Technische commissie

Even voorstellen: voorzitter van de Technische Commissie

Ik ben Alphons Stevens. Met mijn gezin, Getty, Thijn en Sem, wonen ik op dit moment aan de Populierenlaan 56 in Schagen. Samen zijn wij in een gespannen afwachting voor de oplevering van ons nieuwe huis in Fase 3a, Wetering 82. We staan te popelen om ons nieuwe stulpje te betrekken, we kunnen die bakstenen tegen die betonnen muren opkijken. Maar we zullen geduldig moeten wachten tot dat ons huisje klaar is. Tot die tijd zullen wij onze ongeduld zien op te vullen door ons te storten in het avontuur van de ondoordringbare jungle van de woninginrichting.

Tijdens de kopersinformatieavond heb ik, gezien mijn dagelijkse werkzaamheden in de installatiebranche, mij opgegeven voor de Technische commissie. Kort daarop kwam ook de vraag of ik ge´nteresseerd was om een taak op te pakken in het bestuur. Door mijn werk o.a. in de klimaatbeheersing en de loodgieterij heb ik vele raakvlakken met hetgeen er gebeurd in de wijk door de diverse bouwers en wat er in onze huizen gebeurd.

Sinds enige tijd pak ik diverse taken op, tot dat het definitieve en nieuwe bezetting in bestuur van kracht is. Vanaf dat moment zal ik in de functie als voorzitter Technische commissie diverse taken binnen de wijk op pakken. Ik zal geregeld wat van mij laten horen in de infokrant en/of de website.

Langs deze weg wil ik ook vragen of er ook mensen zijn, het liefst van de toekomstige bewoners van de latere fases, om zich op te geven voor de technische commissie. Dit is tweeledig, vele handen maken lichtwerk en je bent nauw betrokken bij het bouwen van je huis.


12-12-00 Technische commissie inspecteert samen met opzichter bouwnummer 34

De doelstelling van de technische commissie

De technische commissie heeft zich ten doelgesteld om er in samenwerking met de opzichter(s) en de projectontwikkelaar voor te zorgen dat de nieuwe woningen conform de afspraken opgeleverd worden. Om dit te bereiken zijn de volgende acties uitgezet:

  • Er vind regelmatig overleg plaats tussen de technische commissie en de ontwikkelaar.
  • Er zijn werkafspraken die er kort gezegd op neer komen dat de leden van de technische commissie regelmatig gezamenlijk met de opzichter de bouwvorderingen zullen inspecteren, en de eventuele op en/of aanmerkingen zullen bespreken. Ook kunnen punten die door de kopers van de woningen zelf geconstateerd zijn, via de technische commissie onder de aandacht van de opzichter gebracht worden.
  • We hebben ook afgesproken dat in opdracht van de kopersvereniging regelmatig een aantal technische bouwkeuringen uitgevoerd zullen gaan worden. Deze zullen worden uitgevoerd door de Vereniging Eigen Huis, waarbij de technische commissie een co÷rdinerende rol zal uitvoeren. De keuringen zullen in overleg met de opzichter uitgevoerd worden in verschillende typen woningen die ook onderling in bouwstatus verschillen.

De technische commissie richt zich vooral op de bouwtechnische onderdelen van de nieuwe woningen, en kan geen uitspraken doen over eventuele oplevermomenten van uw woning.

Stand van zaken en mededelingen van de technische commissie:

Gespreksverslagen en overige documenten:

De eventuele vragen die u wilt stellen aan de technische commissie kunt u stellen via email of telefonisch op 0224-292285 of 06-53537943.

Met vriendelijke groet,

Alphons Stevens


Stuur voor vragen of opmerkingen een email naar hoepnoord@quicknet.nl
Copyright ę 2000-2004 Schagen.net
Laatst bijgewerkt: 28 september 2004