden. Daarnaast zijn er beperkingen vanwege de aanwezigheid van archeologische bodemvondsten. In de grond langs de spoorlijn Schagen-Den Helder is de waarde daarvan te gering om daar bij de bouw van huizen rekening mee te houden.


Eerste paal Hoep Noord nog in juli (Schager Courant 28-06-2000)

SCHAGEN - Projectontwikkelaar Volker Wessels Vastgoed gaat er nog steeds vanuit dat voor de start van de bouwvakvakantie eind juli de eerste paal wordt geslagen voor de bouw van de eerste 120 koopwoningen in Hoep Noord. De officiŽle datum is vastgelegd, maar omdat de opdrachtgever afhankelijk is van tijdige beschikbaarheid van het heibedrijf wordt die nog niet vrijgegeven.

Op dit moment vinden bij makelaar Vlieg gesprekken plaats met kandidaat-kopers die enkele weken geleden geluk hebben gehad bij de loting van de eerste serie van 120 woningen. Daarbij draait het vooral om de financiŽle kant van de aankoop. Volgens makelaar T. Kraakman van Vlieg Makelaars verlopen de verkoopgesprekken vlot. Hij verwacht dat volgende week de definitieve handtekeningen worden gezet. Vlieg Makelaars hoefde slechts een enkele keer een beroep te doen op de reservelijst."Alles is prima verlopen en we zitten goed op schema", laat Kraakman weten.

Zoals eerder gemeld deden in totaal vierhonderd gegadigden een gooi naar de huizen. Wie niet tot de gelukkigen behoorde dient voorlopig plaats te nemen op de reservebank. Wekking verwacht dat de eerste paal in juli wordt geslagen. Op dit moment liggen de voorbereidingen precies op schema" Of dat zo blijft hangt vooral af van onderaannemers en toeleverende bedrijven. De projectontwikkelaar heeft de feitelijke bouw via haar zusteronderneming Volker Stevin volledig zelf in de hand. Maar op andere bedrijven heeft Volker Wessels Vastgoed geen enkele vat, weet de zegsman uit eigen ervaring: "Wij maken mee dat ondernemers op het laatste moment zomaar afhaken. Dan kunnen ze elders sneller aan de slag of ver,- dienen ze meer geld. Dat heeft alles te maken met de overspannen marktsituatie in de bouwwereld. "

Overigens wordt volgende maand volstaan met een zogeheten technische eerste paal, zonder veel poespas. Pas na de bouwvakvakantie, als ook de kopers definitief bekend zijn, wordt groots uitgepakt met de officiŽle bouwstart. Gefaseerd over vier tot vijf jaar worden aan de oostkant van Schagen in totaal ongeveer zevenhonderd woningen gebouwd. In de eerste fase zijn ook circa dertig geluidswoningen gepland langs de provincialeweg N 241 (Schagen-Verlaat). Deze huizen, waarvan de koopprijs nog niet bekend is, moeten vanwege geluidsoverlast voldoen aan allerlei wettelijke eisen.


"Bewoners van Hoep Noord moeten zich organiseren" (Schager Courant 20-06-2000)
SCHAGEN - "Wees voortdurend alert, blijf in overleg en vermijd conflicten want dat lost niets op." Zo luidt het advies van Hans Kolb aan toekomstige bewoners van Hoep Noord. Kolb werd begin jaren negentig tot wijkvoorzitter van Hoep Zuid gebombadeerd en weet uit eigen ervaring wat er allemaal fout kan gaan bij dergelijke nieuwbouwprojecten.

Kolb gaat er eens goed voor zitten in zijn riante twee-onder-een-kapwoning aan de Dreef. "We hebben eigenlijk een valse start gemaakt met Hoep Zuid. Het begon allemaal met die krankzinnige stormloop bij Igesz. Iedereen was zo ontzettend gretig. Er traden al snel fikse vertragingen op bij de bouw. Menigeen had het huis al verkocht terwijl de nieuwe woning niet op tijd werd opgeleverd. Zij kwamen ontzettend in de problemen. Dat leverde vanaf het eerste begin problemen op. Mensen gingen de barricaden op. We lagen in de clinch met de gemeente, de aannemer en de projectontwikkelaar. Dat schoot niet op want zo'n situatie lost niets op."

Kolbs waarschuwing komt op het moment dat makelaar Vlieg de eerste verkoopgesprekken voert met degene die zijn ingeloot voor een rijtjeswoning, twee-onder-een-kapwoning, of vrijstaande kavels. Aanvankelijk hadden zich zestienhonderd geÔntresseerden gemeld. Toen het op loting aankwam. bleven er voor 120 beschikbare woningen nog ruim vierhonderd kandidaten over. een notariŽle trekking heeft hun lot bepaald.

Dat Kolb als spil fungeerde tussen toekomstige bewoners en de Rotterdamse projectontwikkelaar Proper Stok was bepaald geen toeval. Afkomstig uit een aannemersgeslacht wist Kolb welke valkuilen hen te wachten stonden. Bovendien beschikte de adjunct-directeur van de naastgelegen groenschool over vergaderruimte om de hoek. "Ik heb van tevoren aabgegeven dat ik ermee zou stoppen zodra Hoep Zuid klaar zou zijn. en nu dat het geval is, is de functie vacant", nodigt Kolb sollicitanten uit. Een van de belangrijkste voorwaarden, aldus Kolb, is dat kopers zich vanaf het eerste begin goed organiseren. "Onze vereniging kwam er pas toen de problemen er waren. Het moet juist andersom. De vereniging moet er zijn voordat moeilijkheden opduiken. Ze moeten gezamenlijk naar buiten treden in de overtuiging dat ze voor hetzelfde belang opkomen. Daarnaast moet je, als de bouw eenmaal is begonnen, praktisch elke dag even langs je woning lopen om te kijken hoe de zaak verloopt. Waar nodig kun je op tijd aan de bel trekken. Dat moet in de oplossende sfeer gebeuren want om nou meteen door dei bouwkeet te lopen stieren, lost niets op en dat veroorzaakt alleen maar wrijving. "Een goede verstandhouding met bouwers, weet Kolb uit ervaring, levert veel voordeel op. "Als je met z'n allen in hetzelfde woningtype gaat, valt er soms wel iets te regelen. Een extra kozijn in de muur of een aansluiting meer.

Ook belangrijk is het onderling contact met je toekomstige buren. Je doet ideeŽn op waardoor je creatiever met je mogelijkheden leert omgaan. Dat werkt in elkaars voordeel." Over voordeel gesproken: Hoep Zuid introduceerde een kortingpasje dat recht gaf op sterke reductie voor de aanschaf van parketvloeren, woningdecoratie en andere belangrijke benodigdheden. "Dat werkte prima. Enerzijds omdat je na een keer gebruik het pasje er al uit had, anderzijds stimuleerde het mensen om lid te worden van de wijkvereniging", herinnert Kolb zich de regeling. Kijkend naar Hoep Noord prijst Kolb zich gelukkig. Relatieverend: "Als ik die grondoppervlakte zo bekijk, dan is de wijk heus niet ruim van opzetals in eerste instantie wordt voorgespiegeld. En wat de prijzen betreft, die hebben me verbaasd. Zeker als ik het vergelijk met de prijzen die wij vijf, zes jaar geleden moesten betalen. Het kan toch niet zo zijn dat de bouwkosten in een paar jaar tijd zo sterk zijn opgelopen. Voor starters is het gewoon ondoenlijk geworden. Die hebben in Hoep Noord niks te zoeken als je voor de kleinste woning al vier ton mee moet nemen."

 


Alle woningen in wijk Hoep Noord verloot (Schager Courant 2 juni 2000)

SCHAGEN - Alle beschikbare 120 woningen in de eerste bouwfase van Hoep Noord zijn verloot. De 'winnaars' van de vierhonderd meedingende belangstellenden krijgen vandaag of begin volgende week bericht. Dat meldt regiodirecteur A. Wekking van projectontwikkelaar Volker Wessels Vastgoed BV.

De eigenlijke loting werd afgelopen maandag al voltrokken bij een notariskantoor in Heerhugowaard. Daar kwamen naast de 120 mensen met een eerste optie op een van de woningen, ook een lijstje reservekopers uit de koker.
Volgens Wekking krijgen de 'optiehouders' eerst een verkoopgesprek met Vlieg Advies Makelaars, waar zij alle informatie over hun eventuele toekomstige woning te horen krijgen. Daarna hebben de potentiŽle kopers een vrij korte beslissingstermijn. "Ik denk dat ze een dag of tien de tijd krijgen om definitief te beslissen of ze al dan niet met de koop doorgaan", aldus Wekking. De potentiŽle kopers kunnen met enig geluk nog voor de bouwvak de eerste paal van hun nieuwe woning de grond in zien gaan. Volker Wessels Vastgoed verwacht voor die tijd met de eerste serie huizen te kunnen beginnen.

De projectontwikkelaar heeft niet alle beschikbare woningen,verloot. Voor de inschrijving werd al duidelijk dat er een beperkt aantal huizen buiten de loting zou worden gehouden. Volgens Wekking gaat om vijf of zes woningen. "Deze zijn bestemd voor relaties van Volker Wessels Vastgoed en van Bouwfonds." Wekking wil niet aangeven om wat voor model huizen het hier gaat en voor wie deze woningen precies bestemd zijn. "Maar bijvoorbeeld de stichting Noorderhaven is er een van." Wel voldoen alle nieuwe bewoners van deze vijf of zes woningen aan het criterium dat ze uit Schagen afkomstig zijn. Bij normale loting zouden ze daarmee in de categorie terecht komen waaruit als eerste gegadigden getrokken werden.


Medische zorg klem na bouw Hoep Noord (Schager Courant 2 juni 2000)
SCHAGEN Het aantal huisartsen in Schagen zal de komende jaren moeten worden uitgebreid om ook de bewoners van de nieuwe wijk Hoep Noord medische zorg te kunnen bieden. "Er zal een uitbreiding moeten komen", verwacht huisarts E. Ruitenberg, tevens woordvoerder van de Regionale Huisartsen Vereniging in Schagen. Niet alleen vanwege de groeiende bevolking, maar ook omdat oudere huisartsen ermee stoppen.

De komende vier Š vijf jaar worden in de nieuwe wijk Hoep Noord een kleine zevenhonderd nieuwe woningen gebouwd. Op dit moment bestaat echter nog geen zicht hoeveel extra bewoners dit Schagen gaat opleveren. En daarmee is volgens Ruitenberg ook niet precies te zeggen hoeveel extra huisartsen de komende jaren in Schagen nodig zullen zijn. Gemiddeld hebben de huisartsen ieder 2200 tot 2300 patiŽnten. Dus dat zou kunnen betekenen dat er voor Hoep Noord een extra arts bij moet komen. Maar toen Muggenburg ontstond, konden we dat, ook aan omdat het totaal aantal inwoners van Schagen niet sterk groeide."

"Er zou een spanningsveld in Hoep Noord kunnen ontstaan", erkent Ruitenberg echter tegelijkertijd. Niet doordat de wijk niet aantrekkelijk is voor beginnende huisartsen, maar doordat er simpelweg geen huisarts beschikbaar zal zijn. "Er is een duidelijk tekort aan Huisartsen te verwachten. Daar heeft de minister van volksgezondheid veel te laat op gereageerd. Theoretisch gezien komt daarmee de medische zorg van nieuwe, wijken in gevaar. Het vervelende in Noord-Holland is bovendien dat we hier met een oudere generatie huisartsen zitten die de komende jaren wil stoppen."

Doktersgroepen
Behalve extra patiŽnten in Hoep Noord, zullen er dus sowieso al nieuwe huisartsen nodig zijn om bestaande dokters te vervangen. Naast de trend dat assistenten steeds meer dokterswerk (zullen) verrichten, stelt Ruitenberg dat het bestaande overleg tussen de Schager huisartsen van belang is om voldoende medische zorg te kunnen blijven bieden. "Er bestaat een goede onderlinge samenwerking. En de gesprekken zijn dusdanig goed dat we mogelijk in de toekomst twee doktersgroepen in Schagen zullen krijgen, zoals er nu al ťťn bestaat aan de Nes. Ik zeg niet direct dat er twee grote praktijken zullen komen. Dit zou ook gestalte kunnen krijgen door nauwe samenwerking tussen artsen."

Overleg met de gemeente voor een nieuwe praktijk in Hoep Noord is er niet. "Als er extra artsen zouden komen, kan de gemeente wel iets regelen om de faciliteiten hiervoor te verzorgen." Ruitenberg doelt op een snelle afgifte van een bouwvergunning voor een praktijk.

Vooralsnog maakt. Ruitenberg zich weinig zorgen over het huisartsenbestand in de Magnusveste. Reden voor paniek is er volgens hem niet. "Als het echt niet lukt voldoende huisartsen te krijgen, trekken we echt wel op tijd de overheden aan hun jasje. We lezen en horen genoeg wat er om ons heen gebeurt. Regeren is vooruitzien, dit houden we in de gaten. Formeel praten we hier niet over met de gemeente en andere overheden. Maar informeel, zoals tijdens het Skager KulinŤr, bespreek je dit soort zaken wel. Op die manier is ook de medische zorg voor de asielzoekers in het Christoffelhof geruisloos geregeld."


Straatnamen Hoep Noord (Gemeenteraadsvergadering 30 mei 2000)
De Commissie Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken ging in haar vergadering van 9 februari 1998 akkord met de onderstaande straatnamen voor de wij Hoep Noord:

Vliedlaan
Kogerlaan
de Miede
de Spreng
de Wetering          
de Vaart
de Slenk
de Weel
de Kreek
de Werf
de Schaar
de Balg
het Zwin
(vlieden is de oude benaming voor vluchten)
(een koog is een stuk buitendijks land)
(de naam van een hier vroeger aanwezige boerderij)
(een kleine waterstroom)
(een gegraven water in een veenontginning)
( een breed bevaarbaar water)
(een geul in het strand)
(een open water achter een hersteld dijkdoorbraak)
(een smal veelal stilstaand niet gegraven water)
(een terp uit het beging van de 13e eeuw)
(een diepe geul in een vaarwater)
(een brede en doodlopende geul in het wad)
(een geul in buitendijkse gronden)

In Hoep Noord is gekozen voor het op een eigentijdse manier indelen van de straatnamen. Dit wil zeggen dat niet elke afzonderlijke straat zijn eigen naam krijgt, maar dat een straat kan worden gekruist door een andere straat zonder daarbij van naam te veranderen.

Met deze manier van indelen zijn 13 namen voldoende, terwijl in de opzet waarbij elke afzonderlijke straat zijn eigen naam krijgt het er 9 meer zouden zijn. Op deze wijze omgaan met straatnamen staat een goede bewegwijzering naar individuele adressen (straatnamen in combinatie met huisnummers) uiteraard niet in de weg.

Uw raad heeft in de vergadering van 24 februari alleen de eerste 4 straatnamen vastgesteld, omdat toen alleen van deze straten de locatie bekend was. Nu de volledige inrichting van de wijk bekend is, stellen wij u voor ook de overige straatnamen vast te stellen. Daarnaast stellen wij voor de betekenis van de namen te vermelden op de straatnaamborden.


Driekwart van de gegadigden voor wijk Hoep Noord haakt af (Schager Courant 26-05-2000)

SCHAGEN - Van de zestienhonderd belangstellenden voor een nieuwe woning in de Schager wijk Roep Noord zijn er uiteindelijk vierhonderd overgebleven. Zij loten vandaag mee voor een van de 120 nieuwbouwhuizen en krijgen in de loop van volgende week hierover bericht.

"Dit aantal valt ons absoluut niet tegen. De ervaring leert dat er bij dergelijke projecten veel .meer mensen reageren dan echt van plan zijn te kopen", aldus A. Wekking, regiodirecteur van projectontwikkelaar Volker Wessels Vastgoed bv.
Wekking:"Het is een normaal proces bij dit soort nieuwbouw- projecten. Er melden zich altijd veel meer geÔnteresseerden dan kopers. Je hebt verschillende categorieŽn en daarop kun je het gebruikelijke aantal afvallers baseren. Zo is ťr een groep die gewoon uit pure interesse reageert, maar niet serieus van plan is te kopen.

Een andere categorie wacht liever nog even tot de volgende fase, maar wil wel weten wat er in de informatiemap staat. Als je dit soort zaken op een rijtje zet, kom je toch tot een percentage van tien procent wat we op basis van soortgelijke projecten doorgaans overhouden.
Maar over het algemeen merken we wel dat de behoefte aan doorstroming ontzettend groot is." Volgens Wekking geven de cijfers aan dat de echte hysterie op de overspannen huizenmarkt verleden tijd is.
Wekking: "De echte gekte is voorbij en dat zie je hier terug. Het gaat om een behoorlijke investering. Voor de meeste mensen is dit financieel gezien de zwaarste beslissing van hun 1even. Dan hap je niet zo impulsief toe. Die dolle dwazen, als die er al geweest zijn, lopen niet meer zo hard van stapel. Kopers worden kritischer en wachten liever nog even." Wekking kan niet zeggen welke woningen favoriet waren. "Dat wordt momenteel uitgezocht en gerangschikt voor de loting."

Rentehobbel
"Vierhonderd? Ik had er toch meer verwacht", reageert de Schager makelaar J. Wilbers. Hij signaleert toch een zekere terughoudendheid door wat burgemeester J. van de Langenberg als 'stevige prijzen' betitelde. Wilbers analyseert: "Het zijn toch de prijzen.
Die zijn dusdanig dat het voor een groot aantal mensen niet haalbaar meer is. Voor kopers is het afwegen of je bereid bent dit soort maandlasten op tafel te leggen. Dat is een persoonlijke keuze. Dat is een van de factoren. De andere is de stijgende rente. Dat is nu al een tijdje bezig en we hebben hier echt niet meer te maken met een rentehobbeltje zoals sommigen beweren." Tot slot signaleert Wilbers een zekere angst onder de aanvankelijke zestienhonderd. "Een deel haakt af omdat ze denken dat ze er meteen aan vast zitten en dat is niet zo. Je moet eerst inloten, dan volgt een verkoopgesprek en uiteindelijk bepaal je zelf of je een handtekening plaatst. Voor die tijd is er nog niets aan de hand."

Loting
Over de loting doen allerlei indianenverhalen de ronde. Zo beweren sommige kandidaat-kopers dat huizenbezitters voorrang genieten op huurders. "Dat is absoluut niet waar. De spelregels zijn van tevoren bepaald en daar heeft iedereen kennis van kunnen nemen.
Het gebeurt onder toezicht van een notaris, een beŽdigd persoon. Wij hebben als Bouwfonds een goede naam en het zou toch te gek zijn als wij die te grabbel gooien", aldus Wekking.


Hoep Noord voor bouwvak uit startblok (Schager Courant 20-05-2000)
SCHAGEN - Projectontwikkelaar Volker Wessels Vastgoed start nog voor de bouwvakvakantie met de bouw van de eerste serie woningen in de nieuwe Schager wijk Hoep Noord. Inde eerste fase komen 128 huizen. Dit najaar wordt ook begonnen met de bouw van 44 koop- en huurwoningen in de sociale sector.

Voor de eerste fase van Hoep Noord hebben zich ongeveer 1600 gegadigden aangemeld. Tot en met komende woensdag kunnen zij zich officieel laten registreren als kandidaat voor een of meer van de woningen. Op vrijdag 26 mei wordt door notaris de loting verricht. Pas dan wordt bekend wie voor de betreffende woningen in aanmerking komen.

De huurwoningen van de WoonCompagnie worden zoals te doen gebruikelijk via de pagina in het Noordhollands Weekblad aangeboden. Voor de koopwoningen worden vaste criteria aangehouden, die onder meer te maken hebben met inkomen en sociale en economische gebondenheid aan Schagen.

Directeur F Pinkhaar van de wooncorporatie verwacht overigens een enorme druk op de 44 huizen die in de sociale sector worden gebouwd. Voor de goedkoopste middenwoning van Volker Wessels Vastgoed moet bijna vier ton worden neergelegd, bijna het dubbele van een sociale koopwoning van de WoonCompagnie.


Prijsvariatie van vier tot zeven ton in Hoep Noord (Schager Courant 17-05-2000)

SCHAGEN - De prijzen van de woningen in de Schager wijk Hoep Noord liggen tussen de ƒ 379.000 en de ƒ 749.000. Bij toewijzing krijgen inwoners uit Schagen nadrukkelijk voorrang op gegadigden uit de regio en daarbuiten. Dat werd gisteren bekendgemaakt tijdens de presentatie van de bouwplannen.

Burgemeester J. van de Langenberg noemt de prijzen ‘stevig voor Schager begrippen’. Om vervolgens te wijzen op andere nieuwbouwplannen in de regio waar soortgelijke woningen aanzienlijk goedkoper zijn. “Maar Schagen is bijzonder aantrekkelijk om te wonen, Vooral dankzij het voortreffelijk voorzieningenniveau’, aldus Van de Langenberg. Hij kreeg gisterochtend de eerste documentatiemap uitgereikt uit handen van A. Wekking, regiodirecteur van Volker Wessels Vastgoed BV.

Volgens hem past de prijstelling van de nieuwbouwhuizen in de huidige trend waarbij huizenbezitters wooncarriŤre nastreven. Wekking: ‘Je ziet een bepaald patroon waarbij doorstroming de toon zet. Mensen streven naar steeds meer ruimte binnenshuis en ook het accent verschuift steeds meer naar omgevingsfactoren . Dat soort zaken wordt steeds belangrijker gevonden. Dit gegeven willen we ook tot uiting laten komen in de gevarieerde prijsstelling. Doel hiervan is iedereen aan z’n trekken te laten komen.”

Bij loting zitten woningbezitters uit Schagen op de eerste rij. Na inschrijving worden er drie kokers samengesteld. Eentje met uitsluitend Schagenaren, de tweede met gegadigden uit omliggende plaatsen en tot slot een bus met mensen van buiten de regio. Vervolgens volgen er vier trekkingen uit de Schager koker, hierna een uit de regionale koker en als er dan nog woningen te vergeven zijn, graait de notaris nog in de derde koker. De plannenmakers gingen voorts in op de architectonische kenmerken van Hoep Noord. Woningen in Hoep Noord roepen associaties op met typische wijken uit de jaren dertig waar robuust uitgevoerde dakgoten, erkers en rode bakstenen de sfeer bepalen. "we gaan weer terug naar degelijkheid, ruime erkers en getimmerde dakgoten in plaats van zinken bakjes. De gehele wijk heeft, uitstraling.”

Het geeft je het rijke gevoel van de jaren dertig", vindt Wekking., Hij prees voorts de ruimtelijke indeling die, net, als wijk Hoep Zuid, is georiŽnteerd op de Schager kerktoren op de Markt. De wijk Dierdonk in' Helmond heeft model gestaan voor Hoep Noord. Een afvaardiging van de gemeente Schagen, inclusief de welstandscommissie, is speciaal afgereisd om te kijken hoe Schagens nieuwste uitbreiding eruit komt te zien. "Het is een heel plezierige wijk om te zien", aldus Van de Langenberg.


Woningprijzen schrikken kijkers niet af (Courant 17-05-2000)

SCHAGEN - Alsof het om een pak suiker gaat. Bijna niemand lijkt achterover te vallen van huizenprijzen van vier tot acht ton. "Het is marktconform, dit was te verwachten", meldt Groeneweg bewoner C. Natter zonder met de ogen te knipperen. Mark Strang en Astrid Blaauw vinden de gevraagde sommen geld zelfs helemaal niet tegenvallen. Alleen al voor hun dochtertje van anderhalf hopen ze drukke Frans Halsstraat over anderhalf jaar te kunnen verruilen voor een nagelnieuwe woning in Hoep Noord, een, wijk waar mensen volgens de informatiefolder 'wonen in de schaduw van de tijd'. Wat dat ook moge betekenen.

Maar liefst 1600 kooplustigen hebben zich officieel aangemeld voor de welgeteld 128 koophuizen in de eerste fase van Schagens jongste nieuwbouwwijk. Makelaar Vlieg had blijkbaar geleerd van de hectische taferelen die zich enkele maanden geleden op een zaterdag in restaurant Igesz afspeelden. Toen verdrongen honderden gegadigden zich rond de panelen waarop de woningen in Park Westerweg stonden afgebeeld. Tijd en ruimte voor informatie was er nauwelijks.

Dit keer is gekozen voor een andere aanpak. In de middag zijn per half uur 75 belangstellenden uitgenodigd. 's Avonds kan iedereen even binnenwippen om zich op de hoogte te stellen van het aanbod. Vandaag vindt de tweede sessie plaats. T. Kraakman van Vlieg Makelaar uit Schagen ziet aan het begin van de middag met genoegen dat het kopersvolk heel geleidelijk en relaxed binnenwandelt. Het zijn vooral veertigers en vijftigers die op deze snikhete middag komen kijken naar het huis van hun dromen. Nadat ze de informatiemap in ontvangst hebben genomen zoeken ze een tafeltje op en bestuderen aandachtig de verschillende woningtypen en bijbehorende prijzen. Wat volgt is een rondgang langs de panelen, waar goedlachse verkopers klaar staan om op prangende vragen antwoord te geven.

Nieuwsgierigheid
De eerste opinies zijn niet ongunstig. "Een mooi plan", oordeelt C. Natter. Na dertien jaar in een rijtjeswoning in Groeneweg willen hij en zijn vrouw wel eens iets meer ruimte om zich heen. Dat denken ze in Hoep Noord te vinden: "In Hoep Zuid staan de huizen veel te dicht op elkaar." Natter is ervan overtuigd dat veel bezoekers puur uit nieuwsgierigheid komen kijken: "En velen schrikken van de prijzen." Door de vele afvallers hoopt hij een kans te maken bij de loting op 26 mei.

Twee van die kijkers, die absoluut niet van plan zijn mee te loten, zijn Mandy Hoebe en Sandra Brommer. Ze wonen naar volle tevredenheid in Hoep Zuid en stellen met een blik op de actuele koopprijzen tevreden vast dat ze 'het toch maar mooi getroffen hebben'. De beide dames erkennen weliswaar dat hun wijk vergeleken met hetgeen deze middag wordt gepresenteerd nogal krap bemeten is, maar dat nadeel weegt niet op tegen het forse prijsverschil. "En wij hebben beneden twee badkamers. Dat zie ik hier nergens", zegt Mandy monter.

Mark Strang en Astrid Blaauw daarentegen hopen vurig dat ze tot de uitverkorenen horen. Ze vinden de Frans Halsstraat, waar ze nu in een rijtjeshuis wonen, steeds drukker worden. De vergrijzing van de buurt vinden de Schagenaren ook een niet bepaald aanlokkelijk vooruitzicht voorhun dochtertje. Mark en Astrid gaan voor een twee-onder-een-kap van ongeveer een half miljoen. Met de opbrengst van hun huidige woning moet die sprong voorwaarts, financieel te maken zijn. Over de opzet van de wijk en de bouwstijl van de huizen zijn ze vol lof. De inhoud van de woningen en de stevige prijzen vallen echter tegen. Toch komen de bedragen niet als een verrassing. Mark: "Dit hadden we verwacht. Kijk maar naar wat een bestaande woning in Schagen moet kosten. In de Randstad is het nog gekker. Een kennis kocht laatst in Nieuw-Vennep een twee-onder-een-kap voor, 685.000 gulden."

Kritiek
Forse kritiek heeft het tweetal op de ultrakorte bedenktijd die kandidaat kopers wordt gegund. Uiterlijk op 24 mei dienen' de inschrijfformulieren binnen te zijn. "Die termijn is wel heel krap. Vooral voor degenen die hun financiŽle mogelijkheden nog helemaal moeten laten uitrekenen", vindt Mark. Ronduit ontevreden is R. Kempers, die na 25 jaar Groeneweg uitziet naar een vrije kavel. In de eerste fase van Hoep Noord is geen lapje bouwgrond voorhanden. Met het oog op zijn naderende pensionering willen hij en zijn vrouw kleiner gaan wonen, aan vijf slaapkamers is geen behoefte meer. Over het aanbod heeft Kempers een uitgesproken oordeel: "Die jaren-dertig-stijl is flut. Het spreekt me helemaa1 niet aan. We leven in een moderne tijd. Kopers worden in keurslijf gestopt, eigen inbreng is niet gewenst. En de prijzen zijn ook veel te hoog. In Anna Paulowna en Julianadorp worden veel meer verschillende huizen gebouwd.We willen helemaal niet weg uit Schagen. Het is een prachtige stad om te wonen, alles is bij de hand. Nu nog een kaveltje"


Zestienhonderd gegadigden voor wijk Hoep Noord (Schager Courant 09-05-2000)

SCHAGEN - Voor de eerste 120 te bouwen woningen in de Schager nieuwbouwwijk Hoep Noord hebben zich ruim zestienbonderd belangstellenden gemeld. Dat meldt de projectontwikkelaar die volgende week dinsdag en woensdag opening van zaken geeft over de prijs van de woningen.

Voor de plannenmakers van Volker Wessels Vastgoed BV een teken dat Hoep Noord bijzonder in trek is. Woordvoerder A. Wekking. "Het lijkt misschien een hoog getal, maar gezien de huidige situatie is dit vrij normaal., Op basis van deze belangstelling mogen we concluderen dat de locatie en de geboden architectuur de mensen bijzonder aanspreekt. De bouw grijpt terug naar de jaren dertig en kenmerkt zich door rode baksteen, de erkers en royale dakgoten. Kortom een aanpak die definitief afrekent met het pvc-goot-je.

Over de prijs is Wekking aan zienlijk terughoudender. "De prijzen hebben we inmiddels vastgesteld. Dat willen we pas volgende week bekendmaken tijdens de presentatie. Het zijn marktconforme prijzen. Laat ik het zo zeggen; een gunstige factor, zeker als je dat afzet tegen het geboden product. In dat opzicht zal het voor de kopers een aangename verrassing zijn.

Volgens Wekking is Hoep Noord eveneens favoriet dankzij de ruime opzet, zowel qua huizenbouw als de gehele planologische opzet. "We houden bij Hoep Noord 25 woningen per ha aan, terwijl dat bij Vinex locaties in de Randstad al snel veertig woningen is. Verder zijn de woningen zelf aanzienlijk groter. Normaal gesproken bedraagt de afmeting van 'hart tot hart' 5.40 meter maar bij deze huizen is dat 5.70 meter", aldus Wekking.

Prijsstelling
Dat er zo lang is gewacht met het vaststellen van de prijs, heeft volgens Wekking alles te maken met de enorme druk op de huidige bouwmarkt. "Het vereist enorm veel rekenwerk om alles goed door te berekenen. Kan het voor die prijs? Dat soort zaken moet je goed op een rijtje hebben voordat je met de definitieve, prijs naar buiten gaat. Verder is het zo dat er voortdurend onderhandeld moet worden met aannemers die eveneens worden geconfronteerd met een grote vraag.

Om de zwaar overtekende projectplannen in enigszins goede banen te leiden, is gekozen voor een schematisch opgezette presentatie van de nieuwbouwplannen in hotel-restaurant Igesz op de Schager Markt, dinsdag 16 en woensdag 17 mei. Dat belooft volgens Wekking een 'volledig aangeklede presentatie'. Op manshoge panelen zijn kleurrijke foto's te bewonderen van de toekomstige woningen. Voor de financiering van de huizen zijn verder hypotheekverstrekkers aanwezig. Vlieg Makelaars draagt zorg voor de verkoop. Dat Vlieg de voorkeur geniet boven gevestigde makelaars, berust volgens Wekking op het gegeven dat 'Vlieg de plaatselijke woningmarkt goed kent'.

Hoep Noord belooft een ware goudmijn voor financiers, getuige een paginagrote advertentie van Alpha Hypotheken die nu al met rentetarieven adverteert. Ook het plaatselijk bedrijfsleven ziet volop mogelijkheden.


Grond in Hoep Noord wordt eindelijk bouwrijp gemaakt (Schager Courant 28-02-2000)

SCHAGEN - Er is eindelijk een begin gemaakt met het bouwrijp maken van Hoep Noord in Schagen. Met het verschijnen van de draglines aan de oostkant van het terrein rondom verzorgingshuis De Bron is het startsein gegeven voor de ontwikkeling van de nieuwe wijk. Gefaseerd over een aantal jaren worden aan de oostkant van Schagen ongeveer zevenhonderd woningen gebouwd.

Met de start van de grondwerkzaamheden is voor iedereen zichtbaar dat de voorbereidingen voor Hoep Noord nu echt ter hand zijn genomen. Draglines van de wegenbouwbedrijven KWS en VBK zijn sinds medio vorige week in de hoek van de Hoep en provincialeweg N 241 in het landschap verschenen. Volgens projectleider P. Groeneveld van KWS nemen de werkzaamheden voor de eerste fase van ongeveer vijf hectare zeker tot medio mei in beslag.

De draglines en kranen worden ingezet voor het graven van cunetten voor onder meer straten en riolering. Daarna verschijnen ook de nutsbedrijven op het toneel, die voorafgaand aan de bouw van de woningen doorgaande leidingen en kabels aanleggen voor gas, water en elektra. Pas in de eindfase, als de huizen klaar zijn, worden de aansluitingen naar de woningen tot stand gebracht.

Veel mensen waren de week ervoor al in de veronderstelling dat de bouwactiviteiten voor Schagens jongste wijk van start waren gegaan. Toen betrof het echter het slaan van betonnen palen voor een toekomstige brug over een sloot, die van noord naar zuid door de wijk gaat lopen.

Huizenbouw
Wanneer daadwerkelijk met de lang verwachte huizenbouw wordt begonnen is overigens nog steeds niet bekend. Zoals eerder gemeld verzekerde de gemeente Schagen in eerste instantie dat de eerste paal in 1999 zou worden geslagen. Naderhand moest die prognose worden bijgesteld en werd uitgegaan van begin dit jaar. Vorige week erkende een woordvoerder van projectontwikkelaar Volker Stevin, die samen met Bouwfonds Woningbouw verantwoordelijk is voor de uitvoering van Hoep Noord, dat de feitelijke start op z'n vroegst in april zal plaatsvinden.

Makelaar Vlieg uit Schagen, belast met de verkoop aan gegadigden, liet zich bij die gelegenheid niet verleiden tot het doen van uitspraken over prijzen die voor de verschillende typen huizen gevraagd zullen worden. Daarover valt pas over enkele weken nieuws te verwachten. Zoals gezegd telt Hoep Noord in de eindsituatie pakweg zevenhonderd woningen.

Diverse types
In de eerste fase bouwt Volker Stevin 158 koopwoningen, verdeeld over diverse types en prijzen. Daarnaast heeft de WoonCompagnie concrete plannen voor de bouw van 170 huizen in de sociale koop- en huursector. Deze zullen via de geŽigende kanalen aan kandidaten worden aangeboden. Overigens worden de circa 330 woningen van de eerste fase niet in ťťn bouwstroom uit de grond gestampt. Gekozen is voor een fasering in een aantal deelprojecten.


Opnieuw uitstel woningbouw in Hoep Noord (Schager Courant 21-02-2000)

SCHAGEN - Er is nog steeds geen zicht op de start van bouwactiviteiten in Hoep Noord. Ook over het moment waarop met de huizenverkoop wordt begonnen staat nog niets vast. Projectontwikkelaar Volker Stevin denkt op z'n vroegst begin april met concrete informatie naar buiten te komen. Bij de WoonCompagnie tast directeur P Pinkhaar ook in het duister: "We zijn er in dit stadium zijdelings bij betrokken."

Mensen die belangstelling hebben voor wonen in de toekomstige wijk in Schagen wachten al maanden op concrete informatie over te bouwen huizen en bijbehorende prijzen. In totaal worden gebaseerd in de komende jaren zevenhonderd woningen gebouwd. Niet alleen in de koop maar ook in de huursector. In de eerste fase bouwt Volker Stevin 158 koopwoningen, verdeeld over diverse types en prijzen. Naast deze projectontwikkelaar is ook Bouwfonds Woningbouw actief in Hoep Noord, zij het pas in de volgende fase.

Niets concreets
WoonCompagnie staat volgens Pinkhaar aan de zijlijn. De woningcorporatie tekent in de eerste fase voor 170 huizen, zowel in de sociale koop- als huursector. Overleg met gemeente en andere instanties loopt via Volker Stevin. Vandaar dat ook Pinkhaar niets concreets kan melden over de bouwstart: "We hebben de grond nog niet in handen. Daarover zijn wel afspraken gemaakt, maar de overdracht moet nog worden geregeld." De huizen van' WoonCompagnie worden via de geŽigende kanalen aangeboden aan kandidaten.

Regie
De regie voor de eerste fase is vooral in handen van Volker Stevin. Woordvoerder A. Wekking erkent direct dat de voorbereidingen aanzienlijk meer tijd vergen dan gedacht en gehoopt. "We zitten nu in het stadium dat er met de gemeente conclusies worden getrokken en er met makelaars definitieve afspraken worden gemaakt. We hebben meer tijd nodig. Punt uit."
Niettemin denkt Wekking dat in ieder geval binnen zeer afzienbare tijd kan worden begonnen met het bouwrijp maken van het terrein achter de Hoep, waar de eerste fase van de woningbouw wordt uitgevoerd. Volgende week of de week daarna zullen de draglines ter plekke verschijnen. Maar dat houdt volgens hem nog geenszins in dat, direct aansluitend met de woningbouw wordt begonnen. Op dit moment moeten bijvoorbeeld nog definitieve afspraken worden gemaakt over de wijze waarop de geluidswoningen nabij de provincialeweg N 241 stedenbouwkundig en architectonisch worden gebouwd. "Daar moet heel veel aandacht aan worden geschonken", aldus Wekking.

Overigens zal de eerste fase van in totaal 330 huizen niet in ťťn keer uit de grond worden gestampt. Die bouwstroom is ,opgesplitst in deelprojecten, die na elkaar worden opgeleverd. De zegsman van Volker Stevin ontkent ten stelligste dat er sprake is van forse vertraging: "Het duurt allemaal wat langer. Maar dat is bij dit soort omvangrijke projecten normaal. Er is geen enkele reden voor ongerustheid of zorg. We zitten nog redelijk in de planning."

Wachten
Niettemin staat vast dat de feitelijke start danig op zich laat wachten. Vorig jaar beweerde de gemeente Schagen nog bij hoog en bij laag dat de eerste paal zeker in 1999 geslagen zou worden. Begin december liet Volker Stevin pertinent weten dat in de tweede helft van januari informatie naar buiten zou komen over typen woningen en bijbehorende prijzen. Die gegevens blijken nu op z'n vroegst over een maand, eind maart, beschikbaar te komen.

Makelaar Vlieg in Schagen, belast met de verkoop, staat volgens een zegsman helemaal in de startblokken: "We krijgen veel vragen'. We kunnen niet meer doen dan namen noteren en beloven dat de informatie wordt toegestuurd."


Duurzaamheid toverwoord Hoep Noord (Schager Courant 21-02-2000)

SCHAGEN - Duurzaamheid wordt het toverwoord in de nieuwe wijk Hoep Noord. Schagen hoopt het gebruik van grondstoffen en energiebronnen in de wijk tot een minimum te beperken. Dat doel moet worden bereikt door een doordacht plan, waarbij op alle mogelijke manieren tot besparingen wordt gekomen. Zo komen er drie gescheiden rioolstelsels waardoor schoon water niet langer hoeft te worden afgevoerd naar de zuiveringsinstallatie. Met dit systeem loopt Schagen voorop in Noord-Holland.

In de jongste Schager wijk worden gefaseerd over vier tot vijf jaar bijna zevenhonderd huizen gebouwd. Het is de bedoeling in maart de eerste paal te slaan voor de eerste serie van 128. De gemeente is belast met de inrichting van de openbare gedeelten en de aanleg van water en groen. Ook draait Schagen op voor toekomstig onderhoud, De projectontwikkeling is in handen van Bouwfonds Woningbouw en Volker Stevin.

Beperken
Bij de keuze voor duurzaamheid zijn alle inspanningen erop gericht het gebruik van energie en grondstoffen en de belasting van het milieu te beperken. Grond wordt niet aan- en afgevoerd. Bij het uitgraven van sloten komt grond vrij, die kan worden gebruikt voor terreinophoging. Daarnaast wordt licht verontreinigde grond niet langer afgevoerd naar de stortplaats Nauerna, maar aangewend voor de aanleg van een terp in het midden van de wijk. Deze werkwijze werd ook toegepast bij de aanleg van de geluidswal langs Hoep Zuid.
Voorts wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gerecycled materiaal. Dat geldt bijvoorbeeld voor tegels, pvc-buizen en trottoirbanden. Verharding van stukken grond gebeurt alleen indien nodig. Waar speelveldjes volstaan worden geen pleintjes aangelegd.
Met water en geld wordt zuinig omgesprongen. In plaats van steile oevers met beschoeiing worden natuurlijke slootwallen aangelegd. Dat is niet alleen goedkoper, maar verhoogt ook de belevingswaarde. Verder wordt regenwater niet linea recta getransporteerd naar het gemaal. Het extra water wordt zo lang mogelijk in het gebied vastgehouden, tot het peil maximaal twintig centimeter is gestegen. Pas bij verdere stijging stroomt het overtollige water via een stuw achter de Hoep naar de poldersloten. Een kleine windmolen langs de Nes zorgt ervoor dat het water in beweging blijft. Stilstaand water gaat, vooral bij hogere temperaturen, s,tinken.
Ook over de afvoer van schoon en vuil water is diep nagedacht. In de straat worden drie gescheiden rioolstelsels aangelegd. Regenwater van de daken wordt niet afgevoerd, maar komt rechtstreeks terecht in de wijksloten. Vies water uit toiletten daarentegen wordt direct naar de zuivering getransporteerd. Regenwater op straat wordt in eerste instantie ook via het stelsel naar de zuiveringsinrichting geleid. Dat neemt nogal wat vervuiling mee. Is de straat eenmaal schoongespoeld, dan wordt het extra water via een bepaalde techniek ook naar de buis voor schoon water afgevoerd. Deze maatregelen moeten de druk op gemalen en zuiveringsinstallatie verminderen, waardoor wordt bespaard op energieverbruik.

Overstort
Overstort van afvalwater is uitgesloten Normaal gesproken zitten in rioolstelsels veiligheidskleppen die automatisch opengaan als het aanbod een grens passeert. Dat rioolwater komt vervolgens terecht in de sloten en veroorzaakt verontreiniging. Omdat in Hoep Noord een gesloten stelsel wordt aangelegd kan er geen smerig water ontsnappen. Bij een storing biedt het rioolsysteem voor maximaal 24 uur berging. Snelle reparatie is daarom geboden. Omdat deze aanpak nieuw is in Noord-Holland moest ambtenaar Cees Ris hemel en aarde bewegen om Uitwaterende Sluizen te overtuigen.
Aan de westkant van de wijk, achter de woningen aan de Thorbeckestraat, wordt een ecologische zone ingericht met riet en waterplanten. Een zogeheten helofytenfilter van rietplanten staat garant voor natuurlijke zuivering van oppervlaktewater. Schagen heeft gezocht naar een evenwicht tussen duurzaamheid en praktische haalbaarheid. Zo is bijvoorbeeld afgezien, van een centraal parkeerterrein annex wasgelegenheid voor auto's. "Dat voert te ver. Schagen is daarvoor te klein", vindt wethouder G. Westerink.


Bezwaar vertraagt Hoep Noord niet (Schager Courant 09-12-1999)

SCHAGEN - Er treedt geen vertraging op in de voortgang van de nieuwe wijk Hoep Noord. Bij de gemeente Schagen is ťťn bezwaarschrift binnengekomen. Loonbedrijf Sjef Houtenbos aan de Hoep vreest dat woningbouw problemen voor zijn bedrijfsvoering kan opleveren. Mogelijk oponthoud kan worden voorkomen door die huizen voorlopig te schrappen.

Deze week meldden de projectontwikkelaars Volker Stevin Woningbouw en Bouwfonds Woningbouw dat in het voorjaar met de eerste fase van Hoep Noord wordt begonnen. Die omvat 128 koopwoningen in de vrije sector. In totaal worden in de komende vier Š vijf jaar bijna zevenhonderd huizen gebouwd, in de vrije en sociale sector. Medio deze maand wordt met de WoonCompagnie overlegd over het totale aantal sociale koop- en huur woningen in de wijk.

Bij de gemeente is ťťn bezwaarschrift ontvangen, ingediend door loonbedrijf Sjef Houtenbos. De ondernemer vreest voor beperkingen in zijn bedrijfsvoering met huizen op korte afstand. Daarbij kijkt hij vooral naar een eventuele bedrijfsverplaatsing in de toekomst, waarbij hij kan terugverwijzen naar het door hem ingediende bezwaarschrift.

Gemeentewoordvoerder K. Kuikman is ervan overtuigd dat het bezwaarschrift niet zal leiden tot oponthoud. Slechts enkele woningen vallen binnen de geluidszone van het bedrijf. Met de projectontwikkelaars wordt overlegd over de mogelijkheid die huizen voorlopig buiten de voorbereidingen te houden. Daarmee wordt bereikt dat de voortgang geen gevaar oplevert, Kuikman denkt dat de huizen binnen de 'gevarenzone' met geluidwerende voorzieningen alsnog gebouwd kunnen worden.

Zoals eerder gemeld wordt de jongste Schager wijk in vier fasen volgebouwd. Begonnen wordt in de, strook achter de Hoep met 128 koopwoningen. Voor de vier appartementencomplexen langs de spoorlijn en de 21 geluidswoningen langs de N 241 zal een afzonderlijke procedure worden gevoerd. De sociale woningbouw neemt in de eerste fase een voorname positie in. In de hele wijk zal ongeveer een kwart van het aantal huizen in de sociale sfeer (koop en huur) worden gebouwd.


Het terrein waarop de eerste fase van Hoep Noord wordt uitgevoerd is al bouwrijp gemaakt. Het perceel wordt begrensd door verzorgingshuis De Bron en de achterkant van de bebouwing langs de Hoep

Vrije sector
In de volgende fasen ligt de nadruk veel meer op de vrije sector. Kuikman verwacht dat met de tweede pluk van 156 woningen, die uitsluitend in de vrije sector worden gebouwd door Bouwfonds Woningbouw, vrijwel direct aansluitend aan de eerste ronde kan worden begonnen. Dat zal eind 2000/begin 2001 zijn. In de beide laatste fasen worden achtereenvolgens 97 en 75 huizen neergezet.

Tussentijds zal nog een aantal min of meer bijzondere projecten worden ingepast. Het gaat onder meer om de circa twintig kavels langs de Nes waarop kopers zelf een huis laten bouwen. "Vanwege het archeologische belang vereist deze hoek een aparte aanpak", aldus Kuikman. Daarnaast zullen ook aparte procedures worden gevoerd voor de geluidswoningen en de twee wooncomplexen langs de N 241 die gecombineerd worden met praktijkruimten. Ten slotte wordt nog dit jaar beslist wie van de drie partijen (Bouwfonds, Volker Stevin en WoonCompagnie) de, 34 aanleunwoningen aan de Mede gaat bouwen.

Over de tijdelijke en definitieve entree van Hoep Noord vindt overleg plaats met de provincie. Pas als aan de noordkant de Nesserlaan is aangelegd, zal de. spoorwegovergang in de Hoep geheel of gedeeltelijk voor auto's worden afgesloten. Dat is op z'n vroegst in 2004. De nieuwe aansluiting op de N 241 zal sowieso in de eerste fase tot stand worden gebracht. Pas daarna gaat de Hoep aan die kant definitief dicht.


Woningbouw in Hoep Noord kan eindelijk starten (Schager Courant 06-12-1999)

SCHAGEN - De woningbouw in Hoep Noord kan eindelijk starten. Volker Stevin Ontwikkelingsmaatschappij heeft de plannen kant en klaar voor uitvoering van de eerste fase. Die omvat 128 woningen in de koopsector. Daarnaast worden nog deze maand definitieve afspraken gemaakt met de WoonCompagnie over het concrete aantal huizen in de sociale sfeer. Alle inspanningen zijn er op gericht om in maart volgend jaar de eerste paal te slaan. Dat is vele maanden later dan gepland.

Aanvankelijk was het de bedoeling om nog dit jaar met de bouw te starten. De voorbereidingen namen echter veel meer tijd in beslag dan verwacht. Daarom moest de planning flink worden bijgesteld. Maar volgens ontwikkelingsmanager J. Stolze van Volker Stevin is het nu zeker dat in maart werkelijk kan worden begonnen.

Het terrein ligt al bouwrijp klaar. Voor de uitvoering van Hoep Noord hebben Volker Stevin en Bouwfonds Woningbouw een contract afgesloten met de gemeente Schagen. Beide projectontwikkelaars hebben twintig van de dertig hectare grond in handen, de resterende tien zijn eigendom van de gemeente. Hoep Noord wordt in vier fasen volgebouwd. in vier tot vijf jaar worden in de jongste nieuwbouwwijk van Schagen bijna zevenhonderd huizen gebouwd. Daarvan wordt 75 procent in de vrije en 25 procent in de sociale sector op de markt gebracht. Voor die laatste categorie is de WoonCompagnie verantwoordelijk. Deze week meldde wethouder G. Westerink dat nog deze maand contracten zullen worden getekend tussen woningbouwvereniging en projectontwikkelaars.

Beurtelings
De eerste fase, die voor wat betreft de vrije sector zal bestaan uit 128 koopwoningen, zal worden uitgevoerd door Volker Stevin uit Zoetermeer. De volgende fasen zullen beurtelings door beide projectontwikkelaars voor hun rekening worden genomen. Begonnen wordt aan de zuidkant van het te ontwikkelen gebied, parallel aan de bestaande weg de Hoep tot aan de provincialenweg N 241. Stolze licht toe dat het merendeel van de bouw wordt uitgevoerd in rijtjes en twee-onder-een-kap-woningen.

Er staan niet meer dan vier vrijstaande woningen ingetekend. Ter hoogte van de provincialenweg N 241 worden zogeheten geluidswoningen neergezet, die bouwkundig zodanig zijn geconstrueerd dat de toekomstige bewoners geen overlast ondervinden van het voorbijrazende verkeer. In Hoep Zuid moesten nog geluidswallen worden aangelegd om het wooncomfort van de bewoners te garanderen. In de eerste fase staan voorts ruim 150 koop- en huurwoningen in de sociale sector op de rol. Directeur R Pinkhaar van de WoonCompagnie meldt dat er met VOF Vlietlanden, het samenwerkingsverband van de twee projectontwikkelaars, nog ťťn contract moet worden getekend. Momenteel legt een architect de laatste hand aan de bouwtekeningen voor de huizen, die deels grondgebonden en deels gestapeld worden uitgevoerd.

Verkoopprijzen
Over de verkoopprijzen van de verschillende woningtypen valt volgens Stolze nog weinig te zeggen. Komende dinsdag hopen beide projectontwikkelaars daar samen uit te komen. Ook de huurbedragen moeten nog worden vastgesteld. De verkoop is in handen gegeven van Vlieg Makelaars uit Schagen. De verwachting is dat de verkoop in januari/februari van start gaat. Zoals eerder gemeld krijgen inwoners van de regio Schagen voorrang. Voor de ontsluiting van Hoep Noord worden nieuwe wegen aangelegd, zowel aan de noord- als aan de zuidkant. De Hoep wordt in de toekomst afgesloten voor verkeer. Aan de oost- en westkant van de wijk worden tevens fiets- en voet- gangerstunnels gebouwd.


Woningbouw in Hoep Noord start niet eerder dan in 2000 (Schager Courant 28-05-1999)

Niet eerder dan in de loop van volgend jaar wordt begonnen met de houw van,de eerste woningen in Hoep Noord in Schagen. De voorbereidingen blijken veel meer tijd in beslag te nemen dan vooraf gedacht. Projectontwikkelaar Bouwfonds Woningbouw in Haarlem geeft niet eerder dan eind dit jaar informatie aan kandidaatkopers over te bouwen hulzen en prijzen.

Het uitstel is voor alle partijen een bittere tegenvaller. Onlangs ging Schagen er nog voetstoots van uit dat kort na de zornervakantie zou worden begonnen met het bouwrijp make van de eerste fase. Daarin komen ongeveer 270 huizen. Hoep Noord wordt in vier gedeelten volgebouwd en telt in de eindfase pakweg 675 woningen. Daarvan wordt 75% in de vrije en 25% in de sociale sector gebouwd.
Voor de exploitatie heeft Schagen een overeenkomst gesloten niet Bouwfonds Woningbouw en Volker Stevin. Belde projectontwikkelaars hebben het grootste deel van de grond in handen. Kandidaatkopers melden zich de laatste maanden met tientallen tegelijk bij gemeente en projectontwikkelaars. "De druk is ontzettend groot", meldt  zegsman K. Kuikman van de gemeente.
Belangstellenden zullen tenminste een half jaar langer geduld moeten opbrengen. De voorbereidingen nemen aanzienlijk meer tijd in beslag dan verwacht. Zaken als wegenontsluiting en rioolstelsels zijn dermate ingewikkeld en hebben zodanige verstrekkende gevolgen dat nog veel extra studie moet worden verricht. Kuikman heeft de hoop nog niet deflnitief opgegeven dat desondanks dit najaar met het bouwrijpmaken wordt gestart in de eerste fase.
Bouwfonds Woningbouw in Haarlem laat echter weten dat informatie over huizen en prijzen niet eerder dan eind dit jaar wordt gegeven. "We zijn nog druk aan het rekenen. De eerste paal wordt pas in 2000 geslagen, dat is zeker", aldus een woordvoerster.

Ontsluiting 
De ontsluiting van Hoep Noord staat in grote lijnen vast. Aan de noordkant wordt de Nesserlaan aangelegd, die wordt verbonden met N 241 en Frans Halsstraat en is bedoeld voor autoverkeer. De bestaande spoorwegovergang in de Nes wordt verbreed, verzwaard en voorzien van spoorbomen. Ook  voor de aan- en afvoer aan de zuidkant wordt een nieuwe weg aangelegd. Die krijgt een aansluiting op de N 241. Zodra deze weg klaar is, wordt de bestaande Hoep afgesloten voor autoverkeer. Aan de kant van de provincialeweg wordt een fietstunnel aangelegd. De spoorwegovergang in de Hoep wordt bijna zeker afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Gestudeerd wordt nog op mogelijkheden om voor enkele bedrijven, waaronder tuincentrum Buisman, een uitzondering te maken. Tussen beide spoorwegovergangen wordt een tunnel onder de rails aangelegd voor langzaam verkeer, die een rechtstreeks verbinding geeft met de Beethovenlaan.
Hoep Noord wordt in de komende vijf jaar gerealiseerd en is vooral bedoeld voor inwoners uit de regio Schagen. Daarna wordt aansluitend in noordelijke richting verder gebouwd in de wijk Nes-Noord.


Stuur voor vragen of opmerkingen een email naar hoepnoord@quicknet.nl
Copyright © 2000-2004 Schagen.net
Laatst bijgewerkt: 27 april 2004